bestaqua membrane 14
bestaqua membrane 14

BWT bestaqua MEMBRANE

Nagy hatékonyságú fordított ozmózisú membrán  

 
More information
 • A BWT bestaqua ROC fordított ozmózisú rendszerének szerves eleme
 • Nagy hatékonyságú fordított ozmózisú membrán Water+More szűrőpatronban.
 • Ideális számos gasztronómiai alkalmazáshoz
 • Robusztus és tartós, egyszerű és biztonságos
 • Egyszerű és biztonságos használat
 • Szűrőcsere szerszámok használata nélkül
Springe zu

Termékleírás

A BWT bestaqua MEMB­RANE mérföldkő a fordí­tott ozmó­zisú memb­ránok egyszerű és bizton­ságos hasz­ná­la­tában. A fordí­tott ozmó­zisú membrán felsze­re­lése és cseréje a lehető legegy­sze­rűbben elvé­gez­hető. Egysze­rűen csavarja ki a szűrő­pat­ront, és csavarja vissza az újat az előre felsze­relt BWT best­head szűrő­fejbe – és kész. A különböző tömlőcsatlakozások terhelés miatti kilazulása ezzel teljesen megszűnt.

Ezen túlme­nően, a kife­je­zetten a BWT által fejlesz­tett szűrőpatron felépítése robusztus, nagy hatékonyságot és hosszú élettartamot biztosít a fordí­tott ozmó­zisú memb­ránok, távtartók és a belső vízve­zetés intel­li­gens kombi­ná­ci­ó­jának köszön­he­tően, továbbá ideális ideális a gasztronómia bármely területén.

A BWT bestaqua MEMBRANE műszaki előnyeinek rövid áttekintése:

 • Magas perme­át­tel­je­sít­mény
 • Magas só-visszatartási arány
 • Rend­kívül egyszerű besze­relés és szűrő­csere
 • Nem érzékeny a nyers vízben lévő lebegőanyagokra és klórra.
 • Kombi­nált permeátum- és koncent­rá­tum­el­ve­zetés közvet­lenül a BWT bestaqua ROC rend­sze­rekbe integ­rált BWT best­head szűrő­fejen keresztül

Műszaki adatok

BWT bestaqua 14 MEMBRANE
Csatlakozó magassága 421 mm
⌀ Szűrőpatron mm-ben 130
Súly kg-ban, kb. (szárazon) 1.9
Súly kg-ban, kb. (nedvesen) 4
Névleges áramlási sebesség (bypass zárva) 120 l/óra
Üzemi nyomás ~ 7 bar
Bemeneti víznyomás min. > 1 bar
Vízhőmérséklet, min.–max. +4 és +30 °C között
Környezeti hőmérséklet, min.–max. +4 és +40 °C között
Környezeti hőmérséklet tárolás/szállítás közben, min.–max. +4 és +40 °C között
Beépítési helyzet függőleges

bestaqua membrane 14

BWT bestaqua MEMBRANE