BWT water+more goes official water filter sponsorship

World Barista Championships 2022 – 2025

 
More information
coffee machine coffee machine

A BWT water+more

A víz a mi szenvedélyünk

A BWT water+more a nemzetközi BWT Csoport részeként a legkorszerűbb vízkezelő megoldásokat kínálja a HORECA/gasztronómia/italautomaták területén.

BWT water+more

BWT water+more

A víz a mi szenvedélyünk

A gasztronómia szinte minden területén, a műszaki berendezések számára az optimális vízminőség kiemelten fontos, amely elengedhetetlen az üzleti sikerhez.

Az egyedi igényekre optimalizát víz a helyi vezetékes vizet veszi alapul, amely jelentősen befolyásolja a különféle folyamatokat és a vendéglátásban használt professzionális elektronikai eszközök működését is. Nemcsak a víz felhasználásával előállított termékek minőségét befolyásolja, hanem a előállítási folyamat hatékonyságára is hatással lehet.

A rossz vízmi­nőség veszé­lyez­tet­heti a minő­séget és extra kiadásokat okozhat.

Kipróbált és bevált megoldásokat kínálunk ügyfeleink számára - ne csupán termékeket

BWT water+more

Ez az ügyfe­leknek nyúj­tott személyre szabott támo­gatás három pillérre épül:

Műszaki know-how

A nemzet­közi BWT csoport alap­vető kompe­ten­ciája a víz és annak opti­ma­li­zá­lása az élet legvál­to­za­to­sabb terü­le­teire.

E nemzetközi szaktudásából a BWT water+more csapata még inkább profitál a gasztronómia területén. Törekszik, hogy mindig a legmodernebb technológiákat alakítsa át olyan gyakorlati megoldásokká, amelyek a gasztronómia szakembereinek mindennapjaiban nyújt segítséget.

Felhasználási területek

Az vendéglátás minden elektromos készülékének megvannak a maga sajátos követelményei az optimális vízminőséggel kapcsolatban: Gőzzel vagy anélkül, kazánrendszerrel vagy közvetlen befecskendezéssel, magas vagy alacsony vízigény.
coffee machine coffee machine

Prak­ti­kus helyszíni támogatás

Minden régió eltérő vízmi­nő­séggel rendel­kezik, minden regi­o­nális piacnak megvannak a sajá­tos­ságai a felhasznált eszközök és az termékek vonat­ko­zá­sában. Mindez hatással van arra, hogy a lehető legjobb vízoptimalizálás tudjuk kínálni. Helyi szakembereink állnak rendelkezésre, hogy megtaláljak a helyi igényekre szabott lehető legjobb megoldást.
Weltkarte Weltkarte

Az Ön kapcsolattartója

Unexpected error. Please try to reload the page

brilliant
brilliant