Global
Nenašli jste svou zemi?
BWT spolupracuje s tisíci partnery ve více než 80 zemích po celém světě. Zašlete nám prosím zprávu. Správná kontaktní osoba se s vámi spojí.
bestmin coffee
bestmin coffee

BWT bestmin COFFEE

Více informací
 • Speciální filtrační systém určený k mineralizaci velmi měkké napájecí vody v gastronomickém odvětví
 • Díky integrované membránové technologii zajistí hygienicky bezpečnou vodu bez bakterií a virů
 • Adsorpce nežádoucích příměsí a mikroplastů z vody
 • Zajistí optimalizované minerální složení filtrované vody
 • Zaručí perfektní chuťové parametry připravovaných horkých nápojů

Podrobnosti o produktu

BWT bestmin Coffee je jedinečný filtrační systém pro mineralizaci napájecí vody s nízkým obsahem minerálních solí, tj. velmi měkké vody, která se často vyskytuje např. v horských oblastech.

Speci­ální mine­ra­li­zací se surová voda zušlech­ťuje na jemně mine­ra­li­zo­vanou vodu s vyni­ka­jí­cími chuťo­vými vlast­nostmi, která se ideálně hodí k přípravě horkých nápojů a kávo­vých speci­alit. Vesta­věná ultra­fil­trační membrána BWT (0,1 µm) kromě toho neustále zajiš­ťuje hygi­e­nicky opti­mální filtraci, která zachytí téměř všechny bakterie (záchytný koefi­cient 99,9999 % / log6) i ty nejmenší pevné částice a mikro­plasty.

Technické výhody systému BWT bestmin Coffee v kostce:

 • Mineralizace napájecí vody s nízkým obsahem minerálním solí (velmi měkké vody)
 • Maximální hygienická bezpečnost díky integrované ultrafiltrační membráně s porézností 0,1 µm (mikrometr)
 • Koeficient záchytu bakterií 99,9999 % (log6)
 • Filtrace veškeré upravené vody
 • Velmi snadná instalace pomocí univerzální připojovací hlavy BWT besthead FLEX
 • Bezúdržbový filtrační systém s jednoduchou manipulací a výměnou filtru

Technické údaje

BWT bestmin COFFEE 100
Připojovací závit (vstup/výstup) (1) vari­a­bilní
Vstupní tlak, min.–max. v bar 2–8
Teplota vody, min.–max. ve °C 4–30
Teplota prostředí, min.–max. ve °C 4–40
Celková výška bez držadla v mm, cca 475
Celková výška s drža­dlem v mm, cca 500
Výška přípojky v mm 425
Vzdá­le­nost k podlaze v mm 65
Montážní délka v mm 125
Průměr filtru v mm 130
Hmot­nost v kg, cca. (nasucho / v provozu) 4,0/4,5
Dopo­ru­čená výměna filtru po měsí­cích 6
Objednací číslo FS24M99A00

(1) Široká paleta připojovacích prvků díky připojovací hlavě BWT besthead FLEX

bestmin coffee

BWT bestmin COFFEE