Бездоганний смак одним натисканням кнопки!

Висока якість продукції завдяки досконалій технології фільтрації.

Усе це в самому серці машини.
Vending Vending

Оптимізація води у вендинговому бізнесі

Якість води – запорука успіху вендингового бізнесу

Асор­ти­мент висо­ко­які­сних вендин­гових рішень постійно розши­рю­є­ться. Якість суча­сних вендин­гових авто­матів досягла такого рівня, що тепер вони, напри­клад, можуть у повній мірі розкрити всі власти­вості й аромат кавових напоїв.

Зі стрімким підви­ще­нням проду­ктив­ності вендин­гових авто­матів збіль­шився також і попит на сиро­вину, зокрема воду, яка віді­грає вкрай важливу роль у приго­ту­ванні смачної кави. Щоб зберегти чи то навіть підви­щити якість готової до спожи­вання чи свіжо­при­го­то­ваної проду­кції в торгових авто­матах, слід вико­ри­сто­ву­вати тільки найкращу воду неза­лежно від умов на місці їх уста­нов­лення.

Вода – це не просто рідина.

Якість питної води в різних місцях може суттєво відрі­зня­тися. Можливих відхи­лень налі­чу­є­ться дуже багато, ось чому кава з авто­матів може мати різний смак або навіть втра­тити його взагалі, що призведе до змен­шення продажів. Причиною може бути дуже жорстка, надто хлоро­вана чи слабо­мі­не­ра­лі­зо­вана вода. Крім того, у воді може місти­тися заба­гато сірча­но­ки­слого кальцію або інших неба­жаних домішок. Висновок: якість води часто вияв­ля­є­ться далекою від ідеалу. Тож її потрібно опти­мі­зу­вати для вико­ри­стання в каво­ма­шинах.

Переваги для вас

Ідеальне рішення для води за будь-яких обставин

Пропонуючи широкий асортимент продукції, ми можемо задовольнити найрізноманітніші вимоги вендингового бізнесу. Зокрема, нова таблетка від накипу BWT bestsave ідеально підходить для базового захисту кавомашин від вапняного нальоту в невеликих компаніях. Ще один приклад – надзвичайно економічна лінійка BWT bestmax із технологією HET (High Efficiency Technology – високоефективна технологія) для вендингу, що забезпечує незмінно високу продуктивність. Крім того, у нашому асортименті є низка спеціальних систем фільтрації для очищення проблемної води, а також флагман BWT bestmax PREMIUM із запатентованою технологією BWT на основі магнію, спеціально розроблений для преміум-сегмента вендингового бізнесу. Цей фільтрувальний картридж не лише видаляє кальцій з води, а й збагачує її магнієм, що є носієм смаку.

Системи оптимізації води BWT water+more вирізняються не лише високою чутливістю, що гарантує бездоганну якість продукції у вендингових автоматах, а й максимальним рівнем експлуатаційної надійності та захисту від накипу. Завдяки цьому вони забезпечують максимальну прибутковість і захист інвестиції.

Продукція для оптимального вендингу

Ваша контактна особа

Unexpected error. Please try to reload the page