• /SiteCollectionImages/Flaggen/us.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/ca.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/be.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/de.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/dk.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/fr.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/it.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/nl.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/pl.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/pt.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/ch.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/es.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/ua.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/hu.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/en.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/at.png

Privatlivserklæring

Data Protection Policy Costumers

Data Protection Policy Suppliers


Vi, som selskabet BWT water+more Deutschland GmbH, glæder os over dit besøg på vores website. Beskyttelsen af dine personlige oplysninger og dit privatliv er vigtigt for os. Behandling af personlige oplysninger sker altid i overensstemmelse med lovgivningen for databeskyttelse (DS-GVO). Med denne privatlivserklæring vil vi gerne forklare vores måde, omfang og formål med de af os behandlede personlige oplysninger, og dine rettigheder omkring disse. 

1. Generelt
 

Privatlivserklæringen fra BWT water+more Deutschland GmbH er baseret på formuleringen i DS-GVO. 

"Personlige oplysninger" er al information der vedrører en identificeret eller identificerbar person (herefter "berørte person"). Som identificerbar anses en fysisk person, der kan identificeres direkte eller indirekte, specielt gennem tildeling af en identifikator som navn, registreringsnummer, stamdata, online-registrering eller en eller flere særlige egenskaber, angivelse af fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet for denne fysiske person. "Ikke personlige oplysninger" er anonymiserede og er angivelser, der under ingen omstændigheder kan referere til den berørte person. Af denne årsag er ikke personlige data også fritaget for databeskyttelseslovgivningen. 

"Berørte person"
er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personlige oplysninger er behandlet af den dataansvarlige. 

"Behandling" er enhver med eller uden brug af automatiske processer udført behandling eller enhver behandlingsproces i forbindelse med personlige oplysninger som indhentning, registrering, organisation, sortering, lagring, tilpasning eller forandring, udskrivning, forespørgsel, anvendelse, offentliggørelse ved overdragelse, udbredelse eller enhver anden form for rådighed, justering eller tilknytning, begrænsning, sletning eller destruktion. 

"Ansvarlig" eller "Dataansvarlig" er den fysiske eller juridiske person, myndighed, institution eller anden funktion, der alene eller sammen med andre træffer beslutning om formål og middel med behandlingen af personlige oplysninger. Hvis formål og middel med denne behandling er angivet ved unionsret eller retten i medlemsstaten, kan den/de ansvarlige benytte kriterierne i unionsret eller medlemsstatens ret. 

"Tredjepart" er en fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller enden funktion udenfor den berørte person, den ansvarlige, databehandler og personer, der er beføjet under umiddelbart ansvar for den ansvarlige eller databehandler, til behandling af personlige oplysninger. 

"Accept"
er enhver af den berørte person frivilligt for den bestemte anvendelse og på normeret vis utvivlsomt afgivne accept i form af en erklæring eller anden entydigt bekræftende handling, hvor den berørte meddeler, at denne er indforstået med behandlingen af sine personlige oplysninger. 

2. Navn og adresse på dataansvarlige 

BWT water+more Deutschland GmbH 
Konrad-Adenauer-Ring 13 
D-65183 Wiesbaden 
T.: +49 (0) 611 58019-0 
F.: +49 (0) 611 58019-22 
E-mail: info@water-and-more.de 

Repræsentant for dataansvarlige er direktør: 
 
Dr. Frank Neuhausen 

3. Dataansvarlige 

Vores dataansvarlige kan kontaktes på e-mail-adressen datenschutz@water-and-more.de eller på vores postadresse med att.: „Dataansvarlige“. 

4. Behandling af personlige oplysninger 
 
4.1. Besøg på vores website 

4.1.1. Beskrivelse og omfang af databehandling 

Ved besøg på vores website overfører din browser af tekniske grunde de følgende data til vores server (såkaldte serverlogfiles):  

 • IP-adresse 

 • Dato og klokkeslæt for besøget 

 • Tidszonedifference til Greenwich Mean Time (GMT) 

 • Indhold af forespørgsel (konkrete side) 

 • Operativsystem og adgangsstatus / HTTP-statuscode 

 • Overførte datamængde 

 • Website, besøget kommer fra ("Referrer-URL")  

 • Browser, sprog og version af browsersoftware  


4.1.2. Formålet med databehandling 


Lagring af disse data i logfiles er nødvendigt for levering af website. 
 
