BWT bestmin PREMIUM

Voor remineralisatie na omgekeerde osmose

Offerte aanvragen
 • Speciaal filtersysteem voor de remineralisatie van praktisch zoutvrij water
 • Ideaal in combinatie met het BWT bestaqua MIN-systeem voor leidingwater met een hoog zout- en chloridegehalte
 • Creëert een evenwichtig mineralengehalte in het water ten gunste van magnesium
 • Zorgt voor het perfecte water voor de productie van zintuiglijk hoogwaardige warme dranken
 • Ideaal ook voor gebieden met zacht water
 • Ook efficiënt bij een hoge waterbehoefte
 • Eenvoudige installatie via universele BWT besthead FLEX-aansluittechniek

Productdetails

BWT bestmin PREMIUM is een uniek filter­sys­teem dat speciaal ontworpen is om nage­noeg zout­vrij water te mine­ra­li­seren. BWT bestmin PREMIUM is een inte­graal onder­deel van het compacte omge­keerde osmo­se­sys­teem van BWT bestaqua MIN, een slimme combi­natie van omge­keerde osmose en vervol­gens remi­ne­ra­li­satie die speciaal bedacht is voor leiding­water met een hoog zout- en chlo­ri­de­ge­halte.

Deze filter verwijdert niet alleen ongewenste componenten zoals deeltjes, smaken en geuren, evenals chloor, maar dankzij zijn speciale mineralisatie-eenheid optimaliseert hij ook het leidingwater met weinig mineralen tot fijn mineraalwater van gastronomische kwaliteit, ideaal voor alle warme dranken en koffiespecialiteiten. Daarnaast kan de BWT bestmin PREMIUM ook gebruikt worden in zogenaamde zoetwatergebieden, voor de remineralisatie van leidingwater in de gastronomie in het algemeen.

Tech­ni­sche voor­delen van BWT bestmin PREMIUM in één oogop­slag

 • Meertrapsfiltratie
 • Geïntegreerde filtratie met actieve kool
 • Filtratie van al het gezuiverde water
 • Eenvoudige filtervervanging
 • Hoge filtercapaciteit
 • BWT-remineralisatie voor een hoog magnesiumgehalte
 • Eenvoudige installatie via universele BWT besthead FLEX-aansluittechniek

Technische gegevens

BWT bestmin PREMIUM M
Aansluit­draad (in/out)  vari­abel (1)
Toevoer­druk, min.-max. in bar  2–8 
Water­tem­pe­ra­tuur, min.-max. in °C  4–30 
Omge­vings­tem­pe­ra­tuur, min.-max. in °C  4–40 
Totale hoogte zonder beugel in mm, ca. 475
Totale hoogte met beugel in mm, ca.  500
Aansluit­hoogte in mm  425
Afstand tot de vloer in mm  65 
Inbouw­lengte in mm 125
Ø filter­pa­troon in mm  130
Gewicht in kg, ca. (droog/nat) 4,0/4,5
Filter­ver­van­ging aanbe­volen na maand 12
Bestelnr. filter­pa­troon  FS24M10A00

(1)Opties voor aansluit­draad met BWT besthead FLEX

bestmin premium M

BWT bestmin PREMIUM