BWT water+more goes official water filter sponsorship

World Barista Championships 2022 – 2025

 
More information
coffee machine coffee machine

O BWT water+more

Voda je naše
vášeň

BWT water + more jako součást mezinárodní skupiny BWT znamená inovativní přístup a technologie úpravy vody pro oblast vrcholné gastronomie a HoReCa aplikací.

BWT water+more

BWT water+more

Voda je naše vášeň

Voda je elixírem života pro celou skupinu BWT. Rozhodujícím faktorem pro dosažení obchodního úspěchu je kvalita upravené vody a to napříč všemi technickými aplikacemi v oblasti gastronomie. 

Úprava vody v dané lokalitě a její individualizace pro různé aplikace v gastronomii má rozhodující vliv nejen na kvalitu připravovaných jídel a nápojů, ale také na efektivitu celého výrobního procesu.

Špatná kvalita vody může ohrozit nejen kvalitu připravovaných nápojů a jídel, ale také může zapříčinit zvýšené náklady na provoz a údržbu konkrétního zařízení.

Více než jen produkt: nabízíme komplexní a osvědčená řešení úpravy vody v závislosti na potřebách každého zákazníka

BWT water+more

Tato jedinečná podpora pro naše zákazníky vychází z trojice pilířů:

Technické know-how

Voda a její optimalizace pro různé oblasti života je hlavní kompetencí mezinárodní skupiny BWT.

Společnost BWT water+more zde staví na globální odbornosti v odvětví gastronomie a vždy převádí nejmodernější technologie do praktických řešení, která každodenní stravování vyžaduje.

Znalost aplikace

Každé tech­nické zaří­zení v gastro­nomii má své zvláštní poža­davky na opti­mální kvalitu vody.

Ať už se bavíme o přístrojích s přípravou páry nebo bez ní, s boilerem nebo průtokovým ohřevem, s vysokou nebo nízkou spotřebou vody. Naše know-how ohledně konkrétních požadavků na úpravu vody z nás dělá kompetentního partnera pro vaše podnikání.

coffee machine coffee machine

Praktická podpora na místě

Každý regionální trh je specifický co do kvality napájecí vody, tak do požadavků na její úpravu v závislosti na konkrétní gastro aplikaci. Zcela zásadní je proto výběr vhodné filtrační technologie dle doporučení našich lokálních specialistů.
Weltkarte Weltkarte

Váš kontakt

Unexpected error. Please try to reload the page

brilliant
brilliant