adatkezelési tájékoztatója

Cégünk, a BWT AG (az elérhetőségeket az alábbiakban találja meg) és társult vállalkozásai, örömmel várják, hogy meglátogassa a honlapunkat! Az adatai és a magánéletének védelme nagyon fontos számunkra.

A weboldalunk alapvetően a személyes adatok megadása nélkül is használható. Ha weboldalunkon keresztül szeretné használni cégünk speciális szolgáltatásait, akkor szükség lehet a személyes adatok kezelésére. Ha a személyes adatok kezelése szükséges, és a kezelésnek egyéb jogszabályban biztosított jogalapja nincsen, akkor általánosságban a hozzájárulását kérjük.

A személyes adatok kezelését mindig az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) és a BWT AG-re vonatkozó országspecifikus adatvédelmi előírásokkal összhangban végezzük. A jelen adatvédelmi nyilatkozattal cégünk tájékoztatni akarja a nyilvánosságot az általunk összegyűjtött, felhasznált és kezelt személyes adatok típusáról, terjedelméről és céljáról, valamint az Önt megillető jogokról.

Az adatai védelme érdekében a BWT AG megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket hozott, amelyek többek között megvédik az adatait az elvesztés, manipuláció vagy jogosulatlan hozzáférés ellen. A hozott intézkedéseket rendszeresen felülvizsgáljuk, és folyamatosan a technika állásához igazítjuk.

Az adatvédelmi nyilatkozat csak a BWT AG-re és az ahhoz kapcsolódó aloldalakra vonatkozik, de harmadik felek által irányított és üzemeltetett webhelyekre nem. Ellenőrizze a harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett webhelyeket, mivel a BWT AG nem felel azok tartalmáért és adatvédelmi intézkedéseiért. A 2. pontban megtudhatja, hogy konkrétan a vállalatcsoport melyik vállalata felel az adatkezelésért.

 

1. Általános információk

Az adatvédelmi nyilatkozat a GDPR fogalomhasználatán alapul.

„Személyes adatok": minden olyan információt jelölnek, amelyek azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: az „érintett”) vonatkoznak. A természetes személy akkor azonosítható, ha közvetlenül vagy közvetetten, különösen olyan azonosítóhoz történő hozzárendeléssel – mint például név, azonosító szám, helymeghatározó adatok, online azonosító vagy egy vagy több különleges jellemző segítségével – a természetes személy fizikai, élettani, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása azonosítható. A „nem személyes adatok” anonimizáltak, és olyan adatok, amelyek semmilyen körülmények között nem vezethetők vissza az érintettekre. Ezért az adatvédelmi törvény a nem személyes adatokra (pl társaságok adataira) nem vonatkozik.

„Érintett": bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelő kezeli és feldolgozza.

„Adatkezelés": az elektronikus formátumú adatokon vagy adathalmazokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, továbbítás általi közlés, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

„Adatfeldolgozó" vagy „adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy bármely más szerv, amely önállóan vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok feldolgozásának (kezelésének) céljait és módját. Ha az ilyen adatkezelés céljait és eszközeit az uniós jog vagy az Európai Unió valamely tagállamának joga határozza meg, az adatkezelőt vagy a kijelölésre vonatkozó különös szempontokat az uniós jog vagy az Európai Unió valamely tagállamának joga is meghatározhatja.

„Harmadik fél" az érintett, az adatkezelő, az adatfeldolgozó, valamint az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen felelőssége alatt személyes adatok feldolgozására felhatalmazott természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy egyéb szerv.

„Hozzájárulás": minden olyan szándéknyilatkozat, amelyet az érintett az adott esetre önként, megfelelő tájékoztatáson alapulva és egyértelműen nyilatkozat vagy más egyértelmű megerősítő intézkedés formájában tett, amellyel az érintett jelezte, hogy a személyes adatainak a feldolgozásához hozzájárul. A személyes adatokat csak a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak megfelelően dolgozzuk fel. Ha velünk levelez, vagy adatokat ad meg a weboldalunkon található űrlapon, kérjük, vegye figyelembe, hogy az adott űrlapon megadott adatokat az alábbiakban ismertetett célokra dolgozzuk fel.

