• /SiteCollectionImages/Flaggen/us.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/ca.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/be.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/dk.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/de.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/fr.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/it.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/nl.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/at.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/pl.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/pt.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/ch.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/es.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/ua.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/hu.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/en.png

Ochrona danych

Data Protection Policy Costumers

Data Protection Policy Suppliers

My, BWT water+more Deutschland GmbH, cieszymy się z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej. Ochrona Państwa danych i Państwa sfery prywatnej jest dla nas bardzo ważna. Przetwarzanie danych osobowych zawsze odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować Państwa o rodzaju danych osobowych oraz zakresie i celu ich przetwarzania, jak również o przysługujących Państwu prawach.

1. Informacje ogólne

Oświadczenie BWT water+more Deutschland GmbH o ochronie danych opiera się na definicjach zawartych w RODO.

„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. „Dane niebędące danymi osobowymi” są zanonimizowane i oznaczają informacje, których w żadnym wypadku nie można odnieść do osoby, której dotyczą. Z tego powodu dane niebędące danymi osobowymi nie podlegają również prawu ochrony danych.

„Osoba, której dane dotyczą” oznaczają każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, odczytywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

„Administrator”
oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, instytucję lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

„Osoba trzecia”
oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, instytucję lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administratora, podmiot przetwarzający lub osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

„Zgoda” oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, w którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. Nazwa i adres administratora

BWT water+more Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Ring 13
D-65183 Wiesbaden
T.: +49 (0) 611 58019-0
F.: +49 (0) 611 58019-22
E-mail: info@water-and-more.de

Przedstawicielami administratora są dyrektorzy zarządzający:

Dr Frank Neuhausen

3. Inspektor ochrony danych

Mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail datenschutz@water-and-more.de lub drogą pocztową z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

4. Przetwarzanie danych osobowych

4.1. Korzystanie z naszej strony internetowej

4.1.1. Opis i zakres przetwarzania danych

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej Państwa przeglądarka – z przyczyn technicznych – przesyła na nasz serwer następujące dane (tzw. pliki dziennika serwera):

 • Adres IP 

 • Data i godzina zapytania 

 • Różnica strefy czasowej w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT) 

 • Treść żądania (konkretna strona) 

 • System operacyjny i jego status dostępu / kod statusu HTTP 

 • Ilość przesłanych danych 

 • Strona, z której wysłano żądanie (odnośnik URL) 

 • Przeglądarka, język i wersja oprogramowania przeglądarki 

4.1.2. Cel przetwarzania danych

Przechowywanie tych danych w plikach dziennika jest niezbędne do udostępnienia strony internetowej.

4.1.3. Podstawa prawna przetwarzania

Dane są gromadzone na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów wyświetlania naszej strony internetowej i zapewnienia jej bezpieczeństwa.

4.1.4. Czas przechowywania

Ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia nadużyć i oszustw) dane zawarte w plikach dziennika są przechowywane przez siedem dni i następnie usuwane. Informacje, których przechowywanie jest niezbędne w celach dowodowych, są usuwane dopiero po całkowitym wyjaśnieniu danego przypadku.

4.1.5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Zbieranie danych w celu udostępniania strony internetowej oraz ich przechowywanie w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne – z przyczyn technicznych – do działania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości zgłoszenia sprzeciwu.

4.2 Formularz kontaktowy i kontakt drogą e-mailową

4.2.1. Zakres przetwarzania danych


Na naszej stronie internetowej jest dostępny formularz kontaktowy, za którego pomocą mogą nam Państwo przekazywać pytania lub sugestie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z takiej możliwości, dane wprowadzone do formularza wprowadzania danych zostaną nam przekazane i zapisane. Dotyczy to następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, ulica, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, państwo, wiadomość. Kontakt można również nawiązać za pomocą udostępnionych adresów e-mail. W takim przypadku zapisywane są dane osobowe przekazane w wiadomości e-mail. W tym kontekście nie następuje przekazanie danych osobom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania korespondencji oraz odpowiedzi na Państwa zapytanie.