4.1.3. Retsgrundlaget for behandlingen 


Disse data indhentes på grundlag af vores berettigede interesse i henhold til Art. 6 Afs. 1 lit. f) DS-GVO for visning af vores website og garantere din sikkerhed. 

4.1.4. Varighed af lagring
 

Informationer i logfiles lagres af sikkerhedsmæssige årsager (f.eks. for afklaring af misbrugs- og bedragerihandlinger) i en periode på syv dage, og slettes efterfølgende. Data, hvis videre lagring er påkrævet for bevisførelse, er undtaget indtil endegyldig afklaring af den aktuelle sag. 

4.1.5. Klage- og afhjælpningsmulighed 


Registrering af data for levering af website og deres lagring i logfiles er tvingende nødvendigt for driften af tekniske årsager. Der foreligger derfor ingen klageret fra brugerens side. 

4.2 Kontaktformular og e-mail-kontakt 

4.2.1. Omfang af databehandling 


Der findes en kontaktformular på vores website, for fremsendelse af spørgsmål eller forslag. Hvis du benytter denne mulighed, registreres og lagres de i felterne indtastede oplysninger. Herved drejer det sig om følgende data: Fornavn, efternavn, e-mail-adresse, gade, postnummer, by, telefonnummer, land, meddelelse. Alternativt kan vi kontaktes på den angivne e-mail-adresse. I dette tilfælde lagres de med e-mail afsendte personlige oplysninger. Der sker i denne sammenhæng ingen overdragelse af data til tredjepart. Data anvendes alene for bearbejdning af konversation og formål med kontakten. 

4.2.2. Formålet med databehandling 

Databehandling af personlige oplysninger fra indtastningsfelter tjener alene til kontakt. I tilfælde af kontakt pr. e-mail foreligger heri den påkrævede berettigede interesse i behandling af data. Yderligere, under afsendelsen behandlede personlige data, som f.eks. IP adresse, tjener til at forhindre misbrug af kontaktformular og sikring af vores informationstekniske systemer. 

4.2.3. Retsgrundlaget for behandlingen 

Ved kontaktoptagelse med os (pr. kontaktformular eller e-mail) behandles brugerens data for kontakt og afvikling af forespørgsel i henhold til Art. 6 Afs. 1 lit. b) DS-GVO. 

4.2.4. Varighed af lagring 

Data slettes, når formålet med deres registrering ikke længere foreligger. For personlige oplysninger fra indtastningsfelter på kontaktformular samt indsendt pr. e-mail, er dette tilfældet, når den respektive kommunikation med brugeren er afsluttet. Kommunikationen er afsluttet, når det fremgår af omstændighederne at sagsforholdet er afklaret. 

4.2.5. Klage- og afhjælpningsmulighed 

 
Du kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde din accept af behandlingen af dine personlige oplysninger. Hvis du tager kontakt med os pr. e-mail, kan du på ethvert tidspunkt modsætte dig lagringen af dine personlige oplysninger. I dette tilfælde kan kommunikationen ikke fortsættes. I dette tilfælde kan du sende os en e-mail til info@water-and-more.de. Alle personlige data, der er lagret med henblik på kontakt, bliver herved slettet. 

4.3. Cookies 

4.3.1. Omfang af databehandling   
   

Vores website benytter cookies. Cookies er små tekstfiler, der anbringes på din computer ved besøg på vores website. Cookies forårsager ingen skader på din computer og indeholder ikke skadelig software som virus. Cookies indeholder en karakteristisk tegnfølge, der muliggør en entydig identifikation ved nyt besøg på vores website. Visse elementer på vores website kræver at den besøgende browser også kan identificeres efter et skift af side. Dette website benytter transiente og persistente cookies. 

a) transiente cookies slettes automatisk, når browseren lukkes. Hertil hører specielt de såkaldte session-cookies. Disse lagrer en såkaldt session-ID der samordner forskellige forespørgsler fra din browser under det samlede besøg. Når du vender tilbage til vores website, kan din computer genkendes. Session-cookies slettes når du logger af, hhv. lukker browser. 

b) persistente cookies slettes automatisk efter en angivet tid, der afhænger af den enkelte cookie. Du kan på ethvert tidspunkt slette cookies i din browsers sikkerhedsindstillinger. 

4.3.2. Formålet med databehandling 


Vi benytter cookies for at gøre vores website attraktivt og brugervenligt, forbedre det og fremme hastigheden af forespørgsler. Visse elementer på vores website kræver, at den besøgende browser også kan identificeres efter et skift af side. Dette kræver, at browser også genkendes efter et skift af side. Hertil tæller f.eks. login-informationer og funktioner for varekurv. 

