Důležité informace pro všechny naše obchodní partnery

Manipulace s vodou BWT + další filtry po provozních přestávkách

 
steam and coffeemachine steam and coffeemachine

Revidované doporučení pro manipulaci s filtrem BWT

Proplachování filtrů

 

V rámci osvědčených postupů doporučujeme z bezpečnostních důvodů výměnu filtru po 4 týdnech přestávky. To nezohledňuje místní provozní podmínky a místní bezpečnostní opatření.

Pokud předchozí příklady delší odstávky nevytvořily na místě specifické problémy, jako je ucpání filtru v důsledku vysokého obsahu částic nebo nepříjemný zápach napájecí vody, pak lze instalovaný filtr uvést znovu do provozu po čtyřtýdenní nebo delší odstávce pomocí mimořádně objemného proplachu vody, jak je uvedeno v tabulce níže (B). Před propláchnutím filtru větším objemem vody (B) doporučujeme předem propláchnout připojené zařízení (např. kávovar) a potrubní rozvody v místě instalace po dobu minimálně 10 minut, a to oddělené od instalovaného filtru. Výměna filtru je povinná po dosažení předepsané kapacity filtru, nejpozději však po 12 měsících od instalace.

Je třeba důsledně dodr­žovat jaký­koli stan­dardní postup čištění (např. cesty vody v přístroji) připo­je­ného zaří­zení (např. kávo­varu) defi­no­vaný výrobcem.

bestmax all
bestmax all
bestmax premium
bestmax premium
BWT bestprotect
bestprotect

Vypláchnout nebo vyměnit?

0týdny
proplachování filtrů
0měsíce
po první instalaci - výměna filtrů

Proces

Jak propláchnout filtr? Následujících osm kroků popisuje proplachování pomocí připojovacích hlav BWT FLEX a Standard.

Krok 1

Vezměte si čistý kbelík
bucket

Krok 2

Zjistěte, kde se nachází vodní filtr. Obvykle se nachází v blízkosti zařízení (kávovar, automat, trouba…).
Have a look at the catrigde

Krok 3

Zkontrolujte dostupnost proplachovacího ventilu EASY-Vent v případě připojovací hlavy BWT FLEX nebo ventilu Bestflush v případě standardní připojovací hlavy. Pokud není Bestflush ventil instalován, pro proplach v daný moment použijte výstupní hadici z filtru.
Topview of filter heads

Krok 4

Umístěte otevřený konec proplachovací hadice ventilu nebo výstupní hadici z filtru do kbelíku.
water flushing for Filterheads

Krok 5

Ujistěte se, že je přívodní ventil vody zcela otevřený.
water pipe

Krok 6 a)

Otevřete ventil EASY-Vent tak, aby se kbelík začal plnit vodou.
open easy-vent

Krok 6 b)

Stiskněte tlačítko bestflush a držte je tak, aby se kbelík začal plnit vodou.
Pressing Vent

Krok 7

Propláchněte filtr těmito objemy. Platí pro všechny naše produktové řady. S výjimkou BWT bestcare

Velikost filtru  Počet kbelíků
 X  2 kbelíky (10 L)
 S  3 kbelíky  (20 L)  
 V  4 kbelíky  (30 L)
 M  7 kbelíky  (50 L)
 L 10 kbelíky  (70 L)
 XL

12 kbelíky (90 L)

 XXL 20 kbelíky  (150 L)

catridges

Krok 8

BWT besthead Flex - zavřením ventilu EASY-Vent zastavíte průtok vody.

BWT besthead Standard - uvolněte bestflush a zavřete ventil přívodu vody (v případě, že na instalaci není BWT bestflush).

Close the vent ventils

Revidované doporučení pro manipulaci s filtrem BWT

Doporučené proplachovací objemy vodních filtrů BWT podle velikosti, typu filtru a provozní přestávky/času.
  Velikosti filtračních kazet BWT    

X S V  M L XL 2XL BWT water+more produkty
v litrech                
Minimální proplachovací objem (A)
 1 2 3 5 7 9 15 viz: Produkty
Minimální objem proplachování v případě odstávky (B)  10 20 30 50 70 90 150 viz: Produkty

(*) doporučujeme souběžné proplachování připojeného zařízení (např. kávovaru) a potrubí v místě pro

min. 10 minut odděleně od instalovaného filtru, před propláchnutím filtru s rozšířeným objemem (B).

Výrobky: BWT bestmax, BWT bestmax PREMIUM, BWT bestmax SOFT/SMART, BWT bestprotect, BWT besttaste.
Výrobky povinné k výměně po 4 týdnech nebo déle po provozní přestávce: BWT bestcare S, BWT bestcare MINI


Více informací

Kromě toho vás chceme ujistit, že BWT již přijala veškerá opatření nezbytná k tomu, aby vás a vaše partnery v těchto náročných časech plně podpořila. Postarali jsme se o ochranu našich zaměstnanců, našich partnerů a o bezpečnou výrobu a dodávky našich výrobků všem našim partnerům po celém světě.

Veškeré naše činnosti jsou plně v souladu s doporučeními a bezpečnostními opatřeními poskytovanými mezinárodními orgány jako WHO a místními vládami. S plným ohledem na tato bezpečnostní opatření jsou naše místní týmy BWT vždy k dispozici pro vaši podporu a pomoc.

Váš kontakt

Unexpected error. Please try to reload the page