Cookie Policy

  1. Cookies

Mnoho internetových stránek a serverů používá cookies. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. ID souboru cookie. Cookie ID je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, pomocí kterého mohou být internetové stránky a servery přiřazeny ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným internetovým stránkám a serverům rozlišit jednotlivé prohlížeče subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují další soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného cookie ID.

Úpravou nastavení internetového prohlížeče můžete zabránit instalaci souboru cookie. V důsledku toho můžete nastavení cookie trvale odmítnout. Aktuálně nastavené soubory cookie mohou být kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. Měli byste však vědět, že tím nebudete moci plně využívat všechny funkce našich webových stránek.

Tato data budou uložena maximálně po dobu 180 dní, aby byly chráněny systémy zpracování dat před neoprávněným přístupem.

 

  1. Web analysis tools
2.1 Google Analytics (with anonymisation function)

BWT AG integrovala do této webové stránky komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je služba webové analýzy. Webová analýza se týká sběru, kompilace a vyhodnocení údajů o chování návštěvníků webových stránek. Služba webové analýzy shromažďuje údaje mimo jiné o webových stránkách, ze kterých subjekt údajů přišel na webové stránky (známý jako referrer), o kterých podstránkách webu se přistupuje nebo jak často a jak dlouho a jak dlouho byla podstránka zobrazeno. Webová analýza se používá především k optimalizaci webových stránek a provádění analýzy nákladů a přínosů online reklamy.

Společnost provozující komponentu Google Analytics je Google LLC („Google“) 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

BWT AG používá příponu „_gat._anonymizeIp“ k provádění webových analýz pomocí Google Analytics. Použitím této přípony je Google adresa internetového připojení subjektu údajů zkrácena a anonymizována, když je náš web přístupný z členského státu Evropské unie nebo z jiné země, která je signatářem Dohody o Evropském hospodářském prostoru ( EHP).

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat toky návštěvníků na našem webu. Google používá získané údaje a informace mimo jiné k vyhodnocení používání našich webových stránek, k vytváření online přehledů, které zobrazují a sestavují aktivity na našich webových stránkách, a k poskytování dalších služeb v souvislosti s používáním našich webových stránek.

Google Analytics umístí soubor cookie do IT systému subjektu údajů. Již bylo vysvětleno výše, co jsou soubory cookie. Umístění cookie umožňuje společnosti Google analyzovat využití našich webových stránek. Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek tohoto webu, které jsou provozovány správcem údajů a na kterých byla integrována komponenta Google Analytics, je komponentou Google Analytics automaticky vyzván webový prohlížeč v IT systému subjektu údajů. předávat údaje společnosti Google za účelem online analýzy.

Jak již bylo uvedeno výše, subjekt údajů může kdykoli použít odpovídající nastavení ve webovém prohlížeči, které slouží k blokování umístění souborů cookie na našich webových stránkách, a tím trvale namítat proti umístění souborů cookie. Takové nastavení použitého webového prohlížeče by také zabránilo společnosti Google v umístění souboru cookie do IT systému subjektu údajů. Cookie, který již byl vložen službou Google Analytics, lze navíc kdykoli odstranit pomocí webového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má dále možnost vznést námitky proti shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics v souvislosti s používáním těchto webových stránek a se zpracováním těchto údajů společností Google a může tomu zabránit. K tomu musí subjekt údajů stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplněk prohlížeče informuje Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že údaje a informace o návštěvách webových stránek nemusí být přenášeny do Google Analytics. Instalace doplňku prohlížeče je společností Google interpretována jako námitka. Pokud bude IT systém subjektu údajů vymazán, naformátován nebo znovu nainstalován později, musí subjekt údajů znovu deaktivovat doplněk prohlížeče, aby deaktivoval Google Analytics. Pokud je doplněk prohlížeče odinstalován nebo deaktivován subjektem údajů nebo jinou osobou v jeho oblasti kontroly, existuje možnost přeinstalovat nebo znovu aktivovat doplněk prohlížeče.

Další informace a aktuálně platné zásady ochrany osobních údajů společnosti Google lze stáhnout z https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics je podrobněji vysvětlen na následujícím odkazu:  https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

2.2. Google AdWords with Conversion Tracking

Pro účely propagace také naše webové stránky využívají reklamní nástroj "Google AdWords". Součástí této služby je analýza služby "Konverze a sledování" společnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen "Google". Pokud získáte přístup k našim stránkám prostřednictvím reklamy Google, soubor cookie je umístěn na vašem počítači. Cookies jsou malé textové soubory, které váš internetový prohlížeč stáhne a uloží do vašeho počítače. Tyto tzv. "Cookie konverze" přestanou být aktivní po 30 dnech a nejsou používány k identifikaci Vás osobně. Pokud navštívíte některé stránky našeho webu, zatímco cookie je stále aktivní, my a Google víme, že jste jako uživatel klikli na reklamy umístěné na Googlu a byly přesměrovány na naše stránky.

