BWT magnézium-technológia

Vízoptimalizálási-technológia

A BWT magnézium-technológia hozzájárulhat, hogy a baristák és kávé-szerelmesek a előcsalogathassák a különféle kávéspecialitások jellemző aromáit és kiváló kávé kerülhessen a csészébe.
Wasseroptimierung Sensorik Wasseroptimierung Sensorik

BWT ​magnézium-technológia

Forradalom a víz optimalizálásában

Régóta felté­te­lezik, hogy a víz bizo­nyos össze­tevői befo­lyá­solják az azzal készí­tett kávé ízét. A zürichi alkal­ma­zott tudo­má­nyok egye­temén készí­tett tanul­mány ezt az empi­ri­kusan megszer­zett tudást kvan­ti­tatív alapra helyezi.

A kuta­tó­cso­port Chahan Yeret­zian professzor veze­té­sével egy szab­vá­nyo­sí­tott eljárás kere­tében vizs­gálták az alkáli földi­onok kalcium-​ (Ca2 +) és magné­zi­um­aránya (Mg2 +) által a kávé érzék­szervi tulaj­don­sá­gaira gyako­rolt ​​hatását.

A statisz­ti­ka­ilag bizton­ságos ízelemzés (cupping-​panel) megle­pően világos képet muta­tott: Ha a víz ásványianyag-​arányát a magné­zium (Mg2 +) javára eltoljuk, a kávé­ két fontos ízpa­ra­mé­tere megvál­tozik: a kese­rűség (bitter­ness) és a fanyarság (astrin­gency) jelen­tősen csökken.

Wasseroptimierung Sensorik broadway engineering

A magas kalciumtartalmú vízből készült főzetek keserű és fanyar hatásúak.

Wasseroptimierung Sensorik broadway engineering

A magas magnéziumtartalmú vízből főzött kávé meggyőzte a tesztelőket.

A tudósok által elért eredmény kiválóan egybevág a nemzetközi baristák által tapasztalt gyakorlati ismeretekkel, miszerint a magnéziumban gazdag víz kiegyensúlyozottabb, lekerekített ízélményt nyújt a kávézás során, amint arra a pörkölők a különféle kávéikban törekednek is.
Wasseroptimierung Sensorik
Wasseroptimierung Sensorik

Kevesebb kalcium, több magnézium a vízben: a főzet elveszíti keserűségét és fanyarságát

Kiváló kávéélmény

BWT magnézium-technológia előnyei

A BWT magnézium-tecnológia műkö­dése

A BWT bestmax PREMIUM szűrőpatronok a nyersvizet nemcsak vízkőmentesítik és csökkentik benne íz- és illatrontó anyagokat egy ötfokozatú vízszűrési eljárás során, hanem magnéziumot is juttatnak a vízbe, a nyersvíz vízkeménységétől függően.

A magnéziumról azt tartják, hogy egy értékes ízhordozó, és hozzájárulhat a kávé és a kávékülönlegességek optimális extrakciójához – ami befolyásolja a kávé és tea ízvilágát és érzékszervi tulajdonságait, így fontos szerepe van gasztronómiában és az italautomaták ágazatában.

besthead Filterkopf
besthead Filterkopf

Szűrő­pat­ronok BWT magnézium-technológiaával

A BWT bestmax PREMIUM műszaki előnye­inek rövid átte­kin­tése:

  • Vízkő­vé­delem a gépek számára
  • Hozzáadott magnézium az optimális vízért
  • Aktívszén-flíz a mindig kris­tály­tiszta vízért
  • A bypass­vizet is szűri
  • Vízszin­tesen és függő­le­gesen hasz­nál­ható

További információ
bestmax premium

Az Ön kapcsolattartója

Unexpected error. Please try to reload the page