• /SiteCollectionImages/Flaggen/us.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/ca.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/be.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/dk.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/de.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/fr.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/it.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/nl.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/at.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/pl.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/pt.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/ch.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/es.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/ua.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/hu.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/en.png

Wydawca i polityka prywatności

Obowiązek informowania zgodnie z § 5 ustawy o mediach elektronicznych i § 5 ustawy o usługach telekomunikacyjnych

 

Właściciel mediów i wydawca:

 

BWT Polska Sp.z o.o.
Oddział water+more

ul. Połczyńska 116

01-304 Warszawa

T.: +48 22 533 57 00

F.: +48 22 533 57 19

E-Mail: bwt@bwt.pl

 

Referencja:

 

Rejestr Handlowy: HRB 21930

Jurysdykcja: Wiesbaden

Właściwy organ: Sąd Rejonowy Wiesbaden

NIP.: DE246197350

VAT. 040 225 063 16

 

Dyrektor Zarządzający:

 
Dr. Frank Neuhausen
 

Zrzeczenie się odpowiedzialności:

 

Darmowe informacje zawarte na tej stronie internetowej zostały przedstawione wyłącznie dla Państwa informacji. Nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność udostępnionych informacji. Z tytułu udostępnionych informacji, rekomendacji lub porad użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia. Odpowiedzialność za szkody jest zasadniczo wykluczona, o ile nie nastąpiło to na skutek umyślnego działania lub rażącego zaniedbania z naszej strony.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia stron internetowych w każdej chwili. Linki odsyłające z naszych stron do obcych stron internetowych, w chwili tworzenia tych odsyłaczy nie zawierały żadnych rozpoznawalnych przez nas treści sprzecznych z prawem. Podkreślamy, że nie mamy żadnego wpływu na treści obcych stron internetowych i dlatego dystansujemy się niniejszym wyraźnie od wszelkich udostępnionych na nich treści. W szczególności nie możemy zagwarantować, że połączone z naszą stroną inne strony internetowe posiadają treści prawidłowe od strony prawnej i czy nie zostały zmienione w sposób niezgodny z prawem.

 

Nazwy marek występujące na naszych stronach internetowych nie zawsze są oznaczone jako marki zastrzeżone. Niniejszym informujemy, że mimo tego podlegają one przepisom prawa o znakach towarowych. Stworzone przez nas teksty, programy, grafiki, pliki audio i video objęte są naszym prawem autorskim i mogą być powielane lub rozpowszechniane tylko za naszą zgodą.
Przedmiot działalności przedsiębiorstwa: rozwój, produkcja, dystrybucja i serwis dla produktów, postępowań i urządzeń do uzdatniania wody, szczególnie w dziedzinie technologii wody pitnej.

 

Polityka prywatności

 

Przykładamy dużą wagę do ochrony danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych przy okazji odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osób odwiedzających naszą stronę chronione są w ramach przepisów ustawowych. Poniżej znajdują się informacje, jakie dane są rejestrowane podczas wizyty na naszej stronie internetowej i jak są one wykorzystywane:

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych

 

Każdy dostęp do naszej strony internetowej i każde wywołanie pliku znajdującego się na naszej stronie internetowej jest protokołowane. Zapisywanie tych danych służy wewnętrznym celom systemowym i statystycznym. Zaprotokołowane zostają nazwy wywołanych plików, daty i godziny wywołań, przekazane ilości danych, komunikaty o udanych wywołaniach, przeglądarki i zapytująca domena. Dodatkowo protokołowane są adresy IP komputerów wywołujących. Bardziej szczegółowe dane osobowe rejestrowane są tylko wtedy, gdy zostaną podane dobrowolnie, np. w ramach zapytania lub rejestracji. Jeśli chcesz otrzymywać oferowany na stronie internetowej biuletyn, potrzebujemy Twój ważny adres e-mail, jak również informacje, które pozwolą nam sprawdzić, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mailowego lub czy właściciel wyraził zgodę na otrzymywanie biuletynu. Inne dane nie będą zbierane. Udzieloną zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail, jak również na ich wykorzystanie w celu wysyłki możesz w każdej chwili odwołać.

 

Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

 

W przypadku udostępnienia danych osobowych, są one wykorzystywane tylko do odpowiedzi na zapytania klienta, do realizacji umów zawartych z klientem i do administracji technicznej. Dane osobowe udostępniane są osobom trzecim lub przekazywane w inny sposób tylko wtedy, gdy wymagane jest to do realizacji umowy, zwłaszcza przekazywania danych zamówieniowych do dostawców, do rozliczeń lub gdy dana osoba uprzednio wyraziła na to zgodę. Danej osobie w każdej chwili przysługuje prawo do odwołania udzielonej zgody ze skutkiem na przyszłość. Kasowanie zapisanych danych osobowych następuje, gdy dana osoba odwoła swoją zgodę na przechowywanie tych danych, gdy znajomość tych danych nie jest wymagana dla zrealizowania celu, który poprzedzało zapisanie tych danych lub gdy przechowywanie tych danych jest niedozwolone z innych przyczyn prawnych.

 

Prawo do uzyskania informacji

 

Na pisemne życznie chętnie udzielimy informacji o przechowywanych danych związanych z osobą pytającą. Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa: Staramy się poprzez zastosowanie wszelkich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapisywać dane osobowe w taki sposób, żeby były niedostępne dla osób trzecich. W przypadku komunikacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych i z tego względu przy przesyłaniu informacji poufnych zalecamy korzystanie z poczty.