besttaste
besttaste
besttaste
besttaste

BWT bestsediment

Částicový filtr

Více informací
 • Speciální hloubkový filtr pevných částic
 • Ideální řešení předfiltrace v kombinaci s jinými filtry od BWT water+more
 • Vhodné řešení pro provozy s vysokou spotřebou vody a napájecí vodu trpící na velké množství mechanických nečistot
 • Ideální bezúdržbový produkt pro optimalizaci vody v gastronomickém odvětví
 • Jednoduchá montáž díky univerzální připojovací hlavě BWT besthead FLEX

Podrobnosti o produktu

Filtr BWT bestsediment S vyniká efektivní filtrací napájecí vody s vysokým obsahem pevných částic (mechanických nečistot). Filtry od BWT water+more instalované za tímto filtrem jsou tak dokonale chráněné před předčasnou blokací, díky čemuž lze minimalizovat provozní náklady na úpravu vody.

Základem k tomu je speci­ální vnitřní konstrukce hloub­ko­vého poly­pro­py­le­no­vého filtru, která dokáže spoleh­livě a efek­tivně zachytit velké množ­ství pevných částic různé veli­kosti. Kromě toho nachází filtry výji­mečné uplat­nění při přípravné filtraci před systémy reverzní osmózy BWT bestaqua ROC v oblas­tech s nízkým obsahem chloru v surové vodě.

Technické výhody systému BWT bestsediment v kostce:

 • Vysoce efektivní částicový předfiltr
 • Optimalizuje senzorické vlastnosti vody díky filtraci přes aktivní uhlí
 • Snižuje obsah těžkých kovů
 • Výměna filtru v řádu sekund
 • Snadná montáž díky univerzální připojovací hlavě BWT besthead FLEX
 • Montáž možná vertikálně i horizontálně
BWT best­se­di­ment typ S
Připojovací závit (vstup/výstup), (1) vari­a­bilní
Vstupní tlak, min.–max. v bar 2–8
Teplota vody, min.–max. ve °C 4–30
Teplota prostředí, min.–max. ve °C 4–40
Celková výška bez držadla v mm, cca 360
Celková výška s drža­dlem v mm, cca 385
Výška přípojky v mm 308
Vzdá­le­nost k podlaze v mm 65
Montážní délka v mm 125
Průměr filtru v mm 88
Hmotnost v kg, cca. (nasucho / v provozu) 0,9/1,5
Odlu­čo­vání pevných částic v µm 5
Dopo­ru­čená výměna filtru po měsí­cích 6
Objednací číslo FS22A00A00

(1) Možnosti připojení díky univerzální připojovací hlavě BWT besthead FLEX

besttaste

BWT bestsediment