BWT bestaqua ROC Coffee
BWT bestaqua ROC Coffee

BWT bestaqua ROC Coffee

Innovatieve optimalisatie van water voor het zetten van koffie

Offerte aanvragen
 • Efficiënte wateroptimalisatie voor de bereiding van koffie en espresso
 • Gestandaardiseerd water voor koffie, wereldwijd reproduceerbaar
 • Universele oplossing voor typisch ongezuiverd water en hoge waterbehoefte
 • Gegarandeerde bescherming van de koffiemachine tegen afzettingen zoals kalk en gips
 • Perfecte interactie van omgekeerde osmose- en BWT-magnesiumtechnologie voor remineralisatie
 • Hulpbronbesparende plug-intechnologie - uitpakken, aansluiten en aan de slag gaan
 • Eenvoudige bediening van het systeem via een app op de smartphone

Productdetails


BWT bestaqua ROC Coffee (Reverse Osmose Compact) is een uiterst compact omgekeerd osmosesysteem met geïntegreerde BWT-magnesiumtech­no­logie voor mineralisatie, waardoor het ideaal is voor de productie van koffie en andere warme dranken. Alle hier gebruikte filterpatronen kunnen zeer eenvoudig, snel en veilig worden vervangen zonder gebruik te maken van gereedschap. BWT bestaqua ROC Coffee-systemen zijn robuust en duurzaam. Ze zijn uiterst betrouwbaar en vereisen zeer weinig onderhoud.

In BWT bestaqua ROC Coffee-systemen worden twee BWT sleuteltechnologieën gebruikt: Innovatieve membraantechnologie in de BWT BESTAQUA MEMBRANE-module en de gepatenteerde BWT-magnesiumtechnologie in het BWT bestaqua PREMIUM filter, dat het water specifiek verfijnt met magnesium als smaakdrager. Zo profiteren gebruikers over de hele wereld van de uitstekende bescherming tegen kalkaanslag van deze omgekeerde osmosesystemen, die hen wereldwijd reproduceerbare resultaten bieden in wateroptimalisatie en hen in staat stellen koffieliefhebbers met hun uitstekende koffiecreaties te verblijden.

Tech­ni­sche voor­delen van BWT bestaqua ROC Coffee System in één oogop­slag

 • Hoge permeaatcapaciteit van 120l/h
 • Hoge zoutscheidingsgraad van > 97%
 • Hoog permeaatrendement tot 50%
 • Vrij te kiezen mineraalgehalte in het permeaat door eenvoudige bypassinstelling
 • Ideale minerale samenstelling voor warme dranken door BWT-magnesiumtechnologie
 • Zeer compact en gemakkelijk te onderhouden
 • Eenvoudige filterwissel zonder gereedschap

Technische gegevens

Kenmerken
Perme­aat­ca­pa­ci­teit 2 l/min = 120 l/uur
Zout­schei­dings­graad > 97 %
Perme­aat­ren­de­ment Ca. 50 %
Bedrijfs­om­stan­dig­heden
Stroom­snel­heid toevoer­water min. 4,2 l/min = 250 l/uur
Stroom­snel­heid concen­traat ca. 2,0 l/min = 120 l/uur
Toevoer­wa­ter­druk 0,15 - 0,4 MPa = 1,5-4 bar
Tempe­ra­tuur toevoer­water 5 - 30 °C
Omge­vings­tem­pe­ra­tuur 5 - 40 °C
Stroom
Stroom­voor­zie­ning 230 V/50 Hz, ≥ 6
Bescher­mings­klasse 54 IP
Zeke­ring toestel 1,25 A, traag
Stroom­ver­bruik 200 W, stand-​by < 3 W
Aanslui­ting toestel EC-​60320 C13
Aansluit­kabel voor de voeding 1,8 m, CEE 7/4, IEC-​60320 C13
Aan- en afvoer­lei­dingen
Toevoer­water M ¾"
Permeaat M ⅜"
Concen­traat John Guest 8 mm
Externe tank John Guest 8 mm
Afme­ting en gewicht
Afme­tingen (B x D x H) 277 x 297 x 505 mm
Gewicht 17,7 kg
Bestel­num­mers
BWT bestaqua 14 ROC Coffee RS83M01A00
BWT bestaqua MEMBRANE grootte 14 RS00Y61A00
BWT bestaqua PREMIUM grootte 14 FS24P99A00

BWT bestaqua ROC Coffee

BWT bestaqua ROC Coffee