Optimalizált víz kiváló minőségben

A vendéglátás nemzetközi vízkezelő partnere

A BWT Water + More vízszűrő gyártójaként gondoskodunk arról, hogy olyan egyedi szűrőrendszereket fejlesszünk ki, amelyek szinte minden vezetékes vizet kiváló minőségű prémium vízzé alakítanak, hogy élvezetessé tegyék a mindennapok apró pillanatait. Ízletes szomjoltó, de optimális a kávé vagy tea elkészítéséhez is.

Vízszűrők és szűrőrendszerek

Szálloda, étterem és vendéglátás

Mint Európa meghatározó vállalata a víztechnológia területén, a magas szintű kutatási és fejlesztési erőfeszítésekkel mindent megteszünk annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló ivóvizet funkcionális és technológiai szempontból tökéletes megoldásokkal optimalizáljuk az adott célra

Függet­lenül attól, hogy a klasszikus szűrőkkel felsze­relt kávégép vízkő­vé­del­méről, a vízmi­nő­séggel kapcso­latos érzék­szervi kérdé­sekről vagy a nem kívánt alko­tó­elemek eltá­vo­lí­tá­sáról legyen szó – a megfelelő víztechnológiai megoldásokkal rendelkezünk, amellyel gyakorlatilag minden víz minőséggel kapcsolatos problémára megoldást tudunk nyújtani a eszközök közvetlen közelében. 

A BWT Water + More márkát 2005-ben alapították, amely a BWT cégcsoport része.

Gaszt­ro­nó­miai és HORECA-ügyfeleink egye­dül­álló módon része­sülnek a BWT Csoport széleskörű tech­no­ló­giai know-how-jából a vízop­ti­ma­li­zálás minden terü­letén. A BWT water+more csapatának így mindig rendelkezésére állnak a legújabb technológiai fejlesztések, és gyakorlati megközelítésű megoldásokat vezethet be a vendéglátás speciális igényeihez igazítva.

Woman enjoy her hot drink
Woman enjoy her hot drink

Az Ön előnye

Az optimalizált vízminőség szakértője a konyhában, a pékségben és a vendéglátásban

A BWT water+more az optimális vízminőség szakértője a konyhában, a pékségben és a vendéglátásban. Függetlenül attól, hogy gőzpárolásról, sütésről, mosogatásról vagy italautomatákról legyen szó – kiváló, a legmagasabb elvárásoknak megfelelő vízminőség érhető el a gasztro-szakemberek és a hobbiszakácsok számára is. Szakembereink ehhez fejlesztették ki és állították össze a Világ egyik legszélesebb vízkezelő termékpalettáját. A professzionális szegmens kompakt berendezéseitől az otthoni intelligens kávégép-tartálybetétekig, sokoldalú vízszűrő rendszereink megbízható vízkővédelmet nyújtanak és nagymértékben csökkentik csapvízben a zavaró, mellékízt adó alkotóelemeket. A hosszú távú gépvédelemnek, az alacsony karbantartási költségeknek és biztonságos működési időnek köszönhetően a vendéglátó-ipari létesítmények hatékonysága növekedhet, és az otthoni tűzhely körüli vízkő problémák is megoldódhatnak. Európa meghatározó vízszűrő gyártójaként gondoskodunk arról, hogy olyan egyedi vízkezelő rendszereket fejlesszünk ki, amelyek szinte minden nyers-vizet kiváló minőségű prémium vízzel alakítanak, amelyek élvezetessé tehetik a mindennapok apró pillanatait. Ízletes szomjoltó, de optimális a kávé vagy tea elkészítéséhez is.

A gasztronómia és a hozzá szorosan illeszkedő értékesítés minden olyan felhasználási területén, amelyben a víz döntő hatással van a végtermék minőségére, és fontos az innovatív géptechnológia védelme, preferált partnerek vagyunk az innovatív megoldások és az átfogó koncepciók tekintetében. Nagyon szorosan együttműködünk a vendéglátó-ipari berendezések helyi és nemzetközi gyártóival, szolgáltató egységekkel és szakkereskedőkkel.

Lokális BWT víztechnológiai szakemberek

A világ minden rele­váns piacán saját képvi­se­le­tünk van. Ügyfe­leink és part­ne­reink külön­leges módon része­sülnek ebből a nemzet­közi jelen­létből és a víztechnológiai szak­em­be­reink kiváló hely­színi szol­gál­ta­tá­sa­iból, vala­mint a szak­ke­res­ke­dőkhöz fűződő feltétlen hűsé­günkből. Kérdezzen minket! Szakembereink szívesen adnak műszaki tanácsot és információt az innovatív vízkezelő termékeink kapcsolatosan: vízoptimalizálás a maximális hatékonyság érdekében, minden a helyi adottságokat és igényeket figyelembe véve.

Korszerű gyár­tó­be­ren­de­zések

A BWT termékeket Európában, modern gyártóberendezéseken állítják elő. Erre a HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – veszélyességi elemzés és kritikus ellenőrzési pontok) gyártási szabványai és a minőségirányítási irányelvek (ISO 9001), valamint a környezetgazdálkodás (ISO 14001) alapján kerül sor.

Az Ön kapcsolattartója

Unexpected error. Please try to reload the page

A kávé és a víz kapcsolata - know-how

A kávé optimális élvezete érdekében a BWT water+more évek óta sikeresen működik együtt világszerte kávé- és vendéglátóipari szövetségekkel, pörkölőkkel, gépgyártókkal és professzionális baristákkal. Az egyetemek és a kávéintézetek is közeli partnereink közé tartoznak. A nemzetközi BWT Csoport tudományos víztechnológiai know-how-ját és partnereink tudását és tapasztalatát ötvözve optimalizáljuk a vizet a tökéletes kávéhoz. Figyelembe veszünk minden munkalépését és összetevőt, a kávészemek aromájától a kávégéppel való elkészítésig.

Szakmai partnereink

Ismer­kedjen meg a BWT water+more szakmai part­ne­re­ivel a kávévíz opti­ma­li­zá­lása érde­kében.