4.2.2. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z formularza wprowadzania danych służy nam wyłącznie do nawiązania kontaktu. W przypadku kontaktu przez adres e-mail stanowi to również wymagany, prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych. Inne dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania, np. adres IP, mają na celu zapobieżenie nadużywaniu formularza kontaktowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4.2.3. Podstawa prawna przetwarzania

W przypadku skontaktowania się z nami (za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-mailem) dane użytkownika są przetwarzane na potrzeby przetwarzania i realizacji zapytania kontaktowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

4.2.4. Czas przechowywania

Dane są usuwane, jak tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych z formularza wprowadzania danych do nawiązania kontaktu oraz danych przesłanych e-mailem usunięcie danych następuje po zakończeniu korespondencji z użytkownikiem. Korespondencja jest uważana za zakończoną, jeżeli okoliczności wskazują, że dana sprawa została wyjaśniona.

4.2.5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Mogą Państwo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku kontaktu drogą e-mailową mogą Państwo w każdej chwili cofnąć zgodę na przechowywanie swoich danych osobowych. W takiej sytuacji korespondencja nie może być kontynuowana. W takim przypadku mogą Państwo wysłać do nas wiadomość e-mail na adres info@water-and-more.de. W takiej sytuacji wszystkie dane osobowe, które zostały zapisane w podczas nawiązywania kontaktu, są usuwane.

4.3. Pliki cookie

4.3.1. Zakres przetwarzania danych


Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze podczas otwierania naszej strony internetowej. Pliki cookie nie są szkodliwe dla Państwa komputera i nie zawierają szkodliwego oprogramowania, np. wirusów. Pliki cookie zawierają charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki podczas kolejnej wizyty na stronie internetowej. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby wywołująca ją przeglądarka mogła zostać zidentyfikowana także po zmianie strony. Nasza strona internetowa korzysta z tymczasowych i stałych plików cookie.

a) Tymczasowe pliki cookie są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. W szczególności zaliczają się do nich tak zwane sesyjne pliki cookie. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, dzięki któremu różne zapytania Państwa przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Pozwala to rozpoznać Państwa komputer po powrocie na naszą stronę internetową. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

b) Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może różnić się w zależności od pliku cookie. Mogą Państwo w dowolnym momencie usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

4.3.2. Cel przetwarzania danych

Wykorzystujemy pliki cookie do zwiększenia atrakcyjności i przyjazności naszej strony internetowej dla użytkowników, jej poprawy i przyspieszenia odpowiedzi na zapytania. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby wywołująca ją przeglądarka mogła zostać zidentyfikowana także po zmianie strony. Wspomniane elementy wymagają, aby przeglądarka mogła zostać ponownie zidentyfikowana po zmianie strony. Zaliczają się do nich np. informacje dotyczące logowania i funkcje koszyka zakupów.

4.3.3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie niezbędnych ze względów technicznych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4.3.4. Czas przechowywania

Sesyjne pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie.

4.3.5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych


Jako użytkownicy mają Państwo pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie. Poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej mogą Państwo całkowicie zablokować gromadzenie plików cookie lub ustawić ich automatyczne usuwanie po zakończeniu sesji internetowej. W tym celu należy wybrać w przeglądarce opcję „Przeglądarka nie akceptuje plików cookie”. W przeglądarce Microsoft Internet-Explorer należy wybrać: Dodatki > Opcje internetowe > Ochrona danych > Ustawienia; w przeglądarce Firefox: Dodatki > Ustawienia > Ochrona danych > Pliki cookie. W przypadku korzystania z innej przeglądarki internetowej należy sprawdzić w sekcji „Pomoc” danej przeglądarki instrukcje dotyczące blokowania i usuwania plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo nie mieć możliwości korzystania ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

