• /SiteCollectionImages/Flaggen/us.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/ca.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/be.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/dk.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/de.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/fr.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/it.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/nl.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/at.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/pl.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/pt.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/ch.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/es.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/ua.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/hu.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/en.png

Impressum

Informatieplicht volgens § 5 van de Duitse wet op de telediensten (Telemediengesetz) en § 5 van de Duitse wet op de e-commerce (E-Commerce-Gesetz)

 

Verantwoordelijke uitgever en producent:

 

BWT Belgium NV

Division BWT water+more Benelux

Industrieweg 8

B-3190 Boortmeerbeek – Belgium

Tel.: +32 16 60 79 01

Fax.: +32 2 758 03 33 

E-Mail: info.water-and-more@bwt.be


Referentie:

 

Handelsregister: HRB 21930

Bevoegde rechtbank: Wiesbaden

Bevoegde instantie: Amtsgericht Wiesbaden

Btw-nr.: DE246197350

Belastingnummer. 040 225 063 16

 

Directeurs:

 

Dr. Frank Neuhausen
 

Disclaimer:

 

De op deze website gratis vermelde informatie dient uitsluitend om u te informeren. Wij geven geen enkele garantie op de juistheid, volledigheid of actualiteit van de gegeven informatie. Aan verstrekte informatie, aanbevelingen of advies kunnen geen rechten worden ontleend. Een aansprakelijkheid voor schade is principieel uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid waar wij verantwoordelijk voor zijn.

 

Wij behouden ons het recht voor de webpagina’s te allen tijde te veranderen, aan te vullen of te verwijderen. De internetpagina’s van derden waarnaar links op onze pagina’s zijn geplaatst, bevatten op het ogenblik van de plaatsing geen door ons vastgestelde illegale inhoud. Wij hebben echter geen invloed op deze online inhoud van derden en distantiëren ons bij dezen uitdrukkelijk van de door hen ter beschikking gestelde inhoud. Wij kunnen met name niet garanderen dat andere webpagina’s van de gelinkte website uitsluitend juridisch onberispelijke inhoud bevatten. Evenmin kunnen wij garanderen dat de gelinkte website achteraf niet op juridisch niet onberispelijke wijze is veranderd.

 

De op de pagina’s vermelde merknamen zijn op onze website niet altijd als zodanig gemarkeerd. Wij wijzen erop dat deze desondanks aan de regels van het merkrecht onderworpen zijn. De door ons opgestelde teksten, programma’s, afbeeldingen en geluids- en videobestanden zijn onderhevig aan ons gebruiks- en toepassingsrecht en mogen uitsluitend met onze toestemming worden verveelvoudigd of verspreid. Allerlei soorten machines, met name voor de watertechniek.

 

Algemene Handelsvoorwaarden

 

Disclaimer

 

De op deze website gratis vermelde informatie dient uitsluitend om u te informeren. Wij geven geen enkele garantie op de juistheid, volledigheid of actualiteit van de gegeven informatie. Aan verstrekte informatie, aanbevelingen of advies kunnen geen rechten worden ontleend. Een aansprakelijkheid voor schade is principieel uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid waar wij verantwoordelijk voor zijn.

 

Wij behouden ons het recht voor de webpagina’s te allen tijde te veranderen, aan te vullen of te verwijderen. De internetpagina’s van derden waarnaar links op onze pagina’s zijn geplaatst, bevatten op het ogenblik van de plaatsing geen door ons vastgestelde illegale inhoud. Wij hebben echter geen invloed op deze online inhoud van derden en distantiëren ons bij dezen uitdrukkelijk van de door hen ter beschikking gestelde inhoud. Wij kunnen met name niet garanderen dat andere webpagina’s van de gelinkte website uitsluitend juridisch onberispelijke inhoud bevatten. Evenmin kunnen wij garanderen dat de gelinkte website achteraf niet op juridisch niet onberispelijke wijze is veranderd.

 

De op de pagina’s vermelde merknamen zijn op onze website niet altijd als zodanig gemarkeerd. Wij wijzen erop dat deze desondanks aan de regels van het merkrecht onderworpen zijn. De door ons opgestelde teksten, programma’s, afbeeldingen en geluids- en videobestanden zijn onderhevig aan ons gebruiks- en toepassingsrecht en mogen uitsluitend met onze toestemming worden verveelvoudigd of verspreid.

 

Privacyverklaring

 

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens bij de verzameling, verwerking en het gebruik ervan naar aanleiding van uw bezoek aan onze website. Uw gegevens worden in het kader van de wettelijke voorschriften beschermd. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens tijdens uw bezoek aan de website worden verzameld en hoe deze worden gebruikt.

 

Verzameling en verwerking van gegevens

Elke toegang tot onze website en elke opvraging van een op onze website opgeslagen bestand wordt gelogd. De opslag dient voor interne systeemspecifieke en statistische doeleinden. De volgende gegevens worden gelogd: naam van het opgevraagde bestand, datum en tijd van de opvraging, overgedragen datavolume, melding van succesvolle opvraging, webbrowser en aanvragend domein. Aanvullend worden de IP-adressen van de aanvragende computers gelogd. Verdere persoonsgegevens worden alleen geregistreerd, als u deze vrijwillig meedeelt, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag of registratie. Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een geldig e-mailadres nodig alsmede informatie die ons in staat stelt te controleren of u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent resp. of de eigenaar ermee akkoord gaat de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens worden niet verzameld. Uw toestemming om de gegevens en uw e-mailadres op te slaan en te gebruiken voor het verzenden van de nieuwsbrief, kunt u te allen tijde intrekken.

 

Gebruik en doorgave van persoonsgegevens

Indien u ons persoonsgegevens ter beschikking hebt gesteld, gebruiken wij deze uitsluitend voor het beantwoorden van uw vragen, voor het afhandelen van met u afgesloten overeenkomsten en voor de technische administratie. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden doorgegeven of op een andere manier meegedeeld, als dit voor het afhandelen van de overeenkomst – met name het doorgegeven van bestelgegevens aan leveranciers – noodzakelijk is, dit voor de afrekening noodzakelijk is of als u er vooraf mee ingestemd hebt. U hebt het recht een gegeven toestemming te allen tijde met ingang voor de toekomst in te trekken. De verwijdering van opgeslagen persoonsgegevens vindt plaats, als u uw toestemming voor het opslaan intrekt, als de kennis ervan niet meer benodigd is voor het met de opslag nagestreefde doel of als de opslag ervan vanwege andere wettelijke redenen ontoelaatbaar is.

 

Informatierecht

Op schriftelijke aanvraag zullen wij u graag informeren over de over uw persoon opgeslagen gegevens. Veiligheidsinstructie: Wij doen ons best om uw persoonsgegevens met alle technische en organisatorische mogelijkheden zo op te slaan dat ze voor derden niet toegankelijk zijn. Bij de communicatie per e-mail kan de volledige gegevensveiligheid door ons niet worden gegarandeerd, zodat wij u voor vertrouwelijke informatie de communicatie per post aanbevelen.