BWT bestaqua ROC Coffee
BWT bestaqua ROC Coffee

BWT bestaqua ROC Coffee

Fordított ozmózisos vízkezelő - Univerzális vízoptimalizálás kávé készítéséhez

 
More information
 • Hatékony vízoptimalizálás kávé és eszpresszó készítéséhez
 • Sztenderd vízminőség a kávéhoz, amely világszerte megismételhető
 • Univerzális megoldás minden szokványos nyersvízhez és magas vízigényhez
 • A kávégép megbízható védelme a lerakódások, például vízkő és gipsz ellen
 • A fordított ozmózis és a BWT magnézium-technológia tökéletes összhangja a visszasózáshoz.
 • Erőforrás-takarékos plug-in-technológia - csomagolja ki, csatlakoztassa és már használhatja is. 
 • A rendszer egyszerű vezérlése az okostelefonon lévő alkalmazással
Springe zu

Termékleírás

A BWT bestaqua ROC Coffee (Reverse Osmose Compact) egy rend­kívül kompakt fordí­tott ozmó­zisú rend­szer, integ­rált BWT magnézium-technológiával a visszasózáshoz, ezáltal ideális a kávé és minden forró ital előál­lí­tá­sához. Az itt hasz­nált összes vízszűrő patron szer­számok nélkül nagyon egysze­rűen, gyorsan és bizton­sá­gosan cserél­hető. A BWT bestaqua ROC Coffee rend­szerek robusz­tusak és tartósak. Rend­kívül megbíz­ha­tóan működnek, és kevés karban­tar­tást igényelnek.

Két kulcs­fon­tos­ságú BWT-technológiát alkal­maznak a BWT bestaqua ROC Coffee rend­szerei: Inno­vatív memb­rán­tech­nika a BWT BESTAQUA MEMB­RANE modulban és a szaba­dal­maz­ta­tott BWT magnézium-technológia a BWT bestaqua PREMIUM szűrőben, aamely magnéziumot juttat a vízben, amit ízhordozóként tartanak számon. A felhasz­nálók világ­szerte része­sülnek a fordí­tott ozmó­zisú rend­szerek kiváló vízkő­vé­del­méből, amely repro­du­kál­ható ered­mé­nyekkel szol­gálja a vízop­ti­ma­li­zá­lást és kiváló érzék­szervi élmé­nyeket kínál azok számára, akik a kávés italokat szeretnék.

A BWT bestaqua ROC Coffee rendszer műszaki előnyeinek rövid áttekintése:

 • Magas, akár 120l/órás permeátum teljesítmény
 • Magas, akár > 97% só-visszatartási arány
 • Magas perme­át­hozam, akár 50%-ig
 • Szabadon választható össz. oldatot ásványi anyag (TDS) mennyiség a permeátumban egy egyszerű bypass-beállítással.
 • Ideális ásványi össze­tétel forró italokhoz, a BWT magnézium-technológiának köszön­he­tően
 • Nagyon kompakt és könnyen szer­vi­zel­hető
 • Egyszerű szűrő­csere szer­számok hasz­ná­lata nélkül

Műszaki adatok

Jellemzők
Perme­át­tel­je­sít­mény 2 l/min = 120 l/h
Sómeg­tar­tási arány > 97 %
Perme­át­hozam Kb. 50 %
Üzemel­te­tési felté­telek
Tápvíz áram­lási sebes­sége min. 4,2 l/min = 250 l/h
Koncent­rátum áram­lási sebes­sége kb. 2,0 l/min = 120 l/h
Tápvíz nyomása 0,15–0,4 MPa = 1,5–4 bar
Tápvíz hőmér­sék­lete 5 - 30 °C
Környe­zeti hőmér­séklet 5 - 40 °C
Áram
Áram­el­látás 230 V/50 Hz, ≥ 6
Védelmi osztály IP 54
A készülék bizto­sí­téka 1,25 A, lassú
Telje­sít­mény­fel­vétel 200 W, Készen­létben < 3 W
Készülék csat­la­koz­ta­tása EC-​60320 C13
Hideg­eszköz csat­la­ko­zó­ká­bele 1,8 m, CEE 7/4, IEC-​60320 C13
Be- és elve­zetés
Tápvíz M ¾"
Permeát M ⅜"
Koncent­rátum John Guest 8 mm
Külső tartály John Guest 8 mm
Méretek és tömeg
Méretek (Sz x Mé x Ma) 277 x 297 x 505 mm
Tömeg 17,7 kg
Rende­lési számok
BWT bestaqua 14 ROC Coffee RS83M01A00
BWT bestaqua Memb­rane mérete: 14 RS00Y61A00
BWT bestaqua PREMIUM mérete: 14 FS24P99A00

BWT bestaqua ROC Coffee

BWT bestaqua ROC Coffee