Společnost Google využívá informace získané prostřednictvím "souborů cookie pro konverzi" k sestavování statistik pro naše webové stránky. Tyto statistiky nám ukazují celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu, a na které stránky našeho webu pak přistupoval každý uživatel. Nicméně my ani jiní inzerenti, kteří používají službu Google AdWords, neobdrží jakýkoli druh informací, které mohou být použity k osobnímu určení uživatelů.

Můžete zabránit instalaci "cookies pro konverzi" provedením příslušné změny nastavení prohlížeče, například nastavením prohlížeče tak, aby bylo automatické umístění souborů cookie deaktivováno nebo blokováním souborů cookie z domény "googleadservices.com".

Příslušné zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete zde:

https://policies.google.com/privacy

https://services.google.com/sitestats/de.html
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
http://www.google.de/policies/privacy/

 

  1. Social Media

Jsme přítomni na sociálních sítích a platformách, abychom mohli komunikovat a informovat zákazníky, zúčastněné strany a uživatele o našich službách.

V tomto ohledu poukazujeme na to, že údaje o uživatelích mohou být zpracovávány mimo Evropskou unii. To může mít za následek rizika pro uživatele, např. vymáhání uživatelských práv může být obtížnější. Díky certifikaci podle štítu EU-USA na ochranu soukromí poskytovatelé zaručují, že při zpracování údajů budou dodržovat předpisy EU o ochraně údajů.

Údaje o uživateli jsou obvykle zpracovávány pro účely průzkumu trhu a reklamy. Na základě uživatelského chování a zájmů lze vyvodit uživatelské profily. Uživatelské profily lze použít k umisťování reklamy do sociálních sítí a platforem i mimo ně, k uspokojení konkrétních zájmů uživatele. Za tímto účelem se soubory cookie ukládají na zařízení uživatele, kde se ukládá chování a zájmy uživatele. Uživatelské profily mohou dále ukládat data nezávisle na použitém zařízení.

Zpracování osobních údajů uživatelů je založeno na čl. 6 odst. 1 lit. f) GDPR, náš oprávněný zájem na účinném informování a komunikaci s uživateli. Pokud jsou uživatelé požádáni o souhlas se zpracováním údajů ze strany poskytovatelů, je právním základem čl. 6 odst. 1 lit. a) GDPR, čl. 7 GDPR.

Žádosti o informace a vymáhání uživatelských práv lze nejúčinněji podávat u poskytovatelů. Poskytovatelé mají přístup pouze k datům uživatelů, mohou provádět akce a poskytovat informace. Pokud potřebujete pomoc, můžete nás kdykoli kontaktovat.

Podrobný popis zpracování údajů a možnost odvolání (opt-out) najdete na následujících odkazech:

   - Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)
          Privacy Policy: https://www.facebook.com/policy.php
          Opt-Out: http://www.aboutads.info/choices/
          Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

   - Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
          Privacy Policy:  https://policies.google.com/privacy
          Opt-Out: https://adssettings. google. com/authenticated,
          Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

   - Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA)
          Privacy Policy: https://help.instagram.com/155833707900388

    - Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) 
          Privacy Policy: https://twitter. com/privacy
          Opt-Out: https://twitter.com/personalization
          Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

    - Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA)
          Privacy Policy: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy         

   - LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland)
          Privacy Policy:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,
          Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest- controls/retargeting-opt-out,
          Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

   - Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland)
          Privacy Policy: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

 

  1. Social plug-ins

Používáme doplňky sociálních sítí. Pokud je doplněk uložen na jedné ze stránek, které navštívíte na našem webu, váš prohlížeč stáhne ikonu tohoto doplňku ze serverů sociální sítě. Z technických důvodů je nutné, aby sociální síť zpracovávala vaši IP adresu. Kromě toho bude také zaznamenáno datum a čas vaší návštěvy našich webových stránek.