 

2. Az adatkezelő és a kapcsolattartó személy neve és címe

BWT AG
Walter-Simmer-Str. 4
A-5310 Mondsee

A felelős által önként kinevezett adatvédelmi biztos az alábbi elérhetőségekkel érhető el: 

E-mail: datenschutz@bwt.com

  

3. Személyes adatok kezelése és feldolgozása

Személyes adatait csak a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban megadott célokra kezeljük és dolgozzuk fel és az e célok eléréséhez szükséges mértékben kezeljük. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem továbbítjuk, az Adatvédelmi nyilatkozatban leírt eseteket és a kötelező érvényű nemzeti jogi rendelkezéseket kivéve.

A weboldalunkon található egyes ajánlatok – például felhasználói fiókok, hírlevelek, kapcsolatfelvételi űrlapok – felhasználásához előzetes regisztrációra és a személyes adatok kapcsolódó további feldolgozására lehet szükség. Ezeket az adatokat azonban csak akkor használjuk, ha Ön megadja nekünk és kifejezetten hozzájárult azok felhasználásához. E kiemelt helyek esetén azonban arra kérjük, hogy adja jóváhagyását, és egy hivatkozás segítségével további információkat biztosítunk az adott ponton.

3.1 Naplófájlok

Amikor ellátogat a weboldalunkra, böngészője technikai okokból a következő adatokat továbbítja a szerverünkre (úgynevezett szervernaplófájlok):

 • IP-cím
 • Lekérdezés dátuma és időpontja
 • Időzóna eltérése a Greenwichi középidőhöz (GMT) képest
 • Kérés tartalma (konkrét oldal)
 • Operációs rendszer és annak hozzáférési állapota/HTTP-állapotkódja
 • Az átvitt adatok mennyisége
 • Webhely, ahonnan a kérés érkezik („hivatkozó URL")
 • Böngésző, nyelv és a böngészőszoftver verziója

Ezen adatok naplófájlokban történő tárolása a weboldal rendelkezésre bocsátásához és az informatikai biztonság érdekében szükséges. Ezeket az adatokat nem egyesítjük a személyes adatforrásokkal. Fenntartjuk a jogot, hogy ezeket az adatokat utólag ellenőrizzük, ha az illegális felhasználás konkrét jeleiről tudomást szerzünk. Ha ebben az esetben személyhez való kötöttséget állapítunk meg, akkor ezeket az adatokat a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja értelmében vett jogos érdekünk alapján gyűjtjük a weboldalunk megjelenítése és a biztonság garantálása érdekében.

3.2 Felhasználói fiók

A partnerportál használatához felhasználói fiókra van szükség. A felhasználói fiókot bármikor törölheti. A felhasználói fiókban közölt adatok az ügyféltámogatáshoz és az ügyfélszolgálathoz szükségesek, és ebben a tekintetben dolgozzuk fel és használjuk őket.

Egyes általunk biztosított szolgáltatásokhoz partnervállalatokkal való együttműködés szükséges. Amikor egy felhasználó e szolgáltatások egyikét használja, akkor neveket vagy más elérhetőségi információkat cserélünk ezekkel a partnervállalatokkal, hogy a tevékenységeiket el tudják végezni. Partnervállalataink azonban a megadott információkat a szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységeken kívüli célokra nem használhatják fel.

