bestcare mini
bestcare mini

BWT bestcare MINI

Вбивця мікробів 

 
More information
 • Універсальна система фільтрації для захисту від мікробів
 • Цілковиті захист і гігієна
 • Ідеально підходить для кулерів
 • Видалення часточок і твердих речовин
 • Економія місця та зручне використання
Springe zu

Інформація про продукт

BWT bestcare MINI — система філь­тру­вання, спеці­ально розро­блена для втри­мання часточок і захисту від бактерій кулерів та авто­матів із холо­дними напоями.

Завдяки неве­ликим габа­ритам її можна легко вста­нов­лю­вати в кулери або інші пристрої, а також замі­ню­вати за допо­могою фітингів John-Guest. BWT bestcare MINI — система для незмінно чистої, гігі­є­нічно бездо­ганної води, яка, завдяки компа­ктному дизайну, ще й вирі­зня­є­ться ресурсом 5000 л.

Стислий огляд технічних переваг 
BWT best­care MINI:

 • Модуль мембран­ного фільтра, що втримує до 99,9999 % (log6) бактерій
 • Ідеальна профі­ла­ктика поши­рення бактерій
 • Зниження вмісту хлору
 • Утри­му­вання часточок
 • Уста­нов­лення за гори­зон­таллю та верти­каллю
 • Стабільно висока якість води

Технічні характеристики

Тип BWT best­care MINI
З’єднувальна різьба (вхід/вихід) Æ 8 мм (замок блокування) 
Тиск на вході, мін. – макс. у барах 2–8
Температура води, мін. – макс. в °C 4–30
Температура повітря, мін. – макс. в °C 4–40
Загальна довжина в мм, прибл. 175
Діаметр фільтрувального картриджа в міліметрах 60
Довжина встановлення в міліметрах 175

Вага в кілограмах, приблизно (сухий/мокрий) 0,3/0,5
Номер для замовлення фільтрувального картриджа FS10B00A00

bestcare mini

BWT bestcare MINI