Eenvoudige oplossing in de hand

BWT Best Water Professional-app

Met de app voor smartphone of tablet vinden gebruikers, monteurs, handelaars in koffiemachines en vending operators moeiteloos, voor iedere toepassing, het juiste filtersysteem.
Best Water Professional App Best Water Professional App

BWT Best Water Profes­sional

app

De intelligente productadviseur

Elk water bevat verschil­lende mine­ralen en de samen­stel­ling is afhan­ke­lijk van waar het water uit de kraan komt. Soms is het te hard of te zacht en vaak bevat het onge­wenste chloor­ver­bin­dingen of off-​flavours. Dit is ook de reden dat zelfs koffie van de beste bonen kan mislukken.

Het goede nieuws: met de BWT Best Water Profes­sional-​app voor uw smart­phone of tablet vindt u snel en eenvoudig het geschikte product.

Gebrui­kers hoeven zich geen zorgen te maken over het water bij het Point of Use, want de opti­ma­li­sa­tie­sys­temen van BWT water+more veran­deren onbe­han­deld water van elke kwali­teit in ideaal koffie­water waarin de aroma's zich vrij­e­lijk kunnen ontwik­kelen. Tege­lij­ker­tijd beschermen onze systemen de machine tegen kalk­aan­slag en corrosie.

Met de BWT Best Water Profes­sional-app hebt u altijd en overal over­zicht over onze passende BWT water+more-producten.

De juiste app voor elke vraag: de plaatselijke plaat­se­lijke water­kwa­li­teit, de beno­digde hoeveel­heid water en de speci­fieke toepas­sing van de klant. Eenvoudig, snel, veilig en comfor­tabel:

  • u hoeft alleen maar de lokale water­hard­heid, toepas­sing en het verbruik in te voeren,
  • waarna de passende filter in de opti­male maat en de vervan­gings­datum worden weer­ge­geven.
  • Prak­ti­sche tips en infor­matie rondom water­op­ti­ma­li­satie ronden het aanbod af.
  • Direct contact met uw contact­partner van BWT water+more
App Vorteile App Vorteile

App downloaden

Nu de BWT Best Water Profes­sional-app gratis down­loaden
App Store
Google Play