3.3 Hírlevél

A BWT Hungária Kft hírlevelére feliratkozás során a BWT Hungária Kft minősül adatkezelőnek, a BWT Hungária Kft hatályos adatkezelési tájékoztatóját a BWT HUNGARIA KFT - adatvédelmi tájékoztató dokumentum alatt találja, kérem, ott tekintse meg a hírlevelekre vonatkozó alpontot. A BWT AG, vagy más leányvállalata által nyújtott hírlevélszolgáltatással kapcsolatban az adott hírlevélszolgáltató adatkezelő vonatkozó adatkezelési szabályzata irányadó.

3.4 Nyereményjáték

Amennyiben adott nyereményjáték tekintetében a BWT Hungária Kft minősül adatkezelőnek, mert azt ő szervezi, úgy az erre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót a LINK alatt találja. A BWT AG által szervezett nyereményjáték tekintetében a következő tájékoztatást nyújtjuk.

Weboldalunkon különböző nyereményjátékokat szervezünk. A részvételhez nincs szükség felhasználói fiókra. Adatai kizárólag a nyereményjáték keretében kerülnek felhasználásra, ezen túlmenő felhasználásra nem kerül sor, hacsak a mindenkori részvételi feltételek kifejezetten máshogy nem rendelkeznek.

Amikor jelentkezik a nyereményjátékra, a kapcsolattartó mezőkben szereplő személyes adatait (titulus, név, cím, telefonszám, e-mail-cím) kezeljük. Az adatkezelés célja a nyereményjátékban való részvétel.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. Az adatkezeléshez való hozzájárulását a GDPR 7. cikk (3) bekezdése értelmében a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonhatja. Ehhez csak annyit kell tennie, hogy értesít bennünket a hozzájárulása visszavonásáról.

3.5 Termékregisztráció

Az ön által vásárolt BWT-terméket weboldalunkon regisztrálhatja, ha igénybe szeretné venni díjmentes emlékeztető szolgáltatásunkat, melynek keretében emlékeztetjük a karbantartási és ápolási lépésekre. Az emlékeztetőket e-mailben küldjük el.

A BWT-termék regisztrációjakor a kapcsolattartó mezőkben szereplő személyes adatait (titulus, név, cím, telefonszám, e-mail-cím) kezeljük. Az adatkezelés célja, hogy információkat küldjünk a termékekről és szolgáltatásokról.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. Az adatkezeléshez való hozzájárulását a GDPR 7. cikk (3) bekezdése értelmében a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonhatja. Ehhez csak annyit kell tennie, hogy értesít bennünket a hozzájárulása visszavonásáról.

Az ön által vásárolt BWT-terméket weboldalunkon (www.bwt-service.com) regisztrálhatja, ha igénybe szeretné venni díjmentes emlékeztető szolgáltatásunkat, melynek keretében emlékeztetjük a karbantartási és ápolási lépésekre. Az emlékeztetőket e-mailben küldjük el. A BWT-termék regisztrációjakor a kapcsolattartó mezőkben szereplő személyes adatait (titulus, név, cím, telefonszám, e-mail-cím) kezeljük. Az adatkezelés célja, hogy információkat küldjünk a termékekről és szolgáltatásokról.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. Az adatkezeléshez való hozzájárulását a GDPR 7. cikk (3) bekezdése értelmében a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonhatja. Ehhez csak annyit kell tennie, hogy értesít bennünket a hozzájárulása visszavonásáról.

A termékregisztráció során lehetősége van arra, hogy magát és készülékét összekösse egy szervizpartnerrel. Ez azt jelenti, hogy egy BWT-szervizpartner (partnervállalat), amely rendelkezik a termékhez adott kóddal (pl. a felszerelést végző cég), láthatja a megadott ügyféladatokat, a terméket, valamint a termék aktuális státuszát a BWT-partnerportálon. Ezen információknak a szervizpartnerrel történő megosztása szervizcélokat szolgál. Partnervállalataink a megadott információkat csak ügyfeleink szervizelésének céljára használhatják fel. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. Az adatkezeléshez való hozzájárulását a GDPR 7. cikk (3) bekezdése értelmében a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonhatja. Ehhez csak annyit kell tennie, hogy értesít bennünket a hozzájárulása visszavonásáról.

