ROC 16
ROC 16
ROC 16
ROC 16

BWT bestaqua ROC

Idealna woda do zmywania, piekarników i pieców piekarskich oraz urządzeń do wytwarzanie pary

Zapytaj o ofertę
 • Innowacyjna technologia odwróconej osmozy
 • Dostępne w dwóch wielkościach z wydajnością 120 l/h i 180 l/h
 • Wysoce wydajne i mocne — dostosowane do potrzeb branży gastronomicznej
 • Idealne do zastosowania w technologii zmywania naczyń i do piekarników/pieców konwekcyjno-parowych
 • Wydajna produkcja wody zdemineralizowanej w dużych ilościach
 • Nie naruszają równowagi ekologicznej dzięki bardzo małej ilości ścieków
 • Oszczędzająca zasoby technologia plug in — wystarczy rozpakować, podłączyć i można zaczynać
 • Proste sterowanie systemem za pomocą aplikacji na smartfon

Szczegółowy opis produktu

Systemy BWT bestaqua ROC BWT water+more zostały opracowane specjalnie do zastosowania w gastronomii i hotelarstwie. Dzięki wyjątkowej technologii odwróconej osmozy wyznaczają one nowe standardy uzdatniania wody.

Systemy wyposażone w nowe moduły membranowe BWT bestaqua MEMBRANE są bardzo wydajne i produkują czystą wodę, która jest potrzebna do zmywania naczyń oraz wytwarzania pary do pieców konwekcyjno-parowych i parowników lub podczas pieczenia.

Zalety techniczne systemu BWT bestaqua ROC w skrócie:

 • Wysoka wydaj­ność wyno­sząca 120 - 180 l/h
 • Wysoka retencja soli wyno­sząca > 97%
 • Wysoki odzysk wody do max. 50%
 • Dowolny wybór zawar­tości soli we frakcji prze­są­czonej przez proste usta­wienie bypassu
 • Bardzo kompak­towy i łatwy w obsłudze
 • Prosta wymiana filtra bez użycia narzędzi

Dane tech­niczne

Para­metry BWT bestaqua ROC  BWT bestaqua ROC
Wydaj­ność  2 l/min = 120 l/t  3 l/min = 180 l/t
Retencja soli > 97%  > 97%
Odzysk wody ok. 50 %  ok. 50 %
Warunki eksplo­atacji  
Prze­pływ wody zasi­la­jącej min. 4,2 l/min = 250 l/t  6 l/min = 360 l/t
Prze­pływ koncen­tratu ok. 2,0 l/min = 120 l/t  ok. 3,0 l/min = 180 l/t
Ciśnienie wody zasi­la­jącej  0,15–0,4 MPa = 1,5-4 bar  0,15–0,4 MPa = 1,5-4 bar
Tempe­ra­tura wody zasi­la­jącej  5–30°C  5–30°C
Tempe­ra­tura otoczenia 5–40°C  5–40°C
Zasi­lanie  
Zasi­lanie energią 230 V/50 Hz, ≥ z bezpiecz­ni­kiem 6 A  220-240 V/50-60 Hz
Klasa ochron­ności IP 54  IP 54
Bezpiecznik urzą­dzenia 1,25 A, zwłoczny  1,25 A, stan­dard
Pobór mocy 200 W, Standby< 3 W  260 W, Standby< 2 W
Przy­łącze urzą­dzenia EC-60320 C13
 IEC-320
Kabel przy­łą­cze­niowy do urzą­dzeń niena­grze­wa­ją­cych się 1,8 m, CEE 7/4, IEC-60320 C13  1,8 m, CEE 7/4, IEC-60320 C13
Prze­wody dopro­wa­dza­jące i odpro­wa­dza­jące  
Woda zasi­la­jąca  M ¾"  M ¾"
Permeat JOHN GUEST 8 MM  JOHN GUEST 8 MM
Koncen­trat JOHN GUEST 8 MM  JOHN GUEST 8 MM
Wymiary i waga  
Wymiary (szer. × gł. x wys.) 153 x 271 x 505 mm  158 x 337 x 531 mm
Waga 10,3 kg  15,95 kg
Nr. zamó­wienia  
BWT bestaqua ROC RS81M01A00  125255111
BWT bestaqua MEMBRANE RS00Y61A00  125258720

ROC 16

BWT bestaqua ROC