Kávové a čajové speciality

Naše filtrační systémy nejenže omezují vznik usazenin vodního kamene a sádry, ale navíc se starají o optimální hodnotu pH a obsah minerálů ve vodě - pro dokonalé potěšení z pití kávy a čaje.
A fresh cup of coffee A fresh cup of coffee

OPTIMALIZACE VODY PRO PŘÍPRAVU HORKÝCH NÁPOJŮ

Použití

Špičková kvalita vody

Příprava kávy a čajů trvale vysoké kvality je jedním z nejbezpečnějších a nejziskovějších zdrojů příjmů z podnikání v HoReCa oblasti

Zejména u trendových a ziskových speciálních druhů kávy se téma neomezuje pouze na ochranu drahého kávovaru před vodním kamenem, ale stále více se zaměřuje na klíčovou otázku, která je pro prodej kávy relevantní: Jak dosáhnout optimální kvality vody pro zajištění nejlepšího chuťového zážitku v šálku?

Vzhledem k tomu, že espresso obsahuje zhruba 92 % vody, šálek filtrované kávy pak dokonce cca. 98 %, je zřejmé, proč má právě kvalita vody takovou důležitost pro extrakci kávy a její výslednou chuť a intenzivní aroma.

Wasser bedeutende Zutat
Neustále zkoumáme a vyvíjíme nová, inovativní řešení, která kromě dokonalé ochrany stroje před vodním kamenem zaručí také nejvyšší možnou senzorickou kvalitu vody. Proto nabízí naše portfolio nejširší škálu filtračních systémů úpravy vody v oblasti gastronomie.

Vaše výhody

Řešení úpravy vody pro přípravu perfektní kávy, čaje a jiných horkých specialit

Produk­tové port­folio BWT water+more nabízí širokou paletu filtrač­ních systémů v čele s všestran­nými tlako­vými filtry BWT bestmax, přes prémiové filtry s mine­ra­li­zací hořčíkem v podobě řady BWT bestmax PREMIUM až po speci­ální apli­kace jako je např. BWT best­taste, BWT best­pro­tect nebo BWT bestmin, které mají za úkol plnit speci­fické úkoly v úpravě vody. Vrcholné řešení pak před­sta­vuje tech­no­logie reverzní osmózy BWT bestaqua ROC Coffee s inte­gro­vanou hořčí­kovou mine­ra­li­zací, která zajistí vysoce konzis­tentní a jednotnou kvalitu připra­vo­vané kávy nehledě na zdroj napá­jecí vody a loka­litu.

Naše řada reverzních osmóz BWT bestaqua 14 ROC je ultimátním řešením úpravy napájecí vody s vysokým obsahem minerálních solí. Poskytuje maximální ochranu proti korozi a spolehlivě zajišťuje přísun konstantně kvalitní vody splňující ty nejvyšší nároky.

Váš kontakt

Unexpected error. Please try to reload the page