Nové pojetí úpravy vody

Technologie reverzní osmózy BWT

Úprava lokálních vod pro specifické účely zařízení v gastronomickém průmyslu nebyla nikdy snazší, ekonomická a bezpečná.
BWT Umkehrosmoseanlage BWT Umkehrosmoseanlage

inovativní technologie reverzní osmózy od BWT

technologie

Kompaktní, výkonné a efektivní

Technologie reverzní osmózy se i v oblasti gastronomie používá již řadu let. Výzvou ale vždy byla jednoduchost instalace, snadná údržba a servis zařízení. To vyžadovalo rozsáhlé technické know-how.

Z toho důvodu BWT water+more technologii reverzní osmózy inovuje s cílem celý koncept co nejvíce zjednodušit a zefektivnit a to v závislosti na specifických požadavcích vrcholné gastronomie.

Výsledkem je skutečná revo­luce: Tech­no­logie BWT bestaqua ROC.

Ať už pro kávovary, profesionální mycí techniku, konvektomaty a kombinované pece nebo jiné gastro aplikace, které vyžadují vodu po stránce minerálního složení optimalizovat: Nová modelová řada jednotek reverzní osmózy BWT bestaqua ROC nabízí koncepční řešení pro každou konkrétní aplikaci.

Inovace pro čistou vodu

Přednosti technologie BWT bestaqua ROC

Stěžejním rozpoznávacím znakem této nové generace jednotek reverzní osmózy je inovativní membránový modul. Na první pohled sice vypadá jako standardní, jeden z milionů instalovaných a odzkoušených filtrů od BWT water+more, avšak fungování tohoto modulu se zásadně odlišuje. Je totiž vybaven jednou z nejvýkonnějších membrán svého druhu, speciálně vyvinutou společnosti BWT, která filtruje a filtruje... bezúdržbově a vždy s vysokou efektivitou.

Nový koncept BWT bestaqua ROC ukazuje silné stránky reverzní osmózy, zejména pokud je v napájecí vodě přítomné velké množství nežádoucích látek nebo je na konkrétní aplikaci vyžadována velká spotřeba čisté vody. V neposlední řadě pak představuje způsob, jak docílit standardizované optimalizace vody s prakticky stejně spolehlivým výsledkem, a to napříč globálním světem.

Chytrý koncept

Koncept BWT bestaqua ROC jde ještě dále. V závis­losti na apli­kaci lze poža­do­vaný obsah soli nastavit speci­ficky a indi­vi­du­álně a prostřed­nic­tvím apli­kace kont­ro­lovat online.

Kromě toho může být tento specificky získaný permeát (čistá voda) následně zejména pro účely kávového sektoru mineralizován prostřednictvím patentované mineralizační hořčíkové technologie od BWT!

Jak funguje reverzní osmóza?

V principu je napájecí voda protlačována přes speciální membránu, která zadrží prakticky všechny rozpuštěné minerální soli (koncentrát) v ní obsažené. Membránou pak prostoupí pouze vlastní molekuly vody bez dalšího minerálního obsahu (permeát), tj. čistá, prakticky zcela demineralizovaná voda.
Umkehrosmose
Umkehrosmose

Váš kontakt

Unexpected error. Please try to reload the page