BWT water+more oficjalnym partnerem filtrów wodnych


Mistrzostw Świata Baristów 2022 – 2025

 

 
Więcej informacji
coffee machine coffee machine

Informacje o BWT water+more

Woda
to nasza pasja

BWT water+more w ramach międzynarodowej grupy BWT odpowiada za najnowocześniejsze rozwiązania w obszarze HoReCa/gastronomia/automaty sprzedające (vendingowe).

BWT water+more

BWT water+more

Woda to nasza pasja

Dla całej grupy BWT woda to eliksir życia. Opty­malna jakość wody dla wszyst­kich urzą­dzeń tech­nicz­nych jest w całej branży gastro­no­micznej elementem decy­du­jącym o sukcesie.

Opty­ma­li­zacja lokalnej jakości wody odpo­wiednio do różnych jej zasto­sowań i różnych urzą­dzeń tech­nicz­nych w profe­sjo­nalnej gastro­nomii ma decy­du­jący wpływ, nie tylko na jakość wytwa­rza­nych przy jej użyciu produktów, ale także na efek­tyw­ność całego procesu produk­cyj­nego.

Niska jakość wody może zagrozić jakości usług i generować niepotrzebne koszty.

BWT water+more to sprawdzone w praktyce rozwiązania i technologię, nie tylko produkty

BWT water+more

Unikatowe wsparcie dla naszych klientów opiera się na trzech filarach:

Techniczny know-how

Woda i optymalizacja jej jakości na potrzeby różnych obszarów życia to najważniejsza kompetencja międzynarodowej grupy BWT.

BWT water+more korzysta z zasobów wiedzy tej międzynarodowej grupy i przekłada stale najnowocześniejsze technologie na praktyczne rozwiązania stosowane codziennie w gastronomii.

Wiedza o zastosowaniach

Każde urządzenie techniczne w gastronomii ma szczególne wymagania dotyczące optymalnej jakości wody.

Z parą czy bez pary, wtrysk bezpośredni czy zalewanie z pojemnika, wysokie czy niskie zapotrzebowanie na wodę. Dzięki naszemu know-how odnośnie do tych specyficznych wymagań dotyczących optymalizacji wody jesteśmy kompetentnym parterem dla Twojej firmy.

coffee machine coffee machine

Praktyczne wsparcie na miejscu

W każdym regionie jakość wody jest inna, każdy miejscowy rynek ma swoją specyfikę w zakresie używanych urządzeń i serwowanych produktów. To wszystko ma wpływ na wybór najlepszego systemu optymalizacji jakości wody. Nasi lokalni specjaliści znajdą dla każdego zadania odpowiednie rozwiązanie.
Weltkarte Weltkarte

Uwaga!
Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemicznym Covid-19 z dniem 19.10.2020 wprowadzamy następujące zmiany organizacyjne:
• Siedziba BWT Polska Sp. z o.o. pozostanie zamknięta dla osób niezatrudnionych.
• Realizacja złożonych zamówień odbywa się tylko poprzez magazyn lub spedycję.

Twój kontakt

Unexpected error. Please try to reload the page

brilliant
brilliant