besttaste
besttaste
besttaste
besttaste
besttaste
besttaste

BWT besttaste

Polepszacz 

Zapytaj o ofertę
 • System filtrów z węglem aktywnym polepsza jakość wody na potrzeby gastronomii
 • Usuwa z nieuzdatnionej wody cząstki stałe, niepożądane smaki i chlor
 • Idealne do polepszania jakości zimnej wody w dystrybutorach wody 
 • Stosowane także do przygotowywania gorących napojów z wody o małej zawartości wapnia
 • Prosta instalacja dzięki uniwersalnemu przyłączu BWT besthead FLEX
 • Bardzo dobry smak filtratu

Szczegółowe informacje o produkcie

Wkłady filtrów BWT best­taste zapew­niają najlepszą wodę do auto­matów sprze­da­ją­cych, ekspresów do kawy i w dystrybutorach wody. Zawarte w wodzie cząstki stałe lub niepo­żą­dane zapachy i smaki zostaną nieza­wodnie usunięte.

Gwaran­tuje to idealny smak wszyst­kich zimnych i gorą­cych napojów. Woda z dystrybutorów uzyskuje wyczu­walnie lepszy smak.

Filtry BWT best­taste 20 ze zinte­gro­waną filtracją wstępną nadają się znako­micie do filtracji wstępnej przed systemmi odwró­conej osmozy BWT bestaqua ROC.

Zalety techniczne filtra BWT besttaste w skrócie:

 • Wbudowana filtracja wstępna cząstek stałych
 • Wysokiej jakości węgiel aktywny
 • Włóknina z węglem aktywnym zapewnia stale krystalicznie czystą wodę
 • Zmniejsza zawartość metali ciężkich
 • Prosta wymiana filtra
 • Możliwość pionowego montażu

Dane techniczne

Typ BWT best­taste S X 20
Gwint przy­łą­cze­niowy (wejście/wyjście, (1)) zmienny zmienny zmienny
Ciśnienie wejściowe, min.–max. w bar 2–8 2–8 2-8
Tempe­ra­tura wody, min.–max. w °C 4–30 4–30 4–30
Tempe­ra­tura otoczenia, min.–max. w °C 4–40 4–40 4–40
Wyso­kość całko­wita bez uchwytu w mm, ok. 280 360 360
Wyso­kość całko­wita z uchwytem w mm, ok. 305 385 385
Wyso­kość przy­łącza w mm 226 306 344
Odle­głość do podłogi w mm 65 65 65
Długość monta­żowa w mm 125 125 125
Ø wkładu filtra w mm 88 88 100
Masa w kg, ok. (suchy/mokry) 0,5/1,1 0,9/1,5 1,9/2,8
Po tylu miesią­cach zale­cana wymiana filtra 12 12 12
Nr zamówienia FS20A00A00 FS22A10A00 125252022

(1) Opcje gwintu przy­łą­cze­nio­wego z BWT besthead FLEX

besttaste

BWT besttaste