4.4. Analiza internetowa

4.4.1 Zakres przetwarzania danych

etracker

Dostawca tej strony internetowej korzysta z usług firmy etracker GmbH z Hamburga, Niemcy (www.etracker.com) do analizy danych dotyczących użytkowania. Stosowane są przy tym pliki cookie, które umożliwiają analizę statystyczną korzystania z tej strony internetowej przez odwiedzających ją oraz wyświetlanie treści lub reklam związanych z użytkowaniem. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie etracker nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

Dane generowane przez etracker są przetwarzane i przechowywane przez etracker wyłącznie w Niemczech w imieniu dostawcy tej strony internetowej, a zatem podlegają rygorystycznym niemieckim i europejskim przepisom i standardom ochrony danych osobowych. W związku z tym firma etracker została poddana niezależnemu audytowi, otrzymała certyfikat i nagrodzono ją pieczęcią ochrony danych osobowych ePrivacyseal. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na optymalizacji naszej oferty online i naszej witryny internetowej. Ponieważ prywatność naszych odwiedzających jest dla nas szczególnie ważna, adres IP jest anonimizowany w etracker tak wcześnie, jak to możliwe, a identyfikatory logowania lub urządzeń są konwertowane do jednoznacznego klucza, który nie jest jednak przypisany danej osobie. Firma etracker nie wykorzystuje tych danych w inny sposób, nie łączy tych danych z innymi danymi, ani nie przekazuje ich stronom trzecim. Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych, o ile ma ono charakter osobisty. Wniesienie sprzeciwu nie ma żadnych negatywnych konsekwencji. Więcej informacji na temat ochrony danych przez firmę etracker znajdą Państwo tutaj.

I object to the processing of my personal data with etracker on this website.


4.4.2. Cel przetwarzania danych

Na podstawie danych dotyczących kampanii reklamowych możemy ocenić skuteczność poszczególnych działań reklamowych. W ten sposób chcemy przedstawiać użytkownikowi reklamy, które go zainteresują, kształtować naszą stronę internetową w sposób dla niego ciekawszy, jak również rzetelnie kalkulować koszty reklam.

4.4.3. Podstawa prawna przetwarzania


Przetwarzanie danych służy realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, który polega na odpowiednio ukierunkowanej reklamie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5. Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z art. 32 RODO stosujemy techniczne, umowne i organizacyjne środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych zgodnie z najnowszym stanem techniki, aby zagwarantować poziom ochrony adekwatny do ryzyka oraz zabezpieczyć przetwarzane przez nas dane przed zniszczeniem, utratą, zmianą i nieuprawnionym dostępem. Przedmiotowe środki bezpieczeństwa obejmują również szyfrowaną transmisję danych pomiędzy przeglądarką użytkownika a naszymi serwerami. Informujemy, że w przypadku transmisji danych przez internet szyfrowanie SSL jest aktywne tylko wtedy, gdy symbol klucza widnieje w dolnym pasku menu przeglądarki, a adres zaczyna się od https://. Poprzez SSL (Secure Socket Layer) transmisja danych jest zabezpieczona technologią szyfrowania przed nielegalnym dostępem do danych. Jeżeli taka opcja nie jest dostępna, mogą Państwo również zdecydować, aby nie przesyłać określonych danych przez internet.

Wszystkie przekazywane nam informacje są przechowywane na naszych serwerach w Unii Europejskiej.

6. Współpraca z podmiotami przetwarzającymi i osobami trzecimi


Przekazywanie danych osobom trzecim odbywa się wyłącznie na podstawie pozwolenia wynikającego z przepisów prawa. Dane użytkowników przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to wymagane na przykład na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO do realizacji celów umowy lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który polega na efektywnym prowadzeniu naszej działalności.

