Просте рішення у ваших руках

BWT Best Water Profes­sional

За допомогою додатка для смартфона або планшета. вибір правильної системи фільтру для користувачів, техніків, дилерів кавових автоматів та торгових операторів. відповідно до вимог. стає дитячою забавою.
Best Water Professional App Best Water Professional App

BWT Best Water Profes­sional

App

Розумний помічник із вибору продукції

Різна вода має різний міне­ральний склад, це зале­жить саме від місця вико­ри­стання. Іноді вона зажорстка або зам’яка й часто містить неба­жані сполуки хлору або сторонній присмак чи запах. Це також пояснює, чому навіть з гарною якістю сиро­вини кава може не вдатися.

Гарні новини: Ви зможете швидко й легко знайти потрі­бний продукт із мобільним дода­тком BWT Best Water Professional для вашого смар­тфона або план­шета.

Отже, кори­стувач може впев­нено не хвилю­ва­тися про якість води в місці вико­ри­стання, оскільки системи опти­мі­зації якості від BWT water+more пере­тво­рюють будь-​яку непі­дго­тов­лену воду на ідеальну воду для приго­ту­вання кави, щоб ви насо­ло­джу­ва­лись вишу­каним смаком. Також система захищає обла­днання від накипу та корозії.

З дода­тком BWT Best Water Professional ви отри­муєте доступ до огляду необ­хі­дних проду­ктів BWT water+more в будь-​якому місці та в будь-​який час:

Додаток для уточнення відпо­відних вимог – якості води за місцем розта­шу­вання, необ­хі­дної кіль­кості води й конкре­тного засто­су­вання замов­ником – простий, швидкий, безпе­чний і зручний онлайн-​сервіс:

  • Введіть свої вимоги жорс­ткість води, сфера засто­су­вання та об’єм спожи­вання
  • і на екрані з’яви­ться фільтр, що підхо­дить саме для вас в опти­маль­ному розмірі та зі зручною датою заміни.
  • Асор­ти­мент проду­кції допов­нюють також практичні поради та корисна інфор­мація щодо опти­мі­зації якості води.
  • Прямий зв'язок з вашими пред­став­ни­ками в компанії BWT water+more
App Vorteile App Vorteile

App Download

Безкоштовно завантажуйте BWT Best Water Professional APP вже зараз
App Store
Google Play