Hotele — gastronomia — automaty do sprzedaży

Najlepsza woda do wszystkich zastosowań

Gdzie dobra woda, tam dobry efekt. Pełniejszy aromat kawy i herbaty, chrupiący chleb i wypieki oraz
lśniące naczynia.

Hotele — gastronomia — automaty do sprzedaży

najlepsza woda

Woda wodzie nierówna

W gastro­nomii i hote­lar­stwie woda odgrywa zasad­niczą rolę. Gość ma z nią kontakt przy każdym kęsie i każdym łyku. Kawa i herbata przy­rzą­dzone przy użyciu odpo­wied­niej wody uwal­niają pełnię aromatu. Para wodna czyni z pieczywa chrupki, pach­nący smakołyk.

Szczególnie w kuchni obowiązuje hasło "gdzie dobra woda, tam dobry efekt". Chleb zyskuje chrupiącą skórkę, warzywa zachowują witaminy i apetyczny kolor, pieczone potrawy zachwycają podniebienie soczystym smakiem i przyrumienioną powierzchnią, a przy tym wspaniale pachą. Po jedzeniu idealna woda zapewnia nieskazitelną czystość naczyń, szklanek i sztućców. BWT przygotowuje wodę w sposób zindywidualizowany, w zależności od obszaru zastosowania i jakości wody na miejscu.

Uzdatnianie wody na gorące napoje

Jeśli espresso pite po posiłku nie spełni ocze­kiwań Gościa, może się zdarzyć, że koneser nie będzie już chciał wrócić w to samo miejsce nieza­leżnie od całego menu. Dlatego zarówno w małych kawiar­niach, jak i eleganc­kich restau­ra­cjach obowią­zuje zasada. Aby zado­wolić podnie­bienia Gości, potrzebne są produkty najwyż­szej klasy. Pomaga w tym woda BWT.

Najlepsza kawa z najlepszej wody.

Więcej informacji

Uzdatnianie wody w branży automatów

Sukces i porażka w branży auto­matów do napojów zależą od jakości wody

Branża nowo­cze­snych auto­matów do kawy nazy­wa­nych też auto­ma­tami vendin­go­wymi prze­żywa rozkwit. Urzą­dzenia osią­gnęły jakość pozwa­la­jącą na dosko­nałe wydo­bycie charak­teru i bogactwa aromatu z różnego rodzaju kaw. Wraz z podnie­sie­niem poziomu usług ofero­wa­nych przez auto­maty vendin­gowe wzrosły także wymogi doty­czące wody, która ma decy­du­jący wpływ na wydo­bycie ideal­nego smaku kawy. Komu zależy na udosko­na­leniu jakości produktów sprze­da­wa­nych w auto­ma­tach, ten musi postawić na jak najlepszą wodę. nieza­leżnie od warunków panu­ją­cych w danym miejscu.

Odpowiedni produkt do każdej potrzeby.

Więcej informacji

Uzdatnianie wody do gotowania i pieczenia

Najwyższa jakość wody pozwala uzyskać w gastro­nomii puszyste wypieki z chru­piącą skórką, warzywa, które zacho­wują apetyczny kolor i cenne skład­niki oraz soczyste mięsa, uzysku­jące dosko­nały aromat podczas pieczenia.

W piecach konwekcyjno-​parowych i piekar­ni­kach wysoka jakość wody zapewnia idealny smak potraw.

Więcej informacji
Baking fresh bread

Uzdatnianie wody w technologii zmywania

W gastro­nomii oprócz jakości potraw i napojów istotną rolę odgrywa też oczy­wi­ście strona wizu­alna. Dosko­nałe efekty zmywania zapew­niają czystość, higienę i nieska­zi­telny wygląd naczyń, szkła i sztućców.

Liczy się pierwsze wrażenie.

Więcej informacji
Espresso

Uzdatnianie wody do dystrybutorów

Obecnie w wielu bran­żach do dobrego tonu należy zaofe­ro­wanie Gościom i odwie­dza­jącym orzeź­wia­jącej wody. Dystrybutory do wody to idealne rozwią­zanie w hote­lach i restau­ra­cjach.

A może coś orzeź­wia­ją­cego?

Więcej informacji
Vandautomat-kontor

Uzdatnianie wody do innych celów

Rozwiązania BWT water + more do uzdatniania wody są również stosowane w wielu innych obszarach. Np. wszędzie tam, gdzie wymagana jest najczystsza woda oraz najczystsza para i ważna jest ochrona technologii przed osadami, np. w profesjonalnych żelazkach parowych oraz autoklawach stosowanych w medycynie i laboratoriach.
Przejdź do produktów

Twój kontakt

Unexpected error. Please try to reload the page