Uzdatnianie wody przemyślane na nowo

Technologia odwróconej osmozy BWT

Uzdatnianie lokalnej wody pitnej do postaci czystej wody dla specialnych wymagań branży gastronomicznej jeszcze nigdy nie było tak łatwe, tanie i bezpieczne.
BWT Umkehrosmoseanlage BWT Umkehrosmoseanlage

Innowacyjna technologia odwróconej osmozy BWT

Technologia

Kompaktowa, mocna i wydajna

Tech­no­logia odwró­conej osmozy jest również szeroko stoso­wana w branży HoReCa od wielu lat. Zawsze wyzwa­niem było przy tym uprosz­czenie insta­lacji, serwisu i obsługi urzą­dzeń. Do tego potrzebna była rozległa wiedza tech­niczna.

BWT water + more prak­tycznie na nowo prze­my­ślała koncepcję odwró­conej osmozy. Podsta­wowym celem było tutaj proste i wydajne użyt­ko­wanie zgodnie ze specy­ficz­nymi wyma­ga­niami branży gastro­no­micznej.

Rezul­tatem jest praw­dziwa rewo­lucja. Tech­no­logia bestaqua ROC BWT.

Zákazníci z oblasti profesionální gastronomie a HoReCa aplikací mají jedinečný prospěch z našeho rozsáhlého know-how ve všech oblastech optimalizace vody. Skupina BWT water+more představuje inovaci a implementaci praktických řešení v závislosti na specifických požadavcích v gastronomickém průmyslu.

Innowacja dla czystej wody

Zalety technologii bestaqua ROC BWT

Widoczną oznaką nowej generacji urządzeń jest innowacyjny moduł membranowy. Na pierwszy rzut oka wygląda jak jeden z milionów wypróbowanych i przetestowanych filtrów do wody BWT water+more. Ale cały sekret tkwi we wnętrzu tego modułu. Jest wyposażony w jedną z najpotężniejszych na świecie membran BWT, która działa, działa i działa... bezobsługowo i zawsze bardzo wydajnie.

System odwró­conej osmozy BWT bestaqua ROC demon­struje swoje mocne strony przede wszystkim wtedy, gdy substancji towa­rzy­szą­cych w nieuz­dat­nionej wodzie jest dużo lub zapo­trze­bo­wanie na czystą wodę jest wysokie, a także gdy istnieje potrzeba znor­ma­li­zo­wa­nego uzdat­niania wody, które zapewni nieza­wodne wyniki na całym świecie.

Inteligentna koncepcja

Koncepcja BWT bestaqua ROC idzie jednak jeszcze dalej. W zależności od obszaru zastosowania żądaną zawartość soli można ustawić indywidualnie i kontrolować na bieżąco za pomocą aplikacji.

Ponadto otrzymany w ten sposób permeat w sektorze kawowym jest później specjalnie mineralizowany. Umożliwia to technologia mineralizowania magnezem wody BWT.

Jak działa odwrócona osmoza?

Zasadniczo nieuzdatniona woda jest tłoczona przez specjalną membranę pod ciśnieniem. Praktycznie wszystkie rozpuszczone sole (jony) są w ten sposób zatrzymywane (w koncentracie), dzięki czemu uzyskuje się najczystszą i praktycznie zdemineralizowaną wodę (permeat).
Umkehrosmose
Umkehrosmose

Twój kontakt

Unexpected error. Please try to reload the page