• /SiteCollectionImages/Flaggen/us.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/ca.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/be.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/dk.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/de.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/fr.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/it.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/nl.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/at.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/pl.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/pt.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/ch.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/es.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/ua.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/hu.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/en.png

Adatvédelem

Data Protection Policy Costumers

Data Protection Policy Suppliers


Mi, a BWT water+more Deutschland GmbH örülünk, hogy felkereste weboldalunkat. Adatai és magánélete védelme különösen fontos számunkra. A személyes adatok kezelése mindig az általános adatvédelmi rendelettel (ÁAVR) összhangban és azzal egyezően történik. A jelen adatvédelmi nyilatkozat segítségével vállalatunk szeretné tájékoztatni Önt az általunk kezelt személyes adatok fajtájáról, terjedelméről és céljáról, valamint felvilágosítani Önt az Önnek járó jogokról.

1. Általános tudnivalók


A BWT water+more Deutschland GmbH adatvédelmi nyilatkozata az ÁAVR fogalomrendszerére épül.

„Személyes adat“ az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (továbbiakban: „érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A „nem-személyes adat“ névtelenített és olyan adat, amely semmilyen körülmény között nem vezethető vissza az érintettekre. Ezért a nem-személyes adatok az adatvédelmi jog hatálya alá sem esnek.

„Érintett személy“ minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelő kezeli.

„Feldolgozás“ a személyes adatokon automatikus vagy nem automatikus módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, azaz gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, visszakeresés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel révén, összehangolás vagy összekapcsolás, zárolás, törlés, illetve megsemmisítés.

„Adatkezelő“ vagy „adatkezelésért felelős“ az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.  

„Harmadik fél” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

„Az érintett hozzájárulása” az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű minden kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

2. Az adatkezelő neve és címe

BWT water+more Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Ring 13
D-65183 Wiesbaden
T.: +49 (0) 611 58019-0
F.: +49 (0) 611 58019-22
E-mail: info@water-and-more.de

Az adatkezelő képviselői az ügyvezetők:

Dr. Frank Neuhausen

3. Adatvédelmi biztos

Adatvédelmi biztosunkkal e-mailben a datenschutz@water-and-more.de címen, vagy postacímünkön a „der Datenschutzbeauftragte“ ("Adatvédelmi biztos") kiegészítés feltüntetésével veheti fel a kapcsolatot.

4. Személyes adatok kezelése

4.1. Weboldalunk felkeresése

4.1.1. Az adatkezelés leírása és terjedelme


Ha weboldalunkat meglátogatja, az Ön böngészője műszaki okokból az alábbi adatokat (úgynevezett szerver log fájlokat) küldi a kiszolgálónkra.

 • IP-cím 

 • a lekérdezés napja és időpontja 

 • időzóna különbség Greenwich Mean Time-hoz (GMT) 

 • a követelmény tartalma (konkrét oldal) 

 • operációs rendszer és annak hozzáférési státusza / HTTP-státuszkód 

 • átvitt adatmennyiség 

 • weboldal, ahonnan az oldalra hivatkoztak („Referrer-URL“) 

 • böngésző, nyelv és a böngésző szoftver verziója 


4.1.2. Az adatkezelés célja

Ezeknek az adatoknak a mentése log-fájlok formájában történik és a weboldal rendelkezésre bocsátásához van rájuk szükség.

4.1.3. Az adatkezelés jogalapja

Ezeket az adatokat az ÁAVR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében fennálló jogos érdekünk alapján gyűjtjük ahhoz, hogy weboldalunkat meg tudjuk jeleníteni és biztosíthassuk biztonságát.

4.1.4. A tárolás időtartama

A log fájlokban lévő információkat biztonsági okokból (pl. a visszaélést vagy csalást célzó cselekmények felderítése érdekében) hét napra zároljuk, ezt követően pedig töröljük. Azok az adatok, amelyek további megőrzésére bizonyítási okokból van szükség, a mindenkori esemény végleges tisztázásáig kivételt képeznek a törlés alól.

