Optimale waterkwaliteit - een bruisende bron van toegevoegde waarde

BWT water+more
uw partner voor optimale waterkwaliteit

Het ene water is het andere niet. De chemische en sensorische kwaliteit zijn te verschillend. De lokale omstandigheden zijn te verschillend.
Technologie Technologie

Innovatieve technologieën
voor de wateroptimalisatie

Oplossingen

Voor de toepas­singen in de horeca biedt BWT water+more toon­aan­ge­vende oplos­singen voor de opti­ma­li­satie van water bij u in de buurt. Met name in de veel­ei­sende gastro­no­mi­sche sector en op de markt voor verkoop­au­to­maten is een gelijk­blij­vend hoge water­kwa­li­teit een basis­voor­waarde voor een winst­ge­vend bedrijf.

Water van de hoogste kwali­teit is een essen­tieel onder­deel van de waar­de­keten. Het brengt producten die op water geba­seerd zijn zoals koffie­spe­ci­a­li­teiten en andere warme dranken op smaak, en garan­deert zo een stabiele en voor­spel­bare omzet in een branche die erg afhan­ke­lijk is van de accep­tatie van de consu­ment.

Daarnaast optimaliseert zuiver water de productieprocessen van vele andere sectoren. En, het bevordert een lange en storingsvrije gebruiksduur voor apparaten voor professionele toepassingen die water verwerken.

Zuiver water bepaalt voor een groot gedeelte de kwali­teit van het eind­pro­duct. In een stoom­koker zorgt het water bijvoor­beeld voor gezonde en smake­lijke groenten, in de oven voor luch­tige baksels met een krokante korst en in de vaat­wassen voor schit­te­rend servies en glazen zonder kalk­vlekken.

Uw voordeel

Technologieën voor een optimale waterbehandeling

Eisen voor de horeca

Onze inter­na­ti­o­nale experts weten precies wat er in de horeca is vereist op het gebied van water. Neem gerust contact met ons op voor advies! Onze deskun­digen bij u in de buurt advi­seren u graag over onze inno­va­tieve producten uit ons omvang­rijke assor­ti­ment: voor maxi­male effi­ci­ëntie van de water­op­ti­ma­li­satie, voor elke lokale water­si­tu­atie en elke toepas­sing, voor elke water­be­hoefte.

Uw contactpersoon

Unexpected error. Please try to reload the page