Een project van AQUA Pearls Foundation By BWT – For You and Planet Blue

Verander de wereld

Betaalbaar, slim water voor iedereen, overal. Schenk nu water of een kraan !
Doneer NU !
b.water blue b.water blue

Een project van AQUA Pearls Foundation By BWT – For You and Planet Blue

La mission b.water

We kunnen de wereld slokje voor slokje veranderen en we moedigen u aan om ons actief te steunen in onze missie.
Doneer NU !
b.water blue b.water blue

DUURZAME WATERSYSTEMEN

B.watermissie

Elke donatie maakt een verschil.

Wij nodigen je uit om samen met ons te investeren in b.water een project van AQUA Pearls For You and Planet Blue*. Dit project levert duurzame watersystemen aan 10 dorpen in Gambia. Een innovatief bedrijfsmodel om de markttoegang tot zuiver water te verbeteren, de kosten voor het leveren van diensten te verlagen en een klein commercieel rendement te behalen. b.water heeft de basis gelegd voor installaties op het platteland om duurzame, verantwoorde en onderhoudbare watersystemen te leveren. De groei en het commerciële succes van de programma's van b.water resulteren in aanzienlijke sociale voordelen voor de zich ontwikkelende globale watermarkt ten dienste van gemeenschappen met een laag inkomen. Om deze gemeenschappen te helpen willen we zoveel mogelijk disensers installeren. Eén dispenser kost ongeveer € 7000.

Duurzame watersystemen

Elke donatie maakt een verschil.

 

Support b.water­MIS­SION, a project of AQUA PEARLS For You and Planet Blue Foun­da­tion. With this project, we have set ourselves the goal of building wells in mainly rural areas of Africa, thereby ensuring the access to clean drinking water. With b.water­MIS­SION, the basis for the sustain­able and reli­able imple­men­ta­tion is already set. Now it is our (joint) task to build as many taps as possible.

Ons doel:

Opleiding: Water – ons levenselixir – heeft een waarde

Verstrekken van duurzame exploitatie: via online monitoring & lokaal onderhoud

 • De komende 7 jaar, 10.000 b.waterMISSION kranen bouwen in Gambia.
 • Het hele land voorzien van veilig en zuiver drinkwater.
 • Ervoor zorgen dat niemand méér dan 150 meter hoeft te lopen om zuiver water te krijgen - ons levenselixer.
BWT and b.water in the Gambia BWT and b.water
"Voordien was de kraan alleen open van 9.00 tot 12.00 uur en 's avonds van 17.00 tot 18.00 uur. Het was echt moeilijk voor ons. Nu is het perfect. Wanneer je water nodig hebt kun je het krijgen, zelfs om middernacht."
Asanatou Mballow, Female Villager, Jarreng

Hoe werkt het?

De b.waterMISSION kraan is een slimme kraan waar vooraf wordt betaald. Het systeem zorgt ervoor dat alle inkomsten worden bijgehouden en verantwoord en transparant worden gebruikt door particuliere organisaties of overheden, om het onderhoud van de systemen te betalen.

De b.waterMISSION-kraan is uitgevoerd met de technologie van eWaterPay Limited, UK.

BWT and b.water
BWT and b.water in the Gambia

b.waterMISSION kranen, mobiel betalen en NFC technologie

Waterverbruikers kopen water via b.waterMISSION door middel van mobiel geld. De besteedde som wordt vervolgens opgeslagen in de b.waterMISSION-tag. Mobiele geldaankopen worden via Amazon Web Services MQTT naar waterkranen gestuurd en komen binnen enkele minuten aan. Door vooruitbetaling op afstand zijn overheidsorganisaties en internationale donoren in staat om opspoorbare waterkredieten te kopen en te versturen naar kranen op scholen en in gezondheidsinstellingen. b.waterMISSION-technologie werkt in de meest landelijke gebieden met een slechte dataconnectiviteit en NFC-technologie stelt consumenten in staat om direct op hun tag krediet te kopen.
b.water

Het gebruik van Internet of Things (IoT) en NFC technologie

b.water dispensers maken het mogelijk om water op te vangen met een b.water tag, waarbij het krediet wordt afgetrokken als waterstroom. Deze eenvoudige handeling registreert de transactie, voert een minimale betaling uit en het water begint te stromen. De inkomsten uit deze eenvoudige tap-en-betaalmethode worden vervolgens gebruikt voor duurzame bedrijfsvoering en onderhoud. Het waterverbruik en de geldigheidsdatum van de dispenser worden verzameld door middel van live monitoring van het gehele watersysteem.
b.water

Live data monitoring en analyse

De b.waterMISSION-kranen communiceren naadloos met onze unieke cloud-gebaseerde analysesoftware, die belanghebbenden en waterbeheerders voorziet van realtime gegevens over hun watersysteem. b.waterMISSION-software legt alle transacties vast op een privé, gecentraliseerd lokaal grootboek voor een transparante financiële rapportering. Onze software maakt een aanpasbare gebruiksrapportage mogelijk op basis van elk watersysteem en individuele waterkranen.
b.water

Waarom b.waterMISSION?