4.1.5. Tiltakozási és megszüntetési lehetőség

A weboldal rendelkezésre bocsátásához szükséges adatok gyűjtése és log fájlok formájában történő tárolása műszaki okokból feltétlenül szükséges az üzemeltetéshez. Ennek következtében a felhasználó részéről nincs tiltakozási lehetőség.

4.2 Kapcsolatfelvételi űrlap és e-mail kapcsolat

4.2.1. Az adatkezelés terjedelme


Weboldalunkon egy kapcsolatfelvételi űrlapot találhat, amelynek segítségével elektronikusan tudja nekünk elküldeni kérdéseit vagy javaslatait. Ha ezt a lehetőséget használja, a rendszer továbbítja nekünk és tárolja a beviteli maszkban megadott adatokat. Ezek az alábbi adatok: Keresztnév, családi név, e-mail cím, utca, irányítószám, helység, telefonszám, ország, üzenet. Alternatívaként a kapcsolat felvétele a megadott e-mail címek segítségével is lehetséges. Ebben az esetben tároljuk a felhasználó e-mailben átküldött személyes adatait. Ezzel összefüggésben nem továbbítjuk az adatokat harmadik feleknek. Az adatokat kizárólag a társalgás feldolgozásához és a kérdése megválaszolásához használjuk fel.

4.2.2. Az adatkezelés célja

A beviteli maszkban megadott személyes adatok feldolgozása kizárólag a kapcsolatfelvétel megválaszolását szolgálja. E-mailben történő kapcsolatfelvétel esetén ez képezi az adatok feldolgozásához fűződő szükséges jogos érdeket is. A küldés során feldolgozott egyéb személyes adatok, mint pl. IP-cím arra szolgálnak, hogy megakadályozzák a kapcsolatfelvételi űrlappal való visszaélést és biztosítsák információtechnológiai rendszereink biztonságát.

4.2.3. Az adatkezelés jogalapja

A velünk történő kapcsolatfelvétel során (kapcsolatfelvételi űrlap vagy e-mail útján) a felhasználó adatait a kapcsolatfelvétel feldolgozásához és annak ÁAVR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti ügyintézéséhez dolgozzuk fel.

4.2.4. A tárolás időtartama

Az adatokat töröljük, mihelyt gyűjtésük céljának eléréshez már nincs rájuk szükség. A kapcsolatfelvételi űrlap beviteli maszkjában megadott és az e-mailben küldött személyes adatok esetében ez akkor áll fenn, ha a felhasználóval folytatott mindenkori társalgás befejeződött. A társalgás akkor tekinthető befejezettnek, ha a körülményekből kivehető, hogy az érintett tényállás végleges jelleggel tisztázott.

4.2.5. Tiltakozási és megszüntetési lehetőség

Mindenkor lehetősége van arra, hogy a személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonja. Ha e-mailben veszi fel velünk a kapcsolatot, bármikor tiltakozhat személyes adatai tárolása ellen. Ilyen esetben a társalgás nem folytatható. Ebben az esetben az info@water-and-more.de címre tud nekünk e-mailt küldeni. Ebben az esetben törlünk minden, a kapcsolatfelvétel során tárolt személyes adatot.

4.3. Sütik

4.3.1. Az adatkezelés terjedelme


Weboldalunk sütiket használ. A sütik kis szövegfájlok, amelyek weboldalunk betöltésekor tárolódnak az Ön számítógépén. A sütik az Ön számítógépében kárt nem okoznak, és nem tartalmaznak káros szoftvereket, mint pl. vírusokat. A sütik egy jellegzetes karaktersort tartalmaznak, amely a weboldal ismételt megjelenítése esetén lehetővé teszi a böngésző egyértelmű azonosítását. Weboldalunk néhány eleme szükségessé teszi, hogy a megjelenítő böngésző oldalváltás után is azonosítható legyen. Ez a weboldal tranziens és perzisztens sütiket használ.

