best sediment ohne kopf
best sediment ohne kopf

BWT bestsediment

Polepszacz 

Zapytaj o ofertę
 • Specjalne filtry głębokie
 • Idealne do filtracji wstępnej w połączeniu z innymi wkładami filtrów BWT water+more
 • Szczególnie przydatne przy dużej zawartości cząstek w wodzie nieuzdatnionej i dużym zapotrzebowaniu
 • Idealne do polepszania jakości wody w gastronomii
 • Prosta instalacja dzięki uniwersalnemu przyłączu BWT besthead FLEX

Szczegółowe informacje o produkcie


Wkłady filtra BWT bestsediment 20 nadają się znakomicie do filtracji wstępnej lokalnej wody nieuzdatnionej o bardzo dużej zawartości cząstek stałych. Instalowane za nimi inne wkłady filtra BWT water+more są chronione przed przedwczesnym ich zatkaniem, co zmniejsza całkowity koszt polepszania jakości wody.

Podstawą ich działania jest specjalna budowa wewnętrzna tych polipropylenowych filtrów głębokich, która może efektywnie zatrzymać duże ilości cząstek stałych o różnej wielkości. Ponadto nadają się znakomicie do filtracji wstępnej – przed systemem osmozy odwróconej BWT bestaqua ROC – wody nieuzdatnionej o niskiej zawartości chloru.

Zalety tech­niczne filtra BWT best­sedi­ment w skrócie:

 • Wbudo­wana filtracja wstępna cząstek stałych
 • Wyso­kiej jakości węgiel aktywny
 • Włók­nina z węglem aktywnym zapewnia stale krysta­licznie czystą wodę
 • Zmniejsza zawar­tość metali cięż­kich
 • Prosta wymiana filtra
 • Możli­wość piono­wego montażu

Dane tech­niczne

Typ BWT best­se­di­ment
S
Gwint przy­łą­cze­niowy (wejście/wyjście), (1) zmienny
Ciśnienie wejściowe, min.–max. w bar 2–8
Tempe­ra­tura wody, min.–max. w °C 4–30
Tempe­ra­tura otoczenia (min.–max.) w °C 4–40
Wyso­kość całko­wita bez uchwytu w mm, ok. 360
Wyso­kość całko­wita z uchwytem w mm, ok. 385
Wyso­kość przy­łącza w mm 308
Odle­głość do podłogi w mm 65
Długość monta­żowa w mm 125
Ø wkładu filtra w mm 88
Masa w kg, ok. (suchy/mokry) 0,9/1,5
Wiel­kość oddzie­la­nych cząstek w µm 5
Po tylu miesią­cach zale­cana wymiana filtra 6
Nr. zamówienia FS22A00A00

(1) Opcje gwintu przy­łą­cze­nio­wego z BWT besthead FLEX

best sediment ohne kopf

BWT bestsediment