Готельно-ресторанний бізнес і вендинг

Найкраща вода для будь-якого застосування

Чудова вода – чудовий результат: насичений аромат кави та чаю, хрусткий хліб і випічка й
блискучий посуд.

Готельно-ресторанний бізнес і вендинг

найкраща вода

Вода – це не просто рідина

Вода – основа готельно-ресторанного бізнесу. Відві­ду­вачі спожи­вають її з кожним ковтком чи шматком. Правильна вода наповнює каву та чай непо­вторним ароматом. Пара пере­творює випічку на хрус­ткий арома­тний делі­катес.

Кухня, зокрема, працює під девізом: «Чудова вода – чудовий результат». Хліб отримує хрустку скоринку, овочі збері­гають віта­міни й апети­тний колір, печиво вабить соко­витою серце­виною та хрус­ткою скоринкою, а ніс спов­ню­є­ться тонким ароматом смажених страв. А після трапези ідеальна вода забез­печує бездо­ганну чистоту вими­того посуду, келихів і столових приборів. BWT вико­ри­стовує інди­ві­ду­альний підхід до очищення води з ураху­ва­нням її якості на місцях і сфери засто­су­вання.

Оптимальна якість води для гарячих напоїв

Якщо відвідувачу не смакує еспресо після трапези, цілком можливо, знавець забракує й все меню. Тож як у кав’ярнях, так і у вишуканих ресторанах знають: щоб вразити відвідувачів вишуканим смаком, слід обирати продукти найвищої якості. А вода від BWT у повній мірі відповідає цій вимозі.

Найкраща кава з найкращої води

Докладніше

Оптимізація води у вендинговому бізнесі

Якість води – запо­рука успіху вендин­го­вого бізнесу

Сучасні кавові машини, які також нази­вають вендин­го­вими авто­ма­тами, набу­вають усе більшої попу­ляр­ності. Їхня якість досягла такого рівня, що тепер вони можуть у повній мірі розкрити всі власти­вості й аромат кавових напоїв. З підви­ще­нням проду­ктив­ності вендин­гових авто­матів збіль­шився також і попит на воду, яка віді­грає вкрай важливу роль у приго­ту­ванні смачної кави. Щоб підви­щити якість проду­кції в торгових авто­матах слід вико­ри­сто­ву­вати найкращу воду неза­лежно від умов на місці їх уста­нов­лення.

Ідеальне рішення для води за будь-​яких обставин
Докладніше

Оптимальна якість води для приготування страв і випічки

Завдяки найкращій воді, пухка випічка набуває хрус­ткої скоринки, завдяки якій вона кори­сту­є­ться неаби­яким успіхом у кулі­нарії, овочі збері­гають як апети­тний колір, так і цінні віта­міни, а печиво лиша­є­ться соко­витою й вабить тонким ароматом.

Якісна вода в паро­кон­ве­кто­матах і духовках подарує справжнє задо­во­лення від готових страв

Докладніше
Baking fresh bread

Оптимальна якість води в посудомийному обладнанні

У ресторанному бізнесі, окрім якості страв і напоїв, неабияку роль відіграє також зовнішній вигляд. Чудові результати миття – запорука чистоти, гігієни та бездоганного вигляду посуду, келихів і столових приборів.

Перше враження має важливе значення.

Докладніше
Espresso

Оптимальна якість води в кулерах

Зараз у багатьох галузях вважається хорошим тоном пропонувати гостям і відвідувачам воду, щоб освіжитися. Кулери для води – це ідеальне рішення для готелів і ресторанів.

Бажаєте чогось освіжного?

Докладніше
Vandautomat-kontor

Оптимізація води для інших сфер застосування

Рішення BWT water+more для опти­мі­зації води засто­со­ву­ю­ться також у бага­тьох інших сферах. Напри­клад, скрізь, де потрібна найчи­стіша вода та пара й де важливий надійний захист обла­днання від відкла­день, як от у профе­сійних парових прасках або ж у парових стери­лі­за­торах у меди­чних закладах чи лабо­ра­то­ріях.
До продукції

Ваша контактна особа

Unexpected error. Please try to reload the page