 

 • Elke donatie maakt het verschil.
 • b.waterMISSION is een project in Gambia om het bestaande model te verstoren door middel van duurzame watervoorziening.

Volgens het VN-instituut voor Water, Milieu en Gezondheid zal de wereldwijde vraag naar water tegen 2030 naar verwachting met 50% groeien.

Water dat geschikt is voor menselijke consumptie is een zeer beperkte hulpbron. Deze staat onder druk door wanbeheer en milieuverandering, maar water zal de wereldbevolking moeten ondersteunen. In 2050 zullen we waarschijnlijk met 9,7 miljard mensen zijn.

Voordelen van zuiver water:

 • Verbeteren van de algemene gezondheid van kwetsbare gemeenschappen.
 • Verminderen van het aantal meisjes dat niet deelneemt aan het onderwijs vanwege hun rol als waterverzamelaar.
 • Verminderen van dodelijke ziekten die door onzuiver water worden overgedragen.

Voordelen van een duurzaam watersysteem:

 • Minder waterverspilling en een betere bereikbaarheid 24 uur per dag, 7 dagen per week.
 • Minder tijd en afstand nodig om naar afgelegen waterbronnen te lopen en het vermijden van wachtrijen.
 • Verhoogde economie door het creëren van een watermarkt.

Word NU een b.waterMISSION partner!

Samen kunnen we het verschil maken en de wereld slokje voor slokje veranderen.

Doneer aan AQUA Pearls – For You and Planet Blue

 

Doneer aan AQUA Pearls – For You and Planet Blue

Donate to:

IBAN: AT76 3432 2000 0004 0261 | BIC: RZOOAT2L322

Instal­leer een b.water­MIS­SION dispenser met BWT:

 • 3.500€ gefi­nan­cierd door jou
 • 3.500€ gefi­nan­cierd door BWT
 • BWT garan­deert de finan­cie­ring van elke b.waterMISSION-​dispenser (incl. voor­fi­nan­cie­ring)

Geef water voor de lokale bevol­king:

 • Met 5€ per jaar kan één Afri­kaan worden voor­zien van veilig en zuiver drink­water.
BWT and b.water in the Gambia BWT and b.water

 

Het schenken van een b.waterMISSION-dispenser kan tot 250 mensen voorzien van water, wat hun leven zeker ten goede komt.

Jij als donor, hebt de mogelijkheid om:

 • De b.waterMISSION-dispenser te benoemen en te markeren.
 • Toegang te krijgen tot een real-time data-dashboard om het waterverbruik en de duurzaamheidsgegevens bij te houden.
 • De dispenser te zien via een camera (datakwaliteit afhankelijk van de lokale infrastructuur).
 • Regelmatig verhalen en beelden te ontvangen van de gemeenschappen waar je water naartoe hebt gebracht.
 • Het plattelandsdorpje te bezoeken waaraan je hebt gedoneerd en kennis te maken met de gemeenschap.

Over AQUA Pearls Foundation*

AQUA Pearls – For You and Planet Blue.
Een particuliere liefdadigheidsinstelling zonder winstoogmerk van BWT.

De stich­ting AQUA Pearls onder­steunt onder andere het b.water­MIS­SION project, dat duur­zame water­sys­temen in Afrika levert.

 

Feiten:

Datum van oprich­ting: December 2016

 

Oprichter: BWT AG volgens de bepa­lingen van de Wet op de parti­cu­liere stich­ting.

Jaar­lijks gecon­tro­leerd door EY en beves­tigd met een contro­le­ver­slag.

 

Het doel van de Stich­ting:

 • Het verbe­teren van de toegang tot zuiver drink­water over de hele wereld...
 • Bestrijden van de armoede, en speci­fiek het gebrek aan zuiver drink­water
 • Bevor­deren van duur­zaam­heid, met name het econo­misch gebruik van water­bronnen
 • Beschermen van het milieu, met name de water­kring­lopen, en bedreigde dier­soorten

 

Waarom doneren aan AQUA Pearls Foun­da­tion?

 • BWT verdub­belt elke Euro die gedo­neerd wordt 100% van alle dona­ties wordt geïn­ves­teerd in de projecten
 • Geen admi­ni­stra­tieve kosten (deze worden alle­maal gedekt door BWT)
 • De giften aan de stich­ting AQUA Pearls zijn fiscaal aftrek­baar.
BWT Distance Award
BWT Distance Award

BWT Distance Award

Meter voor meter - druppel voor druppel - laten we samen de wereld veranderen!

De BWT Distance Award telt alle gesprongen meters van de individuele skispringcompetities van het huidige seizoen. Met andere woorden, wij plaatsen 1 b.waterMISSION-dispenser voor elke gesprongen meter van de 18.000 meter.

Kubacki Kubacki