a) A tranziens sütik automatikusan törlődnek, ha Ön bezárja a böngészőt. Ide tartoznak különösen az úgynevezett munkamenet-sütik. Ezek tárolnak egy úgynevezett munkamenet-ID-t, amelyek segítségével böngészője különböző kérései hozzárendelhetők a közös munkamenethez. Így számítógépe felismerhető, ha weboldalunkra visszalátogat. A munkamenet-sütik törlődnek, ha Ön kijelentkezik, ill. bezárja a böngészőt.

b) A perzisztens sütik automatizáltan törlődnek egy megadott időtartam után, ami a mindenkori süti függvényében eltérő lehet. A böngészője biztonsági beállításaiban bármikor törölheti a sütiket.

4.3.2. Az adatkezelés célja

A sütiket weboldalunk vonzó és felhasználóbarát kialakítása, javítása és a kérdések gyorsabb megválaszolása érdekében használjuk. Internet oldalunk néhány eleme szükségessé teszi, hogy a megjelenítő böngésző az oldal váltása után is azonosítható legyen. Ehhez szükség van arra, hogy a böngésző egy oldal váltása után is újra felismerhető legyen. Ide tartoznak pl. a log-in információk és a bevásárlókosár funkcionalitásai.

4.3.3. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok feldolgozásának jogalapját a technikailag szükséges sütik használata mellett az ÁAVR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja képezi.

4.3.4. A tárolás időtartama

A munkamenet-sütik törlődnek, mihelyt a böngészőt bezárják. A perzisztens sütik egy megadott időtartam után automatikusan törlődnek.

4.3.5. Tiltakozási és megszüntetési lehetőség

Önnek felhasználóként teljes kontrollja van a sütik használata felett. Internet-böngészője beállításainak módosításával be tudja állítani, hogy a sütiket egyáltalán ne mentse vagy az Internet-munkamenet után automatikusan törlődjenek. Ehhez a böngészője beállításaiban válassza ki a "sütik nem elfogadása" opciót. A Microsoft Internet-Explorerben válassza ki az "Extrák > Internetopciók > Adatvédelem > Beállítás"-t; A Firefox-ban válassza ki az "Extrák > Beállítások > Adatvédelem > Sütik"-et); Ha másik Internet-böngészőt használ, a böngésző súgó-funkciójában megtalálhatja a sütik blokkolására, valamint törlésére vonatkozó utasításokat. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy Ön nem tudja használni weboldalunk valamennyi funkcióját.

4.4. Webelemzés

4.4.1 Az adatkezelés terjedelme

etracker


A jelen weboldal szolgáltatója a felhasználói adatok elemzéséhez az etracker GmbH (Hamburg, Németország) (www.etracker.com) szolgáltatásait veszi igénybe. Ehhez olyan sütiket használ, amelyek lehetővé teszik a weboldal látogatók általi használatának statisztikai elemzését, valamint a felhasználóra szabott tartalmak vagy reklám megjelenítését. A sütik kis szövegfájlok, amelyeket az Internet böngésző ment a felhasználó eszközén.

Az etracker sütik nem tartalmaznak olyan információkat, amelyek lehetővé teszik a felhasználók azonosítását. Az etracker segítségével létrehozott adatokat az etracker a jelen weboldal szolgáltatójának megbízásából kizárólag Németországban dolgozza fel és tárolja, melynek következtében a szigorú német és európai adatvédelmi törvények és normák hatálya alá esnek. Az etracker egy ennek vonatkozásában függetlenül bevizsgált, tanúsítvánnyal rendelkező és ePrivacyseal adatvédelmi pecséttel kitüntetett cég.

