BWT bestsoft

Automatická kabinetní změkčovací stanice

Více informací
  • Kompaktní jednokolonová změkčovací stanice účelově určená pro úpravu vody před mycí techniku
  • Spolehlivě chrání proti usazování vodního kamene v myčce, na skle a nádobí
  • Automatická proporcionální regenerace - rychlá, šetrná k životnímu prostředí a nákladově efektivní
  • Kompaktní a elegantní design
  • Údržba spočívá pouze v doplňování regenerační soli

Detaily produktu

Automatická změkčovací stanice BWT bestsoft je vhodná pro nasazení před profesionální mycí techniku ve velmi náročných gastro provozech.

Díky plně automatické regeneraci je obsluha stanice velmi snadná a spočívá prakticky pouze v občasném doplňování regenerační soli. Změkčovač je schopný dodat až několik kubíků upravené vody na jeden regenerační cyklus. Výsledek je působivý: vždy lesknoucí se nádobí a sklo bez zaschlých vápenatých skvrn a šmouh.

Tech­nické výhody systému BWT best­soft v kostce:

  • Kompaktní jednokolonový změkčovač vody
  • Plně automatická regenerace
  • Proporcionální solení pro nižší spotřebu soli a odpadní vody
  • Prakticky bezúdržbové a energeticky nenáročné řešení

Technické údaje

Jmenovitá světlost připojení BSP ¾″ (DN 20)
Jmeno­vitý průtok v souladu s EN 14743 l/h 1.440
Provozní tlak (min. /max.) bar 1,0 / 8,0
Ztráta tlaku při jmeno­vitém průtoku v souladu s EN 14743 bar 1,0
Množ­ství ionto­mě­ni­čové prys­ky­řice l 10
Jmeno­vitá kapa­cita m³ × °dH 26
Jmeno­vitá kapa­cita v mmol/l mmol/l 4,6
Objem nádoby na sůl kg 12
Spotřeba soli na rege­ne­raci kg 1,5
Spotřeba vody na rege­ne­raci l 85
Teplota vody, okolí (min./max.) °C 5/30, 5/40
Třída ochrany IP 51
Elek­trické připo­jení V/Hz 230 / 50
Elek­trický příkon W 15
Rozměry: Šířka x Hloubka x Výška mm 270 × 480 × 532
Výška připojení vstupu napájecí a výstupu upravené vody mm 403
Provozní hmot­nost, cca. kg 40

Je nutné dodr­žovat místní před­pisy pro insta­laci, obecné pokyny, obecné hygi­e­nické podmínky a tech­nické údaje.

BWT bestsoft