Szálloda – Gasztronómia – Italautomaták

Kiváló vízminőség különböző felhasználási területekhez

A jó vízminőség hozzájárulhat a kiváló eredményhez: kiteljesedett aroma a kávénál és teánál, ropogós kenyér és péksütemény, valamint ragyogó étkészletek.

Szál­loda – Gaszt­ro­nómia –
Ital­au­to­maták

a legjobb víz

A víz nem csupán csak víz

A víz kulcs­fon­tos­ságú elem az vendég­látás és a szál­lodák számára. A vendég szinte minden korttyal és falattal kapcsolatba kerül vele. A kávé és a tea kitel­je­se­dett aromát kaphat a megfe­lelő vízzel. A vízgőz ropogós, illatos finom­sággá vará­zsol­hatja a péksü­te­mé­nyeket.

A jó minő­ségű víz hozzá­já­rulhat, kenyér héjának ropo­gó­sá­gához, hogy a zöld­ségek megőrizzék a vita­mi­nokat és étvágy­ger­jesztő színüket, és a sültek varázs­latos belsővel, ropogós kéreggel és finom aromákkal csábít­has­sanak. Az evés után pedig jó minő­ségű víz hozzá­járul a maku­látlan tisz­ta­sághoz, amikor a tányérok, poharak és evőesz­közök moso­ga­tá­sára kerül a sor. A BWT egyedileg optimalizálja a vizet és javasol vízszűrésre megoldást Önnek aszerint, hogy mire szeretné használni, és milyen az adott terület vízminősége.

Vízszűrés és optimalizálás forró italok esetén

Ha az eszpresszó az étkezés végén nem ízletes, akkor a vendég rossz szájízzel távozhat, bármennyire is finomak voltak az ételek. A legkisebb kávézótól a fine-dining éttermekig ugyanaz a mottó érvényes: a vendégek számára a legmagasabb szintű ízélmény biztosítása, amelyhez a BWT kiváló vízminőséget tud biztosítani.

A tökéletes kávéhoz megfelelő vízre van szükség.

További információ

Vízszűrés, vízoptimalizálás kávé- és italautomatákhoz

A kávé­a­u­to­maták sikere nagyban múlik a víz minő­ségén.

A modern kávé­a­u­to­maták - ital­au­to­maták - fény­ko­rukat élik és egyre komo­lyabb minő­séget bizto­sí­tanak a kávé italok terén. Az auto­maták telje­sít­mé­nyének ugrás­szerű növe­ke­dé­sével egy időben a vízzel szemben támasz­tott köve­tel­mé­nyek is megug­rottak, hiszen annak jó minő­sége elen­ged­he­tetlen a kiváló minő­ségű kávéélményhez. Ha emelni szeretné a kávé­a­u­to­ma­tá­inak a szín­vo­nalát, akkor többek közt kiváló vízre van szük­sége, a hely adott­sá­gokat figyelem bevéve.

A megfe­lelő vízszűrő minden vízigényhez
További információ

Vízoptimalizálás a gasztronómiában

A kiváló vízmi­nőség hozzá­já­rulhat, hogy a jól sike­rüljön a ropogós kérgű, levegős pékáruk, és a zöld­ségek megtart­hassák étvágy­ger­jesztő színüket, valamit értékes össze­te­vő­iket..

A kombi sütő-párolókban és sütőkbe a kiváló vízmi­nőség hozzájárulhat a töké­letes élve­zethez.

További információ
Baking fresh bread

Vízkezelés, optimalizálás a mosogatás-technológiában.

Az ételek és italok minő­ségén kívül a megje­lenés is fontos szerepet játszik a gaszt­ro­nó­mi­ában is. A töké­letes moso­ga­tási ered­mény garan­tálja a tányérok, poharak és evőesz­közök tisz­ta­ságát, higi­é­ni­áját és hibátlan
megje­le­nését.

Mert az első benyomás igen is számít.

További információ
Espresso

Vízszűrés az vízadagoló automaták esetén.

Sok iparágban alapvető udvariasság, hogy a vendégeket és a látogatókat frissítő italként vízzel kínálják. A vízadagoló automaták a szállodák és éttermek számára ideális megoldást jelentenek.

Szeretne egy kis frissítőt?

További információ
Vandautomat-kontor

Vízkezelés és optimalizálás további felhasználási területeken.

A BWT water+more vízop­ti­ma­li­zá­lási megol­dá­sait sok más terü­leten is alkal­mazzák. Például minde­nütt, ahol a legtisz­tább vízre és a legtisz­tább gőzre van szükség, és fontos a berendezések védelme a lera­kó­dá­sokkal szemben, pl. professzi­o­nális gőzva­sa­lókhoz, autok­lá­vokhoz az orvosi terü­leten és a labo­ra­tó­ri­u­mokban.
Ugrás a termékekre

Az Ön kapcsolattartója

Unexpected error. Please try to reload the page