Maximální flexibilita pro jakékoli podmínky instalace

Jedinečně flexibilní

Připojovací hlava BWT besthead FLEX představuje celosvětově unikátní řešení.
Besthead Besthead

Koncept BWT Besthead FLEX

Technologie

Jedna připojovací hlava pro všechny filtry

Pro instalaci každého filtru je rozhodujícím aspektem jednoduchost a bezpečnost instalace. V tomto směru udává koncept BWT besthead FLEX nový trend.

Výsledkem je celo­svě­tově jedi­nečný koncept opti­ma­li­zo­vaný pro potřeby v oblasti stra­vo­vání a prodeje.

BWT besthead FLEX je celosvětově unikátním řešením s širokou paletou připojovacích fitinek a prvků pro maximální flexibilitu každé individuální montáže.

Výhody BWT besthead FLEX

Technologická bezpečnost - pro jakoukoli instalaci

Koncept BWT besthead FLEX se všemi jeho volitelnými komponenty již nevyžaduje další připojovací prvky. Od kohoutku, přes připojovací hlavu BWT besthead FLEX až do konkrétního zařízení: celá instalace z materiálu v potravinářské kvalitě a bez rizika, která můžou vyplynout z přítomnosti dodatečných propojovacích dílů.

Flexi­bi­lita – pro všechny podmínky insta­lace

Díky patentované technologii FLEX lze novou připojovací hlavu od BWT jednoduše přizpůsobit prakticky jakýmkoli podmínkám instalace a to jak na straně vstupu, tak i výstupu vody. Jedinečná aretace připojovacích prvků v úhlech po 30° dovolí celou instalaci individualizovat dle potřeb zákazníka. Použitím FLEX připojovacích prvků se eliminuje riziko zkroucených nebo zlomených hadic a tím způsobených možných úniků vody. FLEX technologie také redukuje potřebu dalších spojovacích fitinek na minimum. Každá instalace je na míru!

Hygienická bezpečnosti - díky 100% absenci kovů

Veškeré připojovací prvky konceptu BWT besthead FLEX jsou vyrobeny 100% z materiálu v potravinářské kvalitě. FLEX hadice neobsahují žádné kovové povrchy, které by mohly přijít do styku s vodou. Je tak eliminováno jakékoli riziko uvolňování iontů těžkých kovů do filtrátu např. vlivem agresivní napájecí vody.

Maximální flexibilita pro jakékoli podmínky instalace

Tak funguje koncept BWT Besthead FLEX

BESTHEAD Flex Filtertechnologie
BESTHEAD Flex Filtertechnologie

Produkty

Připojovací hlava BWT besthead FLEX pro všechny vodní filtry od BWT water+more

  • Funkce Easy Bypass pro přiměšování napájecí vodou s nově vylepšeným systémem uzamčení v dané pozici a snadno viditelné číselné volbě obtoku
  • Patentovaná připojovací technologie FLEX pro maximální flexibilitu instalace podle prostorových požadavků a preferencí každého zákazníka
  • Integrovaný ventil Easy Vent pro snadné a spolehlivé odvzdušnění a proplach filtru
  • Zpětné klapky na vstupu a výstupu s certifikací DVGW
  • Bezpečná výměna filtru bez úniku vody
Další informace
besthead flex

Váš kontakt

Unexpected error. Please try to reload the page