Az adatkezelés jogalapját az EU általános adatvédelmi rendelet (EU-ÁAVR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek) képezi. Jogos érdekünket az online-kínálatunk és web-jelenlétünk optimalizálása képezi. Mivel látogatóink magánélete különösen fontos számunkra, az etracker a lehető legkorábban névteleníti az IP-címet, a bejelentkezési vagy készülékazonosítókat pedig egy egyértelmű, de személyhez nem hozzárendelhető kulccsá alakítja át. Az etracker általi ettől eltérő használat, más adatokkal történő összevonás vagy a harmadik feleknek történő továbbítás kizárt.

A fent leírt adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat, amennyiben az személyre vonatkozóan történik. A tiltakozás nem jár Önre nézve hátrányos következményekkel.

Az etracker által biztosított adatvédelemmel kapcsolatos további információkat itt találhat.

I object to the processing of my personal data with etracker on this website.

 

4.4.2. Az adatkezelés célja

A reklámkampányok adataihoz viszonyítva meg tudjuk állapítani, hogy az egyes reklámintézkedések milyen sikeresek. Ezzel azt az érdekünket követjük, hogy olyan reklámot jeleníthessünk meg az Ön számára, amely az Ön érdeklődési körébe tartozik, weboldalunkat érdekesebbé tehessük az Ön számára és elérhessük a reklámköltségek tisztességes kiszámítását.

4.4.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés azon jogos érdekünket szolgálja, hogy a reklámokat célirányosan tudjuk alakítani. A jogalapot az ÁAVR 6. cikk (1) bek. f) pontja képezi.


5. Adatbiztonság

Az ÁAVR 32. cikke szerint a technika állásának megfelelő műszaki, szerződéses és szervezeti intézkedéseket teszünk az adatkezelés biztonsága érdekében, hogy a kockázathoz mért védelmi szintet biztosíthassuk, és védjük az általunk feldolgozott adatokat megsemmisülés, veszteség, módosítás és jogosulatlan hozzáférés ellen. Ezekhez a biztonsági intézkedésekhez tartozik a böngészője és a kiszolgálóink között kódolt formában történő adatátvitel is. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az SSL-kódolás az Interneten keresztül végzett adatátvitel esetében csak akkor aktivált, ha a böngészőablak alsó menüsorában egy kulcs szimbóluma jelenik meg, a cím pedig a https:// szöveggel kezdődik. Az SSL (Secure Socket Layer) az adatátvitelt egy kódolási technológiával védi a harmadik felek által történő illegális adathozzáférés ellen. Ha ez az opció nem állna rendelkezésre, úgy is dönthet, hogy bizonyos adatokat nem küld az Interneten keresztül. Minden nekünk továbbított információt az Európai Unióban található kiszolgálóinkon tárolunk.6. Együttműködés adatfeldolgozókkal és harmadik felekkel

Az adatok harmadik feleknek történő továbbítása csak egy törvényes engedély alapján történik. A felhasználók adatait csak abban az esetben továbbítjuk harmadik felek felé, ha arra pl. az ÁAVR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződéses célokhoz szükség van, vagy az üzletünk gazdaságos és hatékony működtetéséhez fűződő, az ÁAVR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontjában foglalt jogos érdekek alapján. Az ÁAVR 28. cikke szerinti adatvédelmi adatfeldolgozás keretén belül szolgáltatásaink nyújtása, különösképp online-kínálatunk és IT-rendszereink karbantartása és üzemeltetése céljából alvállalkozókat veszünk igénybe. Megfelelő jogi óvintézkedéseket, valamint megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket tettünk annak érdekében, hogy a személyes adatok védelméről a vonatkozó törvényi előírások szerint gondoskodhassunk.


7. Harmadik felek szolgáltatásainak és tartalmainak integrálása


Weboldalunkon külső szolgáltatásokat vagy tartalmakat integrálunk. Ez online-kínálatunk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos üzemeltetéséhez fűződő jogos érdekünk alapján, az ÁAVR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében történik.

