besttaste
besttaste
besttaste
besttaste
besttaste
besttaste

BWT besttaste

Покращувач  смаку

 
More information
 • Система фільтрів з активованим вугіллям ідеально підходить для покращення якості води в ресторанній справі
 • Видалення часточок, компонентів із неприємним присмаком і хлору з неочищеної води
 • Ідеально підходить для покращення якості холодної води в кожному кулері
 • Використовується для неочищеної води з низьким вмістом накипу та виготовлення гарячих напоїв
 • Просте встановлення завдяки універсальній технології підключення BWT besthead FLEX
 • Висока якість фільтратів
Springe zu

Інформація про продукт

Філь­тру­вальні картриджі BWT besttaste забез­пе­чують вендин­гові авто­мати, каво­ма­шини та кулери висо­ко­які­сною водою. Крім того можна легко усунути сторонні запах і присмак.

Завдяки цьому забез­пе­чу­є­ться найопти­маль­ніший смак гарячих та холо­дних напоїв. Вода з кулерів прохо­дить сенсорну обробку.

Філь­труючі картриджі BWT besttaste із вбудо­ваною системою попе­ре­дньої філь­трації ідеально підхо­дять для попе­ре­дньої філь­трації перед систе­мами зворо­тного осмосу BWT bestaqua ROC.

Короткий огляд технічних переваг BWT besttaste:

 • Вбудований фільтр попереднього очищення часточок
 • Високоякісне активоване вугілля
 • Наповнювач з активованого вугілля для незмінно кришталево чистої води
 • Зменшення кількості важких металів
 • Проста заміна фільтра
 • Установлення за горизонталлю та вертикаллю

Технічні характеристики

Тип BWT best­taste X S 20
З’єд­ну­вальна різьба (вхід/вихід), (1) змінна змінна змінна
Тиск на вході, мін. – макс. у барах 2–8 2–8 2-8
Темпе­ра­тура води, мін. – макс. в °C 4–30 4–30 4–30
Темпе­ра­тура повітря, мін. – макс. в °C 4–40 4–40 4–40
Загальна висота без крон­штейна в мм, прибл. 280 360 360
Загальна висота з кронштейном у мм, прибл. 305 385 385
Висота підклю­чення в мілі­ме­трах 226 306 344
Відстань до підлоги в мілі­ме­трах 65 65 65
Довжина вста­нов­лення в мілі­ме­трах 125 125 125
Діаметр філь­тру­валь­ного картриджа в мілі­ме­трах 88 88 100
Вага в кіло­грамах, приблизно (сухий/мокрий) 0,5/1,1 0,9/1,5 1,9/2,8
Фільтр реко­мен­до­вано замі­ню­вати через кілька місяців 6 6 12
Номер для замов­лення філь­тру­валь­ного картриджа FS20A00A00 FS22A10A00 125252022

(1) Варі­анти вста­нов­лення з’єд­ну­вальної різьби з BWT besthead FLEX

besttaste

BWT besttaste