besthead flex
besthead flex
besthead flex
besthead flex

BWT besthead FLEX

Головка фільтра FLEX

 
More information
  • Універсальна головка фільтра BWT water+more з інноваційною технологією з’єднання FLEX
  • Підходить для всіх стандартних фільтрувальних картриджів від BWT water+more
  • Ідеально підходить для будь-яких умов монтажу, зокрема для встановлення в обмеженому просторі
  • Широкий вибір аксесуарів FLEX
Springe zu

Інформація про продукт

Філь­тру­вальна головка BWT besthead FLEX з найгну­чкішою в світі техно­ло­гією з’єд­нання суттєво спрощує уста­новку фільтра навіть в умовах обме­же­ного простору. Інно­ва­ційна техно­логія FLEX з регу­лю­ва­нням кута нахилу з кроком 30° дає можли­вість опти­мально вирів­няти з’єд­ну­вальні шланги навіть там, де дуже мало місця. Це дає змогу заоща­дити простір і гарантує макси­мальну безпеку.

Завдяки прямому з’єд­нанню втулок FLEX із головкою фільтру дода­ткові подвійні ніпелі та пере­хідні фітинги абсо­лютно не потрібні. Для монтажу можна вико­ри­сто­ву­вати широкий спектр з’єд­ну­вальних елементів і попе­ре­дньо змон­то­ваних шлангів, що під'­єд­ну­ю­ться до джерела сирої води та системи, якою безпо­се­ре­дньо кори­сту­є­ться споживач. Їх усі без винятку можна оснастити встав­ними з’єд­ну­валь­ними втул­ками FLEX, тож вони встав­ля­ю­ться безпо­се­ре­дньо в унікальний роз’єм на головці фільтра, де надійно утри­му­ю­ться зати­скачем, який можна віді­мкнути без інстру­ментів. Серти­фі­ко­вані DVGW зворотні клапани на вході та виході головки фільтра запо­бі­гають потра­плянню води назад у картридж і трубо­провід. Як головку фільтра BWT besthead FLEX, так і всі компо­ненти зі з’єд­ну­валь­ними втул­ками FLEX виго­тов­лено з мате­рі­алів, безпе­чних для харчових проду­ктів, тож їх можна вико­ри­сто­ву­вати у всіх системах питної води в будь-якому куточку світу.

BESTHEAD FLEX
BESTHEAD FLEX

Стислий огляд технічних переваг BWT besthead FLEX:

  • Наявність вбудованого дренажного клапану та шлангу
  • Просте встановлення байпасу із запиранням
  • Автоматична зупинка подачі води для заміни фільтра
  • Наявність у стандартній комплектації двох вбудованих зворотних клапанів, сертифікованих DVGW
  • Стандартне настінне кріплення
  • Прогресивна технологія з’єднання FLEX для багатьох розмірів

Технічні характеристики

BWT besthead FLEX

з двома з’єднувальними патрубками, з вигином 90°, втулкою FLEX, AG 3/8 дюйма

Тиск на вході, мін.–макс. у барах  2–8 
Температура води, мін.–макс. у °C  4–30 
Температура повітря, мін.–макс. у °C  4–40
Номер для замовлення фільтрувального картриджу  FS00Z20A00 

Аксесуари: BWT besthead FLEX

Артикул Опис
FS00Z32A00

Набір шлангів BWT FLEX 1

З’єднувальний шланг DN8, 1,5 м, втулка FLEX 90° з GFK, накидна гайка IG 3/8 дюйма

FS00Z33A00

Набір шлангів BWT FLEX 2

З’єднувальний шланг DN8, 1,5 м, втулка FLEX 90° з GFK, накидна гайка IG 1/2 дюйма

FS00Z34A00

Набір шлангів BWT FLEX 3

З’єднувальний шланг DN8, 1,5 м, втулка FLEX 90° з GFK, накидна гайка IG 3/4 дюйма

