Bestcare 10
Bestcare 10

BWT bestcare 10

The Germ Catcher 

Zapytaj o ofertę

 

 • Filter system for drinking water dispenser
 • Carbon fibre membrane filtration retaining 99.9999% (log5) of bacteria, Legionnaire’s and cysts
 • Reduces microplastics
 • Reduces foreign odours and flavours
 • Space-saving and very easy to use

Szczegółowe informacje o produkcie

Filtr wody BWT zapewnia opty­malną ochronę przed zaraz­kami w coraz chęt­niej używa­nych dystrybutorach wody. Filtry te są wypo­sa­żone w membrany ultra­fil­tra­cyjne, które efek­tywnie usuwają zarazki z wody. Ponadto węgiel aktywny usuwa niepo­żą­dane smaki i zapachy.

Filtry BWT best­care zapew­niają poczucie ofero­wania Gościom zimnych, orzeź­wia­ją­cych napojów i najwyż­szej higieny. Filtr BWT best­care to stale czysta woda, najwyż­szej jakości doznania smakowe i wysoka wydaj­ność filtracji do 12 000 litrów.

Zalety techniczne filtra BWT bestcare
w skrócie:

 •  Filtracja wstępna zapewnia długą żywot­ność filtra
 • Blok węgla aktyw­nego zapewnia stale krysta­licznie czystą wodę
 • Membrana filtra­cyjna zapewnia usuwanie 99,9999% (log6) bakterii
 • Dosko­nałe zapo­bie­ganie zanie­czysz­cze­niom bakte­ryjnym
 • Zmniej­szenie zawar­tości chloru
 • Możliwość pionowego montażu

Dane tech­niczne

Typ BWT best­care S
Gwint przy­łą­cze­niowy (wejście/wyjście) (1) 3/8"
Ciśnienie wejściowe, min.–max. w bar 2–8
Tempe­ra­tura wody, min.–max. w °C 4–30
Tempe­ra­tura otoczenia (min.–max.) w °C 4–40
Wyso­kość całko­wita bez uchwytu w mm, ok. 360
Wyso­kość całko­wita z uchwytem w mm, ok. 385
Wyso­kość przy­łącza w mm 306
Odle­głość do podłogi w mm 65
Długość monta­żowa w mm 125
Ø wkładu filtra w mm 88
Masa w kg, ok. (suchy/mokry) 1,0/1,2
Nr. zamówienia FS22B00A00

(1) Opcje gwintu przy­łą­cze­nio­wego z BWT besthead FLEX

bestcare

BWT bestcare 10