Bestcare 10
Bestcare 10

BWT bestcare 10

The Germ Catcher 

 
More information

 

 • Filter system for drinking water dispenser
 • Carbon fibre membrane filtration retaining 99.9999% (log5) of bacteria, Legionnaire’s and cysts
 • Reduces microplastics
 • Reduces foreign odours and flavours
 • Space-saving and very easy to use
Springe zu

Termékleírás

A BWT best­care vízszűrők opti­mális csíra­vé­delmet nyúj­tanak az egyre népsze­rűbb vízada­goló auto­maták számára. A szűrőket ultra­szűrő memb­rá­nokkal látjuk el, amelyek rend­kívül haté­ko­nyan távo­lítják el a bakté­ri­u­mokat a vízből. Az aktív­szén tömb segít csök­ken­teni a mellék­ízeket és kellem­telen szagokat okozó anya­gokat , mint például a klórt.

A BWT best­care vízszűrők azt a megnyug­tató érzést bizto­sítják, hogy az ügyfe­leknek és a vendé­geknek kiváló higi­é­niás felté­telek mellet kínál­has­sanak egy hideg fris­sítőt.
A BWT best­care mindig tiszta vizet és első osztályú, prémium élve­zetet biztosít, vala­mint rend­kívül magas, 12 000 literes kapa­ci­tást kínál.

A BWT best­care műszaki előnyeinek
rövid áttekintése:

 •  Integrált előszűrés a hosszabb élettartamért
 • Aktívszénblokk a mindig kristálytiszta vízért
 • A membránszűrőmodul a baktériumok 99,9999%-át (log6) visszatartja
 • Tökéletes megelőzés a bakteriális szennyeződésekkel szemben
 • A klórtartalom csökkentése
 • Vízszintesen és függőlegesen használható

Műszaki adatok

BWT best­care típus S
Csat­la­ko­zási menet (be/ki) (1) 3/8"
Beme­neti nyomás, min.–max. barban 2–8
Vízhő­mér­séklet, min.–max. °C-ban 4–30
Környe­zeti hőmér­séklet, min.–max. °C-ban 4–40
Teljes magasság szűrőfej nélkül mm-ben, kb. 360
Teljes magasság szűrőfejjel mm-ben, kb. 385
Csat­la­kozó magas­sága mm-ben 306
Padlótól való távolság mm-ben 65
Besze­re­lési hosszúság mm-ben 125
Szűrő­patron Ø mm-ben 88
Súly kg-ban, kb. (szárazon/nedvesen) 1,0/1,2
Rende­lési szám – szűrő­patron FS22B00A00

(1) Opciók a BWT best­head FLEX csat­la­ko­zási mene­téhez

bestcare

BWT bestcare 10