Pokud jste při návštěvě některého z našich připojených webů přihlášeni k sociální síti, sociální síť rozpozná informace shromážděné modulem plug-in z vaší konkrétní návštěvy. Shromážděné informace lze poté přiřadit k vašemu osobnímu účtu na sociální síti. Pokud například použijete tlačítko „Líbí se mi“ - nebo „Sdílet“ -, budou tyto informace uloženy ve vašem účtu sociální sítě a zveřejněny na platformě sociální sítě.

Pokud tomu chcete zabránit, musíte se před návštěvou našeho webu ze sociální sítě odhlásit nebo použít doplněk pro svůj prohlížeč, který zabrání načtení pluginu sociální sítě.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 lit. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve zlepšování kvality našich webových stránek.

4.1. Facebook

Naše webové stránky používají zásuvný modul sociální sítě Facebook. Facebook.com je služba poskytovaná společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. V EU je tato služba provozována také společností Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko, dále jen „Facebook“.

Prostřednictvím certifikace podle štítu EU-USA na ochranu soukromí Facebook zaručuje, že bude při zpracování údajů ve Spojených státech dodržovat předpisy EU o ochraně údajů.

https: // www. privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Další informace o možných zásuvných modulech, jejich příslušných funkcích a o shromažďování a používání údajů, jakož i vašich právech a možnostech ochrany v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku najdete na

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

https://www.facebook.com/policy.php

4.2. Twitter

Naše webové stránky používají zásuvný modul sociální sítě Twitter. Službu Twitter provozuje společnost Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (dále jen „Twitter“).

Prostřednictvím certifikace podle štítu EU-USA na ochranu soukromí Twitter zaručuje, že bude při zpracování údajů ve Spojených státech dodržovat předpisy EU o ochraně údajů.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Další informace o shromažďování a používání údajů a také o vašich právech a možnostech ochrany najdete na

https://twitter.com/privacy

4.3. Instagram

Naše webové stránky používají zásuvný modul sociální sítě Instagram. Službu Instagram provozuje společnost Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA („Instagram“).

Další informace o možných zásuvných modulech, jejich příslušných funkcích a o shromažďování a používání údajů, jakož i vašich právech a možnostech ochrany v zásadách ochrany osobních údajů Instagram naleznete na

https://help.instagram.com/519522125107875

4.4. Youtube

Na našich webových stránkách používáme YouTube. Toto je videoportál provozovaný společností YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, dále jen „YouTube“. YouTube je dceřinou společností společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen „Google“.

Prostřednictvím certifikace podle štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA společnost Google a její dceřiná společnost YouTube zaručují, že při zpracování údajů ve Spojených státech budou dodržovat předpisy EU o ochraně údajů.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Abychom vám mohli zobrazovat videa, používáme YouTube v pokročilém režimu ochrany osobních údajů. Podle YouTube pokročilý režim ochrany osobních údajů znamená, že níže uvedená data budou přenesena na server YouTube, pouze pokud skutečně spustíte video. Bez tohoto režimu bude připojení k serveru YouTube v USA navázáno, jakmile vstoupíte na kteroukoli z našich webových stránek, na kterých je vloženo video YouTube.

Toto připojení je nutné, aby bylo možné zobrazit příslušné video na našem webu ve vašem prohlížeči. YouTube zaznamená a zpracuje minimálně vaši IP adresu, datum a čas, kdy bylo video zobrazeno, a také web, který jste navštívili. Kromě toho je navázáno připojení k reklamní síti DoubleClick společnosti Google.

Za účelem funkčnosti a analýzy chování při používání YouTube trvale ukládá soubory cookie do vašeho zařízení prostřednictvím vašeho prohlížeče. Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost zabránit instalaci souborů cookie provedením příslušných nastavení ve vašem prohlížeči. Další podrobnosti naleznete v části o cookies výše.

Další informace o shromažďování a používání údajů a také o vašich právech a možnostech ochrany v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na

https://policies.google.com/privacy

4.5. Pinterest

Naše webové stránky používají zásuvný modul sociální sítě Instagram. Službu Pinterest provozuje společnost Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA („Pinterest“).

Další informace o shromažďování a používání údajů a také o vašich právech a možnostech ochrany najdete na

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

4.6. Xing

Naše webové stránky používají zásuvný modul sociální sítě Xing. Službu Xing provozuje společnost XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburk, Německo („Xing“).

Další informace o shromažďování a používání údajů a také o vašich právech a možnostech ochrany najdete na

https://privacy.xing.com/en

4.7. LinkedIn

Naše webové stránky používají zásuvný modul sociální sítě LinkedIn. LinkedIn je služba poskytovaná společností LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. V EU je tato služba provozována společností LinkedIn Ireland, Issues Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (dále jen „LinkedIn“).

