Legal Notice

Зобо­в'я­зання щодо інфор­мації відпо­відно до § 5 Telemediengesetz та § 5 E-​Commerce-Gesetz

 

Власник медіа, вида­вець та виро­бник:

BWT water+more Deutschland GmbH
Konrad-​Adenauer-Ring 13
D-​65183 Wiesbaden
E-​Mail: info@water-​and-more.de
T.: +49 611 58019 0
F.: +49 611 58019 22

Поси­лання

Торговий реєстр: HRB 21930
Юрис­ди­кція: Вісбаден
Компе­тен­тний орган: Amtsgericht Wiesbaden
Регі­стра­ційний номер: DE246197350

 

CEO: 

Dr. Frank Neuhausen, Lutz Hübner