W ramach powierzania przetwarzania danych zgodnie z art. 28 RODO wykorzystujemy podwykonawców do świadczenia naszych usług, w szczególności do celów obsługi, konserwacji i hostingu naszej oferty online i systemów informatycznych. Stosujemy odpowiednie prawne środki zaradcze oraz właściwe środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Włączenie usług i treści osób trzecich

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług i treści osób trzecich. Odbywa się to na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który polega na analizie, optymalizacji i zarządzaniu naszą ofertą internetową w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W przypadku wykorzystywania takich usług lub wyświetlania treści osób trzecich pomiędzy Państwem a określonym dostawcą usług lub treści wymieniane są – z przyczyn technicznych – dane komunikacyjne, takie jak data, godzina i adres IP. W szczególności chodzi przy tym o Państwa adres IP, który jest wymagany do wyświetlania treści w Państwa przeglądarce.

Istnieje możliwość, że dostawca określonych usług lub treści będzie przetwarzać Państwa dane do innych, własnych celów. Ponieważ nie mamy jednak żadnego wpływu na dane gromadzone przez osoby trzecie oraz na ich przetwarzanie przez te osoby, nie możemy przekazywać wiążących informacji na temat celu i zakresu przetwarzania Państwa danych.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia oraz przetwarzania Państwa danych znajdą Państwo w polityce prywatności określonego dostawcy wykorzystywanych przez nas usług lub treści, który odpowiada za ochronę danych. Poniżej znajduje się wykaz stron trzecich, z którymi współpracujemy, a także oferowane przez nich treści oraz linki do ich polityk prywatności, zawierających bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych i możliwości sprzeciwu(tzw. opt-out).

 • Materiały wideo dostępne na platformie „YouTube” oferowane są przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Oświadczenie o ochronie danych: https://www.google.com/policies/privacy/ Funkcja opt-out: https://www.google.com/settings/ads/

 • Stosowanie Google Maps Ta strona internetowa korzysta z komponentów „Google Maps” firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA („Google”). Podczas każdego wywołania komponentu „Google Maps” firma Google umieszcza plik cookie, aby podczas wyświetlania strony, na której zintegrowane są komponenty „Google Maps”, przetwarzać ustawienia i dane użytkownika. Taki plik cookie z reguły nie zostaje usunięty po zamknięciu przeglądarki, lecz traci ważność po upływie określonego czasu, chyba że wcześniej usuną go Państwo ręcznie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na takie przetwarzanie swoich danych, mogą Państwo dezaktywować usługę „Google Maps” i w ten sposób zapobiec przekazywaniu danych do firmy Google. W tym celu muszą Państwo wyłączyć funkcję Java Script w swojej przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku usługa „Google Maps” może nie być dostępna lub korzystanie z niej może być ograniczone. Korzystanie z „Google Maps” oraz wykorzystywanie informacji pozyskanych za pośrednictwem „Google Maps” odbywa się zgodnie z warunkami korzystania z usług Google http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html oraz z dodatkowymi warunkami handlowymi „Google Maps” https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html


 

8. Prawa użytkownika

Jeżeli przetwarzane są dane osobowe użytkownika, jest on osobą, której dotyczą dane w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i użytkownik ma względem nas następujące prawa w odniesieniu do dotyczących go danych osobowych:

 • Prawo do informacji (art. 15 RODO) 

 • Prawo do sprostowania (art. 16 RODO) 

 • Prawo do usunięcia (art. 17 RODO) 

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) 

 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) 

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO) 

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO). 

9. Zmiany oświadczenia o ochronie danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany oświadczenia o ochronie danych w celu jego dostosowania do zmienionej sytuacji prawnej lub w razie zmian w usługach i sposobie przetwarzania danych. Dotyczy to jednak tylko informacji w zakresie przetwarzania danych. Jeżeli zgody użytkownika są wymagane lub fragmenty oświadczenia o ochronie danych zawierają postanowienia zawarte w umowie z użytkownikami, zmiany wprowadzane są wyłącznie za zgodą użytkowników.

Prosimy regularnie sprawdzać nasze oświadczenie o ochronie danych.