besthead flex
besthead flex
besthead flex
besthead flex

BWT besthead FLEX

Głowica filtra FLEX

Zapytaj o ofertę
  • Uniwersalna głowica filtra BWT Water + more z innowacyjnym przyłączem FLEX
  • Pasuje do wszystkich standardowych wkładów filtra BWT water+more
  • Idealny do każdej sytuacji montażowej, szczególnie w ciasnych miejscach
  • Dostępna szeroka gama akcesoriów FLEX

Szczegółowy opis produktu


Dzięki BWT besthead FLEX — głowicy filtra z najbardziej uniwersalnym systemem połączeń na świecie. Innowacyjny system FLEX z regulacją kąta w krokach co 30° umożliwia najlepsze z możliwych ustawienie węży przyłączeniowych nawet w ciasnych miejscach. Oszczędność miejsca i maksymalne bezpieczeństwo.

Dzięki bezpośredniemu połączeniu elementów wkładu FLEX z głowicą filtra dodatkowe dwuzłączki lub złączki przejściowe są całkowicie zbędne. Podczas instalacji można skorzystać z wielu różnych przyłączy i wstępnie zmontowanych węży do wody nieuzdatnionej i do odbiorników. Wszystkie bez wyjątku są wyposażone w przyłącza wtykowe FLEX i są wkładane bezpośrednio do unikatowego złącza na głowicy filtra, gdzie są bezpiecznie zamocowane za pomocą zacisku, który można zdjąć bez użycia narzędzi. Zawory zwrotne z atestem DVGW na wlocie i wylocie głowicy filtra zapobiegają przedostawaniu się wody z powrotem do wkładu filtra, a także do systemu rur. Zarówno głowica filtra BWT besthead FLEX, jak i wszystkie komponenty z przyłączami wtykowymi FLEX są wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością i mogą być stosowane we wszystkich systemach wody pitnej na całym świecie.

BESTHEAD FLEX
BESTHEAD FLEX

Zalety techniczne głowicy BWT besthead FLEX w skrócie:

  • Z wbudo­wanym zaworem i wężem odpo­wie­trza­jącym
  • Proste usta­wienie bypassu z blokadą
  • Auto­ma­tyczne zatrzy­manie wypływu wody w celu wymiany filtra
  • Stan­dar­dowo z dwoma wbudo­wa­nymi zawo­rami zwrot­nymi z certy­fi­katem DVGW
  • Stan­dar­dowy uchwyt ścienny
  • Rozbu­do­wany system połą­czeń FLEX dostępny w wielu rozmia­rach

Dane techniczne

BWT besthead FLEX

z 2 przy­łą­czami kolan­ko­wymi 90°, wkład FLEX, AG 3/8“

Ciśnienie wejściowe, min.-max. w bar  2–8 
Tempe­ra­tura wody, min.-max. w °C  4–30 
Tempe­ra­tura otoczenia, min.-max. w °C  4–40
Nr. zamó­wienia FS00Z20A00 

Akcesoria — BWT besthead FLEX

Nr. arty­kułu Opis
FS00Z32A00

Zestaw węży BWT FLEX 1

Wąż przy­łą­cze­niowy DN8, 1,5 m, wkład FLEX kolanko 90° z GFK, nakrętka złącz­kowa 3/8" IG

FS00Z33A00

Zestaw węży BWT FLEX 2

Wąż przy­łą­cze­niowy DN8, 1,5 m, wkład FLEX kolanko 90° z GFK, nakrętka złącz­kowa 1/2" IG

FS00Z34A00

Zestaw węży BWT FLEX 3

Wąż przy­łą­cze­niowy DN8, 1,5 m, wkład FLEX kolanko 90° z GFK, nakrętka złącz­kowa 3/4" IG

FS00Z35A00

Zestaw węży BWT FLEX 4

Wąż przy­łą­cze­niowy DN8, 1,5 m, z zaworem kulowym, wkład FLEX kolanko 90° z GFK, nakrętka złącz­kowa 3/8" IG

FS00Z36A00

Zestaw węży BWT FLEX 5

Wąż przy­łą­cze­niowy DN8, 1,5 m, wkład FLEX prosty z GFK, nakrętka złącz­kowa 3/8" IG

FS00Z37A00

Zestaw węży BWT FLEX 6

Wąż przy­łą­cze­niowy DN8, 1,5 m, wkład FLEX prosty z GFK, nakrętka złącz­kowa 1/2" IG

FS00Z38A00

Zestaw węży BWT FLEX 7

Wąż przy­łą­cze­niowy DN8, 1,5 m, wkład FLEX prosty z GFK, nakrętka złącz­kowa 3/4" IG

125252207

Zestaw węży BWT FLEX 8

Wąż przy­łą­cze­niowy DN8, 1,5 m, wkład FLEX prosty z GFK x przy­łącze kolan­kowe 90° IG ¾" z GFK

FS00Y66A00 Uchwyt do zamon­to­wania pod stołem
FS00Y73A00 Prze­dłu­żenie uchwytu do wkładów filtra w rozmiarze 2XL do montażu na ścianie
FS00Z39A00

Zestaw przy­łą­cze­niowy BWT besthead FLEX 1

1 x BWT besthead FLEX (głowica filtra)

1 x wąż przy­łą­cze­niowy z przy­łą­czem kolan­kowym FLEX i zaworem odci­na­jącym, 1500 mm, DN 8, 3/8" x 3/8"

1 x złącze FLEX x przy­łącze proste AG 3/8"

1 x przy­łącze FLEX x przy­łącze kolan­kowe AG 3/8"

1 x złącze reduk­cyjne IG ¾" x AG 3/8" (tworzywo sztuczne)

125297165

Zestaw przy­łą­cze­niowy BWT besthead FLEX 2 – HF

1x BWT besthead FLEX (głowica filtra) z 2 przy­łą­czami prostymi, AG 3/4"

1x wąż przy­łą­cze­niowy IG 3/8" x IG 3/4", DN 10, 1500 mm

1x przy­łącze kolan­kowe 90°, wkład FLEX x AG 3/4" z GFK

1x złącze reduk­cyjne IG 3/4" x AG 3/8" z GFK

1x pasz­port serwi­sowy

FS00Z21A00 Przy­łącze proste, wkład FLEX, 3/8" z GFK
FS00Z22A00 Przy­łącze proste, wkład FLEX, ½" z GFK
FS00Z23A00 Przy­łącze proste, wkład FLEX, ¾" z GFK
FS00Z24A00 Przy­łącze proste, wkład FLEX, złącze wtykowe John Guest 8 mm z GFK
FS00Z25A00 Przy­łącze proste, wkład FLEX, złącze wtykowe John Guest 3/8" z GFK
FS00Z26A00 Przy­łącze kolan­kowe 90°, wkład FLEX, 3/8" AG z GFK
FS00Z27A00 Przy­łącze kolan­kowe 90°, wkład FLEX, 1/2" AG z GFK
FS00Z28A00 Przy­łącze kolan­kowe 90°, wkład FLEX, 3/4" AG z GFK
FS00Z29A00 Przy­łącze kolan­kowe 90°, wkład FLEX z złącze wtykowe John Guest Ø 8mm z GFK
FS00Z41A00 Przy­łącze FLEX x przy­łącze kolan­kowe Ø 6 mm John Guest
FS00Z42A00 Przy­łącze FLEX x przy­łącze kolan­kowe Ø 1/4" John Guest
FS00Z40A00 Przy­łącze FLEX w kształcie litery T

besthead flex

BWT besthead FLEX