3.6 E-mail-értesítések (SendGrid)

A fiókspecifikus és termékspecifikus értesítések (állapotjelentések, figyelmeztetések és hibaüzenetek), valamint a kapcsolattartási űrlapok e-mail megerősítéseinek küldése a SendGrid külső szolgáltatásán keresztül történik

Konkrétan a következő személyes adatokat továbbítjuk feldolgozásra:

 • A fogadó e-mail-címe
 • Személyes megszólítás

Annak érdekében, hogy jobb támogatást nyújthassunk a kérdései, ügyfélfiókjával és termékinformációival kapcsolatos problémák tekintetében, a következő eseményeket legfeljebb 30 napig tároljuk:

 • E-mail kézbesítve a fogadó szerverre
 • E-mail kézbesítve a fogadó szerverre – spam
 • E-mail kézbesítve a fogadó szerverre – visszapattanó
 • E-mail kézbesítve a fogadó szerverre – blokkolva
 • E-mail megnyitva
 • Rákattintott az e-mailben szereplő hivatkozásra

A szolgáltatóval a GDPR 28. cikkével összhangban megállapodást kötöttünk a rendelési adatok feldolgozására vonatkozóan.

3.7 Kapcsolatfelvételi lehetőség a weboldalon keresztül

Amennyiben a BWT Hungária Kft-vel kíván kapcsolatot felvenni a www.bwt.com/hu, a www.bwtviz.hu. illetve a www.bwt-wam.com/hu oldalakon, úgy az alábbiak mellett a BWT Hungária Kft. részletes adatkezelési tájékoztatót az alábbi BWT HUNGARIA KFT - adatvédelmi tájékoztató dokumentum alatt találja, kérem ott figyelmesen olvassa el az ide vonatkozó pontokat.

3.8 Szervizigénylés

Amennyiben a www.bwt.com/hu oldalon szerviz igénylés céljából kapcsolatfelvételi űrlapot tölt ki, úgy a kapcsolódó adatkezelés tekintetében a BWT Hungária Kft minősül adatkezelőnek. Kérjük, hogy az alábbi tájékoztatás mellett a vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi BWT HUNGARIA KFT - adatvédelmi tájékoztató dokumentum alatti tájékoztatóban foglaltakat is olvassa el figyelemmel.

Adatkezelés terjedelme

Weboldalunkon található egy kapcsolatfelvételi űrlap, melynek segítségével professzionális szolgáltatást igényelhet a BWT-től. Ha él ezzel a lehetőséggel, a beviteli maszkban megadott adatok továbbításra kerülnek hozzánk, majd azokat tároljuk. A következő személyes adatokról van szó: cég, ügyfélszám, keresztnév, név, e-mail-cím, utca, postai irányítószám, település, telefonszám, mobiltelefonszám, kért szolgáltatás / hibaleírás, üzenet.

Adatkezelés célja

A beviteli maszkban található személyes adatok kezelésének célja kizárólag a szerviz igénylésének feldolgozása. A küldési folyamat során kezelt egyéb személyes adatok a kapcsolatfelvételi űrlappal való visszaélés megakadályozására és információtechnológiai rendszereink biztonságának garantálására szolgálnak.

Az adatkezelés jogalapja

A velünk való kapcsolatfelvételkor a felhasználó adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében a szervizigénylés feldolgozására és lebonyolítására kezeljük

Tárolás időtartama

Az adatokat töröljük, amint már nincs rájuk szükség azon cél eléréséhez, amelyhez őket. A kapcsolatfelvételi űrlap beviteli maszkjában szereplő, ill. az e-mailben küldött személyes adatok esetén ez akkor történik meg, amikor a felhasználóval lezárul a mindenkori beszélgetés. A beszélgetés akkor zárul le, ha a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a vonatkozó tényállást véglegesen tisztázták.

