Maximális szűrőkapacitás

Maximális hatékonyság minden területen

Így teszi még biztonságosabbá a folyamatokat, és minimalizálja a költségeket a technológiák ismerete
High effeciency High effeciency

BWT High-Efficiency-Technology

TECHNOLÓGIA

HET – a kapacitás új dimenziója

Az inno­vá­ci­óban élen járva folya­ma­tosan fejlesztjük szűrő­rend­sze­re­inket a víz opti­ma­li­zá­lása érde­kében. A High-Efficiency-Technology-val (HET) a haté­konyság szem­pont­jából új szab­vá­nyokat állí­tunk fel a piacon.

A szűrő­ka­pa­citás, haté­konyság és biztonság új dimen­ziója a BWT Csoport mérnökei, vegyé­szei és víztech­no­ló­gusai által végzett intenzív kuta­tási munka ered­ménye.

A „High-Efficiency-Technology” (HET) megnevezés a BWT bestmax szűrőpatronok új technológiája, amely a vízoptimalizálást kiemelten hatékonnyá teszi.

Ezek a eredmények a javított áramlásirányítással, egy speciálisan optimalizált szűrőanyaggal, az új típusú, ioncserélő előtti aktívszenes előszűréssel és a teljes szűrőréteg maximális kihasználásával érhetők el.

HET
HET

A BWT High-Efficiency-Technology előnyei

A vízoptimalizálás maximális hatékonysága és biztonsága érdekében

Működés

Így működik a BWT High-Efficiency-Technology

Az Ön kapcsolattartója

Unexpected error. Please try to reload the page