Egy ilyen szolgáltatás vagy harmadik felek tartalmainak megjelenítése esetén műszaki okokból Ön és a mindenkori szolgáltató között kommunikációs adatok (pl. dátum, időpont és IP-cím) cseréje történik. Ez különösen az IP-címét érinti, amelyre a tartalmak böngészőjében történő megjelenítéséhez van szükség.

Előfordulhat, hogy a mindenkori szolgáltatás vagy tartalom szolgáltatója az Ön adatait további, saját célokra dolgozza fel. Mivel azonban a harmadik felek által gyűjtött adatokra és azok általuk történő feldolgozására nincs befolyásunk, adatai kezelésének céljára és terjedelmére vonatkozóan nem tudunk kötelező érvénnyel nyilatkozni.

Az adatai kezelésének céljára és terjedelmére vonatkozó további információkat ezért keresse az általunk integrált szolgáltatások, ill. tartalmak mindenkori, adatvédelmi szempontból felelős szolgáltatójának adatvédelmi tájékoztatójában. Az alábbi felsorolás harmadik felek, valamint tartalmaik és az adatvédelmi nyilatkozataikhoz vezető linkek áttekintését tartalmazza, amelyek az adatok feldolgozására és a tiltakozási lehetőségekre (ún. Opt-Outs) vonatkozó további tudnivalókat tartalmaznak.

 • A Google Maps alkalmazása Ez a weboldal a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA („Google“) "Google Maps" komponensét használja. A Google a "Google Maps" minden egyes betöltése esetén egy sütit helyez el, hogy annak az oldalnak a megjelenítésénél, amelyen a "Google Maps" komponens integrált, feldolgozhassa a felhasználói beállításokat és adatokat. Ez a süti a böngésző bezárásával rendszerint nem törlődik, hanem egy meghatározott idő után lejár, amennyiben Ön nem törli előtte manuálisan. Ha adatai efféle feldolgozásával nem ért egyet, fennáll a lehetőség arra, hogy deaktiválja a "Google Maps" szolgáltatását és ezúttal megakadályozza az adatok Google-nek történő továbbítását. Ehhez deaktiválnia kell böngészőjében a Java Script funkciót. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben a "Google Maps"-t nem, vagy csak korlátozott mértékben tudja használni. A "Google Maps" és a "Google Maps" által megszerzett információk használata a Google használati feltételei http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, valamint a „Google Maps“ kiegészítő üzleti feltételei alapján történik https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.


8. Az Ön jogai

Ha az Ön személyes adatait dolgozzuk fel, Ön az Általános adatvédelmi rendelet (ÁAVR) értelmében érintett személy és az Önt érintő személyes adatokkal kapcsolatban az alábbi jogokkal rendelkezik: 

 • Az adatok hozzáféréséhez való jog (ÁAVR Art. 15. cikk) 
 • Az adatok helyesbítéséhez való jog (ÁAVR Art. 16. cikk)  
 • Az adatok törléséhez való jog (ÁAVR 17. cikk)
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog (ÁAVR 18. cikk), 
 • Az adatok hordozhatóságához való jog (ÁAVR 20. cikk) 
 • Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog (ÁAVR 21. cikk)  
 • Panasz benyújtásának joga valamely felügyeleti hatóságnál (ÁAVR 77. cikk) 

9. Az adatvédelmi nyilatkozat módosításai

Fenntartjuk az adatvédelmi nyilatkozat módosításának jogát annak érdekében, hogy azt a módosult joghelyzetnek, vagy a megváltozott szolgáltatásnak és adatkezelésnek megfelelően igazíthassuk. Ez azonban csak az adatkezelésre vonatkozó magyarázatokra érvényes. Amennyiben a felhasználók hozzájárulásaira lenne szükség vagy az adatvédelmi nyilatkozat részei a felhasználókkal fennálló szerződéses jogviszonyra vonatkozó szabályozásokat tartalmaznának, a módosítások csak a felhasználók hozzájárulásával történnek

.
Kérjük, rendszeresen tájékozódjon adatvédelmi nyilatkozatunk felől.