best sediment ohne kopf
best sediment ohne kopf

BWT bestsediment

De Optimalisator

Offerte aanvragen
 • Speciale dieptefilter
 • Ideaal voor voorfiltratie in combinatie met andere filterpatronen van BWT water+more
 • Wordt vooral gebruikt om ongezuiverd water met een hoog deeltjesgehalte te filteren en voor een hoge watervraag
 • Ideaal voor het optimaliseren van water voor de gastronomie
 • Eenvoudige installatie via universele BWT besthead FLEX-aansluittechniek

Productdetails


BWT best­sedi­ment 20-​filterpatronen zijn perfect geschikt voor de voor­fil­tratie van lokaal leiding­water met een zeer hoge deel­tjes­be­las­ting. Daarna geïn­stal­leerde filter­pa­tronen van BWT water+more kunnen zo betrouw­baar worden beschermd tegen voor­tij­dige verstop­ping, waar­door de totale kosten van de water­op­ti­ma­li­satie tot een minimum worden beperkt.

De basis hier­voor is de speciale interne struc­tuur van deze diep­te­filter van poly­pro­py­leen, die ook grote hoeveel­heden deel­tjes van verschil­lende grootte veilig en effi­ciënt kan opnemen. Daar­naast zijn ze ook uitste­kend geschikt voor voor­fil­tratie in gebieden met een laag chloor­ge­halte in het leiding­water, vóór het gebruik van BWT bestaqua ROC omge­keerde osmo­se­sys­temen

Tech­ni­sche voor­delen van
BWT best­sedi­ment in één oogop­slag

 • Geïn­te­greerde deel­t­jes­voor­fil­tratie
 • Actieve kool van hoge kwali­teit
 • Actiefkool-​vlies voor permanent kris­tal­helder water
 • Vermin­dert de hoeveel­heid zware metalen
 • Eenvou­dige filter­ver­van­ging
 • Hori­zon­taal en verti­caal te gebruiken
BWT bestsediment-type S
Aansluitdraad (in/out), (1) variabel
Toevoerdruk, min.-max. in bar 2–8
Watertemperatuur, min.-max. in °C 4–30
Omgevingstemperatuur, min.-max. in °C 4–40
Totale hoogte zonder beugel in mm, ca. 360
Totale hoogte met beugel in mm, ca. 385
Aansluithoogte in mm 308
Afstand tot de vloer in mm 65
Inbouwlengte in mm 125
Ø filterpatroon in mm 88
Gewicht in kg, ca. (droog/nat) 0,9/1,5
Deeltjesscheiding in µm 5
Filtervervanging aanbevolen na maand 6
Bestelnr. filterpatroon FS22A00A00

(1) Opties voor aansluitdraad met BWT besthead FLEX

best sediment ohne kopf

BWT bestsediment