Lehetőség a tiltakozásra és eltávolításra

Bármikor tiltakozhat személyes adatainak tárolása ellen. Ebben az esetben a beszélgetés nem folytatható. Tiltakozását a bwt@bwt.hu e-mail címre küldje el. Ebben az esetben a kapcsolatfelvétel során tárolt valamennyi személyes adatát töröljük.

 

4. Tárolás időtartama

Személyes adatait, ha szükséges, a teljes üzleti kapcsolat (a kezdeményezéstől, a feldolgozástól a szerződés megszűnéséig) és azon túl is tároljuk, a törvényes megőrzési és dokumentációs kötelezettségeknek megfelelően, illetve a jogi követelések védelme érdekében. A megőrzési időt tehát a törvényes megőrzési időszakok vagy elévülési idők adják meg. A társaságokról szóló törvénykönyv (UGB) és az adózás rendjéről szóló szövetségi törvény (BAO) szerint ez 7 év, az általános esélyegyenlőségi törvény (GIBG) szerint fél év. Bizonyos esetekben a jogi követelések védelme érdekében, vagy az elévülési idők miatt hosszabb megőrzési időre is szükség lehet.

 

5. Érintettek jogai

Az adatfeldolgozás tekintetében a felhasználóknak és az érintetteknek joguk van:

 • megerősítést kapni, hogy a velük kapcsolatos adatok feldolgozásra kerülnek, információkat kapni a feldolgozott adatokról, további információkat kapni az adatkezelésről és az adatok másolatával rendelkezni (lásd még a GDPR 15. cikkét);
 • a helytelen vagy hiányos adatokat helyesbíteni vagy kiegészíteni (lásd még a GDPR 16. cikkét);
 • a rájuk vonatkozó adatok azonnali törléséhez (lásd még a GDPR 17. cikkét), vagy pedig, amennyiben további feldolgozásra van szükség a GDPR 17. cikke 3. bekezdésének megfelelően, feldolgozás korlátozásához a GDPR 18. cikke szerint;
 • a rájuk vonatkozó és az általuk szolgáltatott adatok fogadására, és ezeket az adatokat továbbítani más szolgáltatónak/felelősnek (vö. a GDPR 20. cikkével is); • panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz, ha úgy véli, hogy az Önre vonatkozó adatokat a szolgáltató az adatvédelmi előírások megsértésével dolgozza fel (lásd még a GDPR 77. cikkét). Ez a hatóság Ausztriában az adatvédelmi hatóság.
 • Ezenkívül a szolgáltató köteles tájékoztatni minden olyan címzettet, amelynek a szolgáltató nyilvánosságra hozta az adatait, az adatok helyesbítéséről vagy törléséről vagy a feldolgozás korlátozásáról, amely a GDPR 16., 17. cikke 1. bekezdésének 18. pontja alapján történik. Ez a kötelezettség azonban nem alkalmazandó, ha ez a kommunikáció lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést igényel. Ennek sérelme nélkül a felhasználónak joga van a fogadóról tájékoztatást kapni.
 • A GDPR 21. cikke szerint a felhasználóknak és az érintetteknek joguk van kifogásolni az adatok jövőbeni feldolgozását is, feltéve, hogy az adatokat a szolgáltató dolgozza fel a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja szerint. Különösen a közvetlen reklám céljából történő adatfeldolgozás elleni kifogás elfogadható.

Ezeket a jogokat bármikor írásban érvényesítheti közvetlenül a felelős személynél vagy adatvédelmi tisztviselőnél. Ügyeljen rá, hogy a személyes adatokkal kapcsolatban csak akkor tudunk információt szolgáltatni, ha a személyazonosságát igazolni tudja.

Ha véglegesen törli felhasználói fiókját, akkor a felhasználói fiók alatt tárolt adatok is automatikusan teljes mértékben törlődnek.

2020.09.25. szerinti állapot