bestaqua ROC min
bestaqua ROC min

BWT bestaqua ROC Min

Innovatieve wateroptimalisatie voor de bereiding van koffie

Offerte aanvragen
 • Efficiënte wateroptimalisatie voor de bereiding van koffie en espresso
 • Ideaal voor ongezuiverd water met zeer hoog zoutgehalte
  (>1.000 µscm-1)
 • Optimale bescherming tegen corrosie, zelfs met ongezuiverd water met een hoog chloridegehalte
 • Gegarandeerde bescherming van de koffiemachine tegen afzettingen zoals kalk en gips
 • Perfecte interactie tussen omgekeerde osmose en remineralisatie
 • Hulpbronbesparende plug-intechnologie: uitpakken, aansluiten en aan de slag gaan
 • Eenvoudige bediening van het systeem via een app op de smartphone

Productdetails

BWT bestaqua ROC Min (Reverse Osmose Compact) is een uiterst compact omge­keerde osmo­se­sys­teem met geïn­te­greerde remi­ne­ra­li­satie, waar­door het ideaal is voor de productie van koffie en alle warme dranken. Alle hier gebruikte filter­pa­tronen kunnen zeer eenvoudig, snel en veilig worden vervangen zonder gebruik te maken van gereed­schap. BWT bestaqua ROC Min-​systemen zijn robuust en duur­zaam. Ze zijn uiterst betrouw­baar en vereisen zeer weinig onder­houd.

In BWT bestaqua ROC Min-​systemen worden twee belang­rijke tech­no­lo­gieën gebruikt: inno­va­tieve membraan­tech­no­logie met het BWT BESTAQUA 14 MEMBRANE-​filterpatroon en een speciale remi­ne­ra­li­satie met BWT bestmin PREMIUM, geop­ti­ma­li­seerd voor de remi­ne­ra­li­satie van prak­tisch zout­vrij water na omge­keerde osmose.

Zo profi­teren gebrui­kers wereld­wijd van de uitste­kende bescher­ming van hun koffie­ma­chines en genieten ze tege­lij­ker­tijd van de beste water­kwa­li­teit voor het maken van koffie en alle warme dranken.

Tech­ni­sche voor­delen van BWT bestaqua ROC Min-​systeem in één oogop­slag

 • Hoge permeaatcapaciteit van 120l/h
 • Hoge zoutscheidingsgraad van > 97%
 • Hoog permeaatrendement tot 50%
 • Geïntegreerde remineralisatie, speciaal voor zoutvrij water
 • Zeer compact en gemakkelijk te onderhouden
 • Eenvoudige filterwissel zonder gereedschap

Technische gegevens

Kenmerken
Permeaatcapaciteit 2 l/min = 120 l/uur
Zoutscheidingsgraad > 97 %
Permeaatrendement ca. 50 %
Bedrijfsomstandigheden
Stroomsnelheid toevoerwater min. 4,2 l/min = 250 l/uur
Stroomsnelheid concentraat ca. 2,0 l/min = 120 l/uur
Toevoerwaterdruk 0,15–0,4 MPa = 1,5–4 bar
Temperatuur toevoerwater 5 - 30 °C
Omgevingstemperatuur 5 - 40 °C
Stroom
Stroomvoorziening 230 V/50 Hz, ≥ 6 A zekering
Beschermingsklasse IP 54
Zekering toestel 1,25 A, traag
Stroomverbruik 200 W, stand-by < 3 W
Aansluiting toestel EC-​60320 C13
Aansluitkabel voor de voeding 1,8 m, CEE 7/4, IEC-​60320 C13
Aan- en afvoerleidingen
Toevoerwater M ¾"
Permeaat M ⅜"
Concentraat John Guest 8 mm
Externe tank John Guest 8 mm
Afmeting en gewicht
Afmetingen (B x D x H) 153 x 271 x 505 mm
Gewicht 17,7 kg
Bestelnummers
BWT bestaqua 14 ROC Coffee RS82M01A00
BWT bestaqua MEMBRANE grootte 14 RS00Y61A00
BWT bestaqua PREMIUM FS24M10A00

bestaqua ROC min

BWT bestaqua ROC Min