4.3.3. Retsgrundlag for databehandling 


Retsgrundlaget for behandling af personlige oplysninger ved hjælp af teknisk nødvendige cookies er Art. 6 Afs.1 lit f) DS-GVO. 

4.3.4. Varighed af lagring 
 
Session-cookies slettes, når browseren lukkes. Persistente cookies slettes automatisk efter et fastlagt tidsrum. 


4.3.5. Klage- og afhjælpningsmulighed 


Som bruger har du kontrol over anvendelsen af cookies. Ved en ændring af indstillingerne i din browser kan du vælge at cookies slet ikke gemmes, eller slettes automatisk efter hvert besøg. Hertil vælges "Accepter ingen cookies" i indstillingerne på din browser. I Microsoft Internet-Explorer vælges "Funktioner > Internetfunktioner > Datasikring > Indstilling"; I Firefox vælges "Funktioner > Indstillinger > Datasikring > Cookies"); Hvis du benytter en anden browser, se din browsers hjælpefunktion for oplysninger om forhindring og sletning af cookies. Bemærk venligst, at du i dette tilfælde ikke kan benytte alle funktioner på vores website. 

4.4. Webanalyse 

4.4.1 Omfang af databehandling 

etracker  

Udbyderen af dette website anvender tjenester som etracker GmbH fra Hamburg, Tyskland (www.etracker.com) for analyse af besøgsdata. Herved anvendes cookies, der muliggør en statistisk analyse af brugerens besøg samt visning af besøgsrelateret indhold eller annoncering. Cookies er små tekstfiler, der gemmes af browser på brugerens computer. etracker cookies indeholder ingen informationer, der muliggør en identifikation af brugeren.   

De af etracker oprettede data behandles og lagres af denne udbyder af website udelukkende i Tyskland og er derfor underlagt den stramme tyske og europæiske lovgivning og standarder. etracker er derfor uafhængigt prøvet, certificeret og forsynet med databeskyttelsessegl ePrivacyseal. 

Databehandling sker på retsgrundlaget i Art. 6 Afs. 1 lit f (berettiget interesse) i EU-databeskyttelseslov (EU-DSGVO). Vores berettigede interesse består af optimering af vores online-tilbud og vores markedsføring. Da vores besøgende privatliv er særligt vigtigt for os, anonymiseres IP-adresser af etracker hurtigst muligt og anmeldelses- eller maskinregistrering forvandles til en entydig, men ikke identificerbar nøgle. Der sker ingen anden anvendelse, sammenføring med andre data eller videregivelse til tredjepart ved etracker. Du kan på ethvert tidspunkt modsætte dig den foreskrevne databehandling, når denne er personspecifik. Din modsættelse medfører ingen følger for dig.   

Yderligere information om datasikring ved etracker findes her

I object to the processing of my personal data with etracker on this website.


4.4.2. Formålet med databehandling 

I relation til data for kampagner kan vi fastlægge succesen af de enkelte kampagner. Herved følger vi interessen i at vise dig markedsføring, der er interessant for dig, opbygge vores website mere interessant, og opnå en fair beregning af markedsføringsomkostninger. 

4.4.3. Retsgrundlaget for behandlingen 


Databehandling tjener vores berettigede interesse i målrettet markedsføring. Retsgrundlaget er Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO. 

5. Datasikkerhed 

I henhold til Art. 32 DS-GVO træffer vi tekniske, kontraktuelle og organisatoriske foranstaltninger for sikkerhed i databehandlingen i henhold til den aktuelle tekniske stand, for sikring af et rimeligt sikringsniveau i forhold til risikoen og de af os indhentede data mod destruktion, tab, forandring og uberettiget adgang. Til disse sikkerhedsmæssige foranstaltninger tjener også den krypterede overførsel af data mellem din browser og vores servere. Bemærk venligst at SSL-kryptering ved overførsler på internet kun er aktiveret, når krypteringssymbolet i nedre menulinje på din browser er vist og adressen begynder med https://. Ved SSL (Secure Socket Layer) beskyttes dataoverførsel med en krypteringsteknologi mod uberettiget adgang for uvedkommende. Hvis denne funktion ikke er til stede, kan du beslutte dig for at undlade afsendelse af bestemte data over internet. Al information, du afgiver til os, lagres på vores servere i EU. 