Prostřednictvím certifikace podle štítu EU-USA na ochranu soukromí LinkedIn zaručuje, že bude při zpracování údajů ve Spojených státech dodržovat předpisy EU o ochraně údajů.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Další informace o shromažďování a používání údajů a také o vašich právech a možnostech ochrany najdete na

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

 

  1. Social Logins

Chcete-li se zaregistrovat a přihlásit ke svému zákaznickému účtu, máte také možnost ověřit svůj stávající profil na jedné z následujících sociálních sítí, Facebook, Google+ nebo LinkedIn a nakonec se zaregistrovat nebo přihlásit.

Za tímto účelem najdete na registrační stránce nebo přihlašovací stránce odpovídající symboly příslušných poskytovatelů sociálních sítí podporovaných naším webem. Před vytvořením připojení k poskytovateli musíte výslovně souhlasit s níže popsaným procesem a přenosem údajů:

Kliknutím na příslušný symbol se otevře nové vyskakovací okno (tzv. Aplikace), ve kterém se musíte přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů pro sociální síť. Po úspěšném přihlášení vám sociální síť sdělí, která data nám budou předána k ověření v rámci procesu registrace nebo přihlášení. Pokud jste s tímto přenosem dat souhlasili, budou pole požadovaná pro registraci vyplněna předanými údaji. Informace, které požadujeme pro registraci nebo přihlášení, jsou (i) vaše jméno a (ii) vaše e-mailová adresa.

Pouze po vašem výslovném souhlasu s použitím přenášených a požadovaných údajů budou vaše údaje uloženy námi a použity pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Mezi vaším zákaznickým účtem vytvořeným u nás a vaším účtem v odpovídající sociální síti neexistuje žádný odkaz nad rámec procesu ověřování.

Aby bylo možné provést proces ověřování pro registraci a přihlášení, je vaše IP adresa předána příslušnému poskytovateli sociální sítě. Nemáme žádný vliv na účel a rozsah shromažďování údajů a na další zpracování údajů příslušným poskytovatelem sociální sítě. Další informace najdete v informacích o ochraně údajů příslušného poskytovatele.

6. Google Fonts

Naše webové stránky používají písma Google k zobrazování externích písem. Toto je služba poskytovaná společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (dále jen: Google).

Prostřednictvím certifikace podle štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA společnost Google zaručuje, že bude při zpracování údajů ve Spojených státech dodržovat předpisy EU o ochraně údajů.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Aby bylo možné na naší webové stránce zobrazovat určitá písma, je při každém přístupu na naši webovou stránku navázáno připojení k serveru Google v USA.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 lit. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v optimalizaci a ekonomickém provozu našeho webu.

Když vstoupíte na náš web, vytvoří se spojení s Google, ze kterého Google může identifikovat web, ze kterého byl váš požadavek odeslán a na jakou IP adresu jsou písma přenášena pro zobrazení.

Google nabízí podrobné informace, zejména o možnostech, jak zabránit použití dat.

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

 

  1. Google-Maps

Naše webová stránka používá Mapy Google k zobrazení naší polohy a poskytování pokynů. Toto je služba poskytovaná společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (dále jen: Google).

Prostřednictvím certifikace podle štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA společnost Google zaručuje, že bude při zpracování údajů ve Spojených státech dodržovat předpisy EU o ochraně údajů.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Aby bylo možné na naší webové stránce zobrazovat určitá písma, je při každém přístupu na naši webovou stránku navázáno připojení k serveru Google v USA. Pokud přistupujete ke komponentám Map Google integrovaným do našich webových stránek, Google uloží do vašeho zařízení soubor cookie prostřednictvím vašeho prohlížeče. Vaše uživatelská nastavení a data jsou zpracována, aby se zobrazila naše poloha a vytvořil popis trasy. Nemůžeme zabránit společnosti Google v používání serverů v USA.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 lit. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v optimalizaci funkčnosti našich webových stránek.

Po připojení k Google tímto způsobem může Google určit, z jaké webové stránky byla vaše žádost odeslána a na jakou IP adresu jsou pokyny přeneseny. Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost zabránit instalaci souborů cookie provedením příslušných nastavení ve vašem prohlížeči. Další podrobnosti naleznete v části o cookies výše.

Kromě toho se používání Google Maps a informací získaných prostřednictvím Google Maps řídí Google Terms of Use https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=en

a Terms and Conditions for Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Google také nabízí další informace, zejména o možnostech, jak zabránit použití dat.

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

 

19/08/2019