bestcare mini
bestcare mini

BWT bestcare MINI

Opiekun

Zapytaj o ofertę
  • Ultrakompaktowy system filtrów do ochrony przed bakteriami
  • Doskonała ochrona i higiena
  • Idealny do dystrybutorów wody pitnej
  • Usuwa cząstki stałe i zawiesiny
  • Oszczędność miejsca i prosta obsługa

Szczegółowe informacje o produkcie

System filtrów BWT best­care MINI został stwo­rzony z myślą o ochronie przed bakte­riami i cząst­kami stałymi w dystrybutorach wody i auto­ma­tach z zimnymi napo­jami.

Dzięki swym małym rozmiarom może być łatwo instalowany i wymieniany przed lub w dystrybutorach wody lub innych urządzeniach za pomocą przyłączy systemu John-Guest. System BWT bestcare MINI zapewnia zawsze czystą, higienicznie nieskazitelną wodę, a dzięki swej kompaktowej budowie jest zdolny przefiltrować 5000 litrów wody

Zalety tech­niczne filtra 
BWT best­care MINI w skrócie:

  • Membrana filtra­cyjna zapewnia usuwanie 99,9999% (log6) bakterii
  • Dosko­nałe zapo­bie­ganie zanie­czysz­cze­niom bakte­ryjnym
  • Elimi­nacja cząstek stałych
  • Możli­wość montażu pozio­mego i piono­wego
  • Stała wysoka jakość wody

Dane tech­niczne

Typ BWT best­care MINI
Gwint przy­łą­cze­niowy (wejście/wyjście) Æ 8 mm (blokada wciskania) 
Ciśnienie wejściowe, min.–max. w bar 2–8
Tempe­ra­tura wody, min.–max. w °C 4–30
Tempe­ra­tura otoczenia, min.–max. w °C 4–40
Całko­wita długość w mm, ok. 175
Ø wkładu filtra w mm 60
Długość monta­żowa w mm 175
Masa w kg, ok. (suchy/mokry) 0,3/0,5
Nr. zamówienia FS10B00A00

bestcare mini

BWT bestcare MINI