6. Samarbejde med underleverandører og tredjeparter 

En overførsel af data til tredjepart sker kun indenfor rammerne af lovgivningens angivelser. Vi overdrager kun data til tredjepart, når dette f.eks. i henhold til Art. 6 Afs. 1 lit. b) DS-GVO er påkrævet for kontraktuelle forhold eller på baggrund af berettiget interesse i henhold til Art. 6 Afs. 1 lit. f.) DS-GVO for økonomisk og effektiv drift af vores virksomhed. Vi benytter underleverandører i henhold til Art. 28 DS-GVO til levering af visse ydelser, specielt for drift, vedligeholdelse og hosting af online tilbud og IT-systemer. Vi har truffet egnede retslige, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for sikring af personlige oplysninger i henhold til gældende lovgivning. 

7. Samordning af tjenester og indhold fra tredjepart 

Vi samordner eksterne tjenester eller indhold på vores website. Dette sker på baggrund af vores berettigede interesse i analyse, optimering og økonomisk drift af vores online tilbud i henhold til Art. 6 Afs. 1 lit. f) DS-GVO. 

Ved brug af en sådan tjeneste eller visning af indhold fra tredjepart udveksles af tekniske grunde kommunikationsdata som f.eks. dato, klokkeslæt og IP-adresse mellem dig og den respektive udbyder. Herved drejer der sig specielt om din IP-adresse, der er påkrævet for visning af browserindhold. 

Det kan ske, at udbyder af respektive tjeneste eller indhold benytter dine data for yderligere egne formål. Da vi ikke har indflydelse på de af tredjepart gemte data og deres behandling, kan vi ikke angive oplysninger om formål og omfang af behandlingen af dine data. 
 
Yderligere information om formål og omfang af registrering af dine data findes i databeskyttelsesoplysninger fra den respektive dataansvarlige udbyder af de af os samordnede tjenester eller indhold. Efterfølgende fortegnelse leverer en oversigt over tredjeparts udbydere samt deres indhold og links til deres privatlivserklæringer, der indeholder yderligere oplysninger om behandling af data og fravalgsmuligheder (såkaldte opt-outs).

 • Videoer på platformen “YouTube” fra tredjeparts udbyder Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privatlivserklæring: https://www.google.com/policies/privacy/ Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.  


 • Brug af Google Maps: dette website benytter komponenten "Google Maps" fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA („Google“). Ved hvert kald af komponenten "Google Maps" anbringes en cookie af Google, for bearbejdning af brugerindstillinger og -data ved visning af siden hvor komponenten "Google Maps" er integreret. Disse cookies slettes normalt ikke ved lukning af browser, men bevares et fastlagt tidsrum, hvis du ikke selv sletter dem manuelt. Hvis du ikke er indforstået med denne behandling af dine data, har du mulighed for at deaktivere denne service fra "Google Maps" og herved forhindre overførsel af data til Google. Hertil skal du deaktivere Java-Script funktionerne i din browser. Vi gør dog opmærksom på, at dette vil medføre at "Google Maps" ikke eller kun begrænset kan anvendes. Brugen af "Google Maps" og informationer indhentet af "Google Maps" sker i henhold til Googles anvendelsesbetingelser http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html samt yderligere forretningsbetingelser for „Google Maps“ https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.  


8. Dine rettigheder   

Når vi behandler dine personlige oplysninger, er de underlagt datasikkerhedslovgivningen (DS-GVO) og du har følgende rettigheder overfor os for dine personlige oplysninger: 
 
 • Ret til oplysning (Art. 15 DS-GVO)  

 • Ret til korrektion (Art. 16 DS-GVO)  

 • Ret til sletning (Art. 17 DS-GVO)  

 • Ret til begrænsning i behandlingen (Art. 18 DS-GVO)  

 • Ret til overførsel (Art. 20 DS-GVO)  

 • Ret til modsætning af behandlingen (Art. 21 DS-GVO)  

 • Ret til at klage til datamyndigheder (Art. 77 DS-GVO).  


9. Ændringer i privatlivserklæringen 


Vi forbeholder os ret til ændringer i privatlivserklæring, for tilpasning til ændrede retsforhold eller ved ændringer i tjenester. Dette gælder dog alene for forklaringer om databehandling. Hvis der kræves en accept fra bruger eller hvis dele af privatlivserklæringen indeholder regler for kontraktforholdet med brugeren, sker disse ændringer med brugerens samtykke. Hold dig venligst informeret om vores privatlivserklæring med regelmæssige mellemrum.