FS00Z35A00

Набір шлангів BWT FLEX 4

З’єднувальний шланг DN8, 1,5 м з кульовим клапаном, втулка FLEX 90° з GFK, накидна гайка IG 3/8 дюйма

FS00Z36A00

Набір шлангів BWT FLEX 5

З’єднувальний шланг DN8, 1,5 м, втулка FLEX, прямий, з GFK, накидна гайка IG 3/4 дюйма

FS00Z37A00

Набір шлангів BWT FLEX 6

З’єднувальний шланг DN8, 1,5 м, втулка FLEX, прямий, з GFK, накидна гайка IG 1/2 дюйма

FS00Z38A00

Набір шлангів BWT FLEX 7

З’єднувальний шланг DN8, 1,5 м, втулка FLEX, прямий, з GFK, накидна гайка IG 3/4 дюйма

125252207

Набір шлангів BWT FLEX 8

З’єднувальний шланг DN8, 1,5 м, втулка FLEX, прямий і вигнутий на 90°, IG ¾ дюйма, з GFK

FS00Y66A00 Фіксувальна скоба для установки під столом
FS00Y73A00 Подовжувач фіксувальної скоби для настінного монтажу фільтрувальних картриджів розміру 2XL
FS00Z39A00

Набір з’єднань BWT besthead FLEX 1

1 x BWT besthead FLEX (головка фільтра)

1 x з'єднувальний шланг з вигином FLEX і запірним клапаном, 1500 мм, DN 8, 3/8 дюйма x 3/8 дюйма

1 x з’єднання FLEX x AG 3/8 дюйма, пряме

1 x з’єднання FLEX x AG 3/8 дюйма, з вигином

1 x редукційне з’єднання, IG ¾ дюйма x AG 3/8 дюйма (пластикове)

125297165

Набір з’єднань BWT besthead FLEX 2 – HF

1 x BWT besthead FLEX (головка фільтра) з 2 прямими з’єднувальними патрубками, AG 3/4 дюйма

1 x з’єднувальний шланг IG 3/8 дюйма x IG 3/4 дюйма, DN 10, 1500 мм

1 x з’єднувальний патрубок з вигином 90°, втулка FLEX x AG 3/4 дюйма з GFK

1 x редукційне з’єднання IG 3/4 дюйма x AG 3/8 дюйма з GFK

1 x талон гарантійного обслуговування

FS00Z21A00 Прямий з’єднувальний елемент, втулка FLEX, 3/8 дюйма з GFK
FS00Z22A00 Прямий з’єднувальний патрубок, втулка FLEX, ½ дюйма з GFK
FS00Z23A00 Прямий з’єднувальний патрубок, втулка FLEX, ¾ дюйма з GFK
FS00Z24A00 Прямий з’єднувальний патрубок, втулка FLEX, з’єднувач John Guest 8 мм з GFK
FS00Z25A00 Прямий з’єднувальний патрубок, втулка FLEX, з’єднувач John Guest 3/8 дюйма з GFK
FS00Z26A00 З’єднувальний патрубок з вигином 90°, втулка FLEX, AG 3/8 дюйма з GFK
FS00Z27A00 З’єднувальний патрубок з вигином 90°, втулка FLEX, AG 1/2 дюйма з GFK
FS00Z28A00 З’єднувальний патрубок з вигином 90°, втулка FLEX, AG 3/4 дюйма з GFK
FS00Z29A00 З’єднувальний патрубок з вигином 90°, втулка FLEX x з’єднувач John Guest діаметром 8 мм з GFK
FS00Z41A00 З’єднувальний патрубок FLEX x з’єднувач John Guest діаметром 6 мм з вигином
FS00Z42A00 З’єднувальний патрубок FLEX x з’єднувач John Guest діаметром 1/4 дюйма з вигином
FS00Z40A00 Т-подібний з’єднувальний патрубок FLEX

Заван­та­жити

BWT besthead Flex video MP4, 157 Mb Завантажити
besthead flex

BWT besthead FLEX