Maximale filtercapaciteit

Maximale efficiëntie in elke toepassing

Hoe onze technologische knowhow uw processen nog veiliger maakt en de kosten minimaliseert
High effeciency High effeciency

BWT High-Efficiency-Technology

TECHNOLOGIE

HET de nieuwe capaciteitsdimensie

Als koploper op het gebied van inno­vatie verbe­teren wij onze filter­sys­temen voor water­op­ti­ma­li­satie voort­du­rend. Met de High-​Efficiency-Technology (HET) zetten we opnieuw een nieuwe stan­daard op de markt als het gaat om effi­ci­ëntie.

De nieuwe dimensie aan filter­ca­pa­ci­teit, effi­ci­ëntie en veilig­heid is het resul­taat van inten­sief onder­zoek van de inge­ni­eurs, schei­kun­digen en water­ex­perts van de BWT-​groep.

Onder de naam ´High-​Efficiency-Technology´ (HET) verbe­tert de geavan­ceerde tech­no­logie van de BWT bestmax-​filterpatronen de water­op­ti­ma­li­satie aanzien­lijk.

Deze effecten worden bereikt door een verbe­terde door­stro­ming, speciaal geop­ti­ma­li­seerd filter­ma­te­riaal, geavan­ceerde voor­fil­tratie met actieve kool voor de ionen­wis­se­laar en maxi­male benut­ting van het volle­dige filterbed.

HET
HET

Voordelen van de BWT High-Efficiency-Technology

Voor een zeer effectieve en veilige wateroptimalisatie

Werking

Zo werkt BWT High-Efficency-Technology

Uw contactpersoon

Unexpected error. Please try to reload the page