Maximale flexibiliteit voor elke installatie

Buitengewoon flexibel

BWT besthead FLEX is een wereldwijd unieke
totaaloplossing.
Besthead Besthead

Het BWT besthead FLEX-concept

Technologie

Eén filterkop voor alle filterpatronen

Voor een eenvou­dige en veilige instal­latie van een filter­pa­troon is de aanslui­ting door­slag­ge­vend. Met het BWT besthead FLEX-concept hebben we ook hier een nieuwe invulling aan gegeven. 

Het resultaat is een compleet nieuw en uniek concept waardoor de behoeften voor de gastronomie en de verkoopautomaten worden geoptimaliseerd.

BWT besthead FLEX is een unieke, complete oplos­sing met maxi­male flexi­bi­li­teit voor iedere instal­latie en alle
monta­ge­af­me­tingen.

De voordelen van de BWT besthead FLEX

Veilig­heid - voor elke instal­latie

Voor het BWT besthead FLEX-​concept met al zijn opti­o­nele compo­nenten heeft u geen andere onder­delen nodig. Van de water­kraan via de BWT besthead FLEX-​filterkop naar de consu­ment: alles bestaan uit een onder­deel en is 100% voed­sel­veilig, dus zonder de risico´s die extra connec­tors met zich meebrengen.

Flexi­bi­liteit – voor iedere instal­latie

Met zijn flexi­bele, met 30° verstel­bare aanslui­tingen kan elke BWT besthead FLEX-​filterkop afzon­der­lijk aange­past worden voor elke instal­latie, zowel in de water­toe­voer als water­af­voer naar de consu­ment. Risico´s door sterk gebogen of zelfs geknikte slangen worden zodoende in bijna alle gevallen vermeden. Door de vele verschil­lende aanslui­tingen die beschik­baar zijn, vervalt boven­dien de nood­zaak om druk­re­ge­laars of extra connec­tors met de juiste afme­tingen aan te sluiten. Alles past meteen.

Veilig­heid - dankzij een 100% metaal­vrije instal­latie

Alle beschik­bare slangen en aanslui­tingen van het BWT besthead FLEX-​concept zijn voor 100% gemaakt uit voed­sel­veilig mate­riaal. Ook onze slangen bevatten geen metalen opper­vlakken die in contact kunnen komen met water. Elke risico dat er bijv. deel­tjes van zware metalen in het gefil­terde water kunnen komen, zoals bij corro­sief leiding­water het geval kan zijn, wordt volledig uitge­sloten.

Maximale flexibiliteit voor elke installatie

Zo werkt het BWT besthead FLEX-concept

BESTHEAD Flex Filtertechnologie
BESTHEAD Flex Filtertechnologie

Producten

BWT BESTHEAD FLEX-​FILTERKOP VOOR ALLE FILTER­PA­TRONEN VAN BWT water+more

  • Veilig vergren­delde bypas­sin­stel­ling met duide­lijk herken­bare weer­gave
  • Geraf­fi­neerde nieuwe monta­ge­tech­niek voor hoge flexi­bi­li­teit bij de instal­latie van de filter in stead of van het filter
  • Met EASY-Vent-spoelklep voor eenvou­dige en betrouw­bare ontluch­ting
  • Bij de in- en uitgang DVGW-gekeurde terug­slag­kleppen
  • Veilige filter­ver­van­ging zonder dat er water uitloopt
Meer informatie
besthead flex

Uw contactpersoon

